...

Změny v oblast agenturního zaměstnání od 1. 1. 2024

V souvislosti se změnami zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti podle § 65, žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání se podává Ministerstvu práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst.

Veškeré informace naleznete na:
Agentury práce (mpsv.cz)

Poslední aktualizace: 15. 5. 2024