Pomoc v hmotné nouzi

  • Informace pro občany
    Základní charakteristiky systému pomoci v hmotné nouzi. Co je to hmotná nouze a kdo je v hmotné nouzi? Příjem. Oprávněná osoba. Zvýšení příjmu vlastním přičiněním. Nezaopatřené dítě.
  • Elektronické formuláře
    Elektronické formuláře pro pomoc v hmotné nouzi - internetová aplikace sloužící k usnadnění Vaší komunikace s orgány státní správy.
  • Kdo o pomoci rozhoduje
    Úřad práce České republiky, resp. krajské pobočky a kontaktní pracoviště.

Letáky k veřejné službě