Prohlášení o přístupnosti webu

Integrovaný portál MPSV prezentuje veškeré veřejné informace podle vyhlášky č. 64/2008 Sb. Ministerstva vnitra o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Charakter některých služeb vyžaduje přihlášení (autentizaci) uživatele k Integrovanému portálu MPSV. Mechanizmus přihlášení je založen na použití cookies a javascriptu (viz podmíněně povinné pravidlo č. 3 z Pravidel pro tvorbu přístupných webových stránek z výše zmíněné vyhlášky). Přihlášení vyžadují následující služby:

  • zadávání volných míst,
  • ukládání podmínek pro hledání volných míst a jejich automatické zasílání e-mailem,
  • údržba inzerátů s nabídkami práce a prohlížení případných reakcí zaměstnavatelů,
  • prezentace v katalogu zaměstnavatelů OZP,
  • přístup k osobním údajům, které se shromažďují v centrálních databázích MPSV.

Přepnutí do režimu zobrazení stránek bez formátování pomocí CSS a bez přebytečných obrázků vyžaduje použití cookies (viz podmíněně povinné pravidlo č. 3 z Pravidel pro tvorbu přístupných webových stránek z výše zmíněné vyhlášky), případně lze využít nadstandardních funkcí některých prohlížečů pro vypnutí CSS.

Některé stránky portálu jsou k dispozici ve více jazykových verzích. Přepínání jednotlivých jazykových verzí stránek rovněž vyžaduje podporu cookies. Bez použití cookies lze nastavit pouze preferovaný jazyk v předvolbách prohlížeče (tj. v hlavičce HTTP dotazu). 

Struktura stránek a obsahu je vytvořena strukturálním HTML 4.01, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS). Pro zvýšení přístupnosti je v zápatí všech stránek k dispozici odkaz na přepnutí do režimu zobrazení stránek bez formátování pomocí CSS a bez přebytečných obrázků.

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze proto zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání stránek je optimalizováno pro rozlišení 1024x768.