Úřední deska

Úřední deska

Datum:
7. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 296378/20/UL
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 296380/20/UL
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 867265/20/OT
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 567/2021/AAF
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 871/2021/AAF
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - HN-R-Holeček Václav 1991
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - HN-O-Holeček Václav 1991 opatrovní (1)
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 872/2021/AAF
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 296537/20/UL
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 296665/20/UL
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. NJB-1681/2020-KB
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Výzva - HN-V-Novotná Helena - 1968
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Výzva - č.j. 30817/20/PM
Datum:
7. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 181753/20/ME
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 2601/2021/CHM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 80413/2020/CHM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 79445/2020/CHM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 80856/2020/CHM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 81034/2020/CHM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 81033/2020/CHM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 80868/2020/CHM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 78346/2020
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 77987/2020
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 56424/2020/JIH
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 79272/2020
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-3739/2020-XH
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOB-371/2020-JA
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1613981/20/AB
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 17933/2020/AAM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-66/2021-10/04
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 46071/2020/CHU
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 81214/2020/CHM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 2579/2021/CHM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 2569/2021/CHM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 2745/2021/CHM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 18020/2020/AAM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 18022/2020/AAM
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 15/2021/PIS
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 123/2021/PIS
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 59814/2020/ORL
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 59815/2020/ORL
Datum:
8. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 19536/2020/AAM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 737627/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 737631/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 750738/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 737645/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 737646/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 735322/20/BM
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k žádosti o dávku mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí č.j. 44257/2020/AAF
Datum:
11. 1. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 37/21/UL
Menu