Úřední deska

Úřední deska

Datum:
11. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Imrich Jaremko - oznámení o možnosti převzít písemnostč.j. UOE-8881/2022-C1
Datum:
3. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 16195/2023/CHU
Datum:
3. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 16181/2023/CHU
Datum:
5. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 13685/2023/CHU
Datum:
17. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 16722/2023/CHU
Datum:
19. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 101875/23/CR
Datum:
25. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 17965/2023/AAE
Datum:
25. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 17964/2023/AAE
Datum:
25. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 96655/23/ME
Datum:
25. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 171951/23/DC
Datum:
25. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1180/2023/AAP
Datum:
25. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 553621/23/AB
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1039/2023-XF, ze dne 27. dubna 2023
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č. j. 11707/2023/BER
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bohumíra Cihelková, Šeříková 1330/12, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Výzva č. j. 87900/23/CH ze dne 26. května 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 181518/2023/OOI, 181579/2023/OOI
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 13018/2023/JIR
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 13017/2023/JIR
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 118743/23/PV
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 118748/23/PV
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-2484/2023-05/04
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 693948/23/AB
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 138247/23/PM
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. HOA-11332/2023-6
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-958/2023-XH, ze dne 18. dubna 2023
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-2561/2023-05/N2
Datum:
26. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Šárka Vejmolová, Na Hradčanech 1195/37, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení řízení z moci úřední č. j. 90543/23/CH ze dne 26. května 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 328477/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 316729/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 247992/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 248041/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 320572/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 136504/23/UL
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OTA-2712/2023-K3
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OTA-2826/2023-K3
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 327382/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OTA-2710/2023-K1
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 434085/23/OT
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 163597/23/UL
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 324544/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 36944/2023/PPA
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 325362/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 250860/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 316423/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 469824/23/OT
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 294816/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 304950/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 346415/23/BM
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 445703/23/OT
Datum:
29. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 135630/23/UL
Menu