Úřední deska

Úřední deska

Datum:
11. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Imrich Jaremko - oznámení o možnosti převzít písemnostč.j. UOE-8881/2022-C1
Datum:
23. 11. 2023
Název:
Usnesení - č.j. 336386/23/UL
Datum:
23. 11. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 307389/23/PM
Datum:
23. 11. 2023
Název:
Výzva - č.j. 55145/2023/AAC
Datum:
23. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 46956/2023/OTR
Datum:
23. 11. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 336169/23/UL
Datum:
23. 11. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 336568/23/UL
Datum:
23. 11. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 334938/23/UL
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 684022/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 207676/23/ME
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 765831/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 772492/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 657275/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 717812/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 688997/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 185660/23/KO
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 715136/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 47172/2023/PIS
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 720344/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 726039/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 28999/2023/BRO
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 739950/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 641066/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 749181/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Usnesení - č.j. 22428/2023/BRO
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 760607/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 697291/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 12389/2023/KAP
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. MPSV-UP/2176/2023/JEM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 729880/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 729870/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 729861/23/BM
Datum:
24. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 729875/23/BM
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 641112/23/BM
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 748213/23/BM
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 776099/23/BM
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 964746/23/OT
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Helena Petíková, nar. 28.4.1964, trvale Hálkova 2266/28, Cheb, si může převzít písemnost výzva čj. 33257/2023/CHE a výzva čj. 33259/2023/CHE. Žadatelce se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce.
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 736035/23/BM
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 736046/23/BM
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABE-74731/2023-04/07
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ludmila Hlaváčová, Dvořákova 2250/23, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o pokračování řízení č. j. 213960/23/CH ze dne 7. listopadu 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, Svobody 207/52, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Vojta, nar. 29.9.2005, trvale bytem Cheb, Mánesova 274/16, si může převzít písemnost Výzva, č.j.: 36257/2023/CHE, ze dne 27.11.2023. Žadateli se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce.
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 726374/23/BM
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 707374/23/BM
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Vojta, nar. 29.9.2005, trvale bytem Cheb, Mánesova 274/16, si může převzít písemnost Výzva, č.j.: 26260/2023/CHE ze dne 27.11.2023. Žadateli se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce.
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 658806/23/BM
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Výzva - č.j. 68525/2023/LTV
Datum:
27. 11. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 663387/23/BM
Menu