Úřední deska

Úřední deska

Datum:
1. 6. 2021
Název:
Výzva - č.j. 5532/2021/BEN
Datum:
28. 7. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 26821/2021/CHU
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI 28854/2021
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení č. j. SOA-32515/2021-XG, ze dne 25. 8. 2021
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 29384/2021/CHU
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 72709/2021/PPA
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 73335/2021/PPA
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-2925/2021
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABD-1762/2021-02/X2
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Grundza, nar. 18.8.1977, bytem Májová 718, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří, si může převzít písemnost rozhodnutí o přeplatku č. j. 10297/2021/OSR, ze dne 11.5.2021
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI 29191/2021
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí, č.j. 15528/2021/OTR ze dne 23.08.2021
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 563154/21/OT
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOB-181/2021-JA, ze dne 27. července 2021
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-29086/2021
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 560481/21/OT
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Výzva - č.j. 75725/21/BE
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 58108/2021/CHM
Datum:
2. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Šárka Kunc Balšánková, nar. 30.10.1985, bytem Hlavní 2486/9, Aš, 352 01 Aš, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední č. j. MPSV-UP/53161/2014/SS, ze dne 23.8.2021
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 42508/21/AAH
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 55331/2021/CHM
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 59953/2021/CHM
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 57275/2021/CHM
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 42537/21/AAH
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 36851/12/AAH
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 32235/2021/PIS
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 37299/21/AAH
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 31060/2021/CHU
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 563179/21/OT
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 32405/2021/PIS
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 31217/21/AAH
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 56522/2021/CHM
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 56523/2021/CHM
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 4857/2021-04/12
Datum:
3. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 572492/21/OT
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 434842/21/BM
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 41200/2021/DEC
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 441406/21/BM
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 448395/21/BM
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-3022/2021
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. SOD-936/2021-KB, ze dne 11. srpna 2021
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 119322/2021/MOS
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 448577/21/BM
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení, č.j. 15283/2021/OTR ze dne 16.08.2021
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 470101/21/BM
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 563166/21/OT
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. UPCR-OT-2021/348608
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-2995/2021
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Výzva - č.j. 92657/21/TR
Datum:
6. 9. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Vyrozumění účastníka řízení č. j. 203720/21/ZL ze dne 6. září 2021
Menu