Úřední deska

Úřední deska

Datum:
29. 7. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. č.j. 119071/22/CH
Datum:
29. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michaela Kotrčová, Dvořákova 2228/29, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Výzva
Datum:
1. 8. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eva Márján, nar. 1967, Kamenná č.p. 203/28, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-14316/2022-3 ze dne 26.7.2022
Datum:
1. 8. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marie Balogová, nar. 1979, Hálkova č.p. 2266/28, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-14311/2022-1 ze dne 26.7.2022
Datum:
3. 8. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOB-210/2022-JA, ze dne 4. července 2022
Datum:
3. 8. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1626/2022-XD, ze dne 26. července 2022
Datum:
4. 8. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1437/2022-XH, ze dne 27. června 2022
Datum:
8. 8. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. č.j. 136727/22/CH
Datum:
10. 8. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Josef Vaněček, nar. 1994, Vrčeň č.p. 1, 335 41 Vrčeň, Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-15639/2022-5 ze dne 8.8.2022
Datum:
10. 8. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ladislav Duda, nar. 1968, Hálkova č.p. 2266/28, 350 02 Cheb 2, Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1157/2022-1 ze dne 8.8.2022
Menu