Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

POMOC PRO OBČANY UKRAJINY A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE

koláž ukrajinská vlajka, podání ruky a svářeč (zaměstnání)

Souhrnné informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají.

V případě potřeby se můžete obrátit na linku 950 180 100, kde dostanete informace v ukrajinském jazyce. Pište na ua@uradprace.cz. Využít můžete také call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny - bezplatná linka 800 60 10 20, kde dostanete praktické informace z oblasti sociálního poradenství a krizové intervence.

Od 21.3.2022 je účinný zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, kterým se stanovuje opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení.

Podrobnosti týkající se zaměstnání jsou k dispozici na portále MPSV v češtině a ukrajinštině.

ZAMĚSTNANOST
KURZY ČESKÉHO JAZYKA
HUMANITÁRNÍ DÁVKA
PŘÍSPĚVEK SOLIDÁRNÍM DOMÁCNOSTEM
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ INFORMACE
PODPORA MLADISTVÝCH Z UKRAJINY VE VĚKU 15+, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY V ČR

ZAMĚSTNANOST

Pokud Vám Ministerstvo vnitra udělilo dočasnou ochranu, můžete požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa pobytu v České republice:

- o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání nebo
- o zavedení do evidence uchazečů o zaměstnání

a Úřad práce ČR Vám pomůže
- s hledáním zaměstnání,
- se zařazením do kurzů českého jazyka,
- s rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů.

Žádosti vyplňujte latinkou.

VOLNÝ VSTUP NA ČESKÝ TRH PRÁCE

Na základě udělené dočasné ochrany si můžete v ČR najít sami zaměstnání u každého zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance. Není nutné žádat o žádné oprávnění k zaměstnání, pouze nám zaměstnavatel nahlásí váš nástup. Proto se nemusíte spoléhat na žádné zprostředkovatele.

Nabídka volných pracovních míst v ČR

KURZY ČESKÉHO JAZYKA

Pokud se občan Ukrajiny pod dočasnou ochranou zaeviduje na ÚP ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, může požádat o financování kurzu českého jazyka.

MŠMT připravilo rámcové sylaby 2 rekvalifikačních kurzů českého jazyka pro cizince: „Český jazyk pro cizince – základní kurz“ a „Český jazyk pro cizince – navazující kurz". Nyní tedy mohou o akreditaci požádat kterákoli vzdělávací zařízení a rozšířit tak nabídku tohoto typu. Další informace k jazykovému vzdělávání občanů Ukrajiny,včetně podpory výuky češtiny pro děti jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství.

Přehled poskytovatelů kurzů „Český jazyk pro cizince“ (základní a navazující) akreditovaných MŠMT podle § 108 zákona o zaměstnanosti. 

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je jazyková bariéra. Proto nabízíme zaměstnavatelům pomoc s financováním kurzů českého jazyka i tehdy, když daný občan Ukrajiny už pracuje. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II.

Potřebujete vědět více? Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi.

HUMANITÁRNÍ DÁVKA

Cílem humanitární dávky je pomoc cizincům, kterým byla udělena na území České republiky dočasná ochrana a kteří nemají prostředky na úhradu základních životních potřeb. Měsíční výše humanitární dávky se odvíjí od toho, za který měsíc pobytu v České republice o ni cizinec po udělení dočasné ochrany žádá. Po dobu prvních šesti měsíců činí 5 tisíc Kč na osobu včetně dětí. Od sedmého kalendářního měsíce pak hraje roli i věk žadatele. V případě dětí do 18 let je měsíční výše humanitární dávky 3 490 Kč, u cizinců starších 18 let pak 4 860 Kč.

Od 1. července 2023 se připravuje změna v poskytování humanitární dávky. Změní se výše humanitární dávky. Nově budeme rozlišovat zranitelné a nezranitelné osoby.

Více se dozvíte v tomto videu:

Od září je možné žádat o humanitární dávku v nové zjednodušené aplikaci. (335.22 kB)

Od 1. září 2022 je spuštěna nová aplikace, která přináší zjednodušení i další důležité funkce pro klienty, kteří žádají o humanitární dávku on-line. Aplikace umožňuje vše vyřídit bez návštěvy úřadu.

O humanitární dávku žádejte elektronicky prostřednictvím aplikace, nebo na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle místa, vašeho skutečného pobytu. Žádosti je možné elektronicky podávat jen s využitím některého z prostředků elektronické Identity občana. Bez tohoto nástroje je třeba využít papírovou formu formuláře a žádost podat na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Žádost o humanitární dávku vyplňte latinkou. A nezapomeňte si přepnout na českou klávesnici, abyste mohli používat diakritiku.

Před první výplatou humanitární dávky si zřiďte bankovní účet v ČR.

Aby Vám Úřad práce ČR humanitární dávku vyplatil co nejdříve, je potřebné zřídit si bankovní účet v České republice. Pokud účet u české banky máte a zároveň máte elektronickou Identitu občana, nemusíte ve většině případů chodit osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Vyhnete se tak čekání ve frontě.

S ohledem na výše uvedené především doporučujeme zřídit si bankovní účet u banky v ČR. Vybrané banky Vám umožní komunikovat se státem přes internet, bez nutnosti návštěvy úřadu.

Můžete si také nechat zřídit na nejbližším pracovišti Czech POINTu elektronický klíč( Mobilní klíč eGovernmentu (406.98 kB)).

CO je potřeba doložit?

Pokud chcete požádat o první výplatu humanitární dávky, pak Úřadu práce ČR předložte svůj cestovní pas a současně prokažte, že se na území České republiky zdržujete na základě udělené dočasné ochrany (vízum). Obdobné údaje lze zadat také do mobilní/webové aplikace.

Druhá a následující výplata humanitární dávky

V případě žádosti o 2. a další humanitární dávku je třeba doložit, kromě výše uvedeného ještě prohlášení, ve kterém uvedete, zda máte v České republice zaměstnání, jestli máte k dispozici nějaké finanční prostředky, popř. to, zda za kalendářní měsíc, ve kterém o humanitární dávku žádáte, musíte hradit náklady na bydlení. Na základě toho Úřad práce ČR posoudí všechny skutečnosti.

Občané Ukrajiny pod dočasnou ochranou žijící aktuálně v Praze mohou vyřizovat své záležitosti týkající se humanitární dávky (HUD) v blízkosti svého bydliště. Už tedy nemusí jen na jedno místo v ulici Českolipská, ale mohou se obracet na pracoviště ÚP ČR, které mají nejblíž. Stejně jako je tomu už v případě agendy zaměstnanosti.

Potřebujete vědět více? Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi.

ÚŘAD PRÁCE ČR VARUJE: neplaťte za slíbené místo ve frontě a přednostní vyřízení žádosti o humanitární dávku (234.51 kB)

Komplexní informace týkající se všech dávek a oblasti zaměstnanosti v rámci agendy Úřadu práce ČR.

Než se vydáte na Úřad práce ČR

Jste zaměstnavatel v ČR a chcete nabídnout volná pracovní místa lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny? Obraťte se přímo na: ředitele příslušné krajské pobočky ÚP ČR nebo kontaktního pracoviště ÚP ČR.

PŘÍSPĚVEK SOLIDÁRNÍM DOMÁCNOSTEM

Dávku poskytuje Úřad práce ČR fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou. Základní podmínkou pro vznik nároku na dávku je bezplatné ubytování cizinců pod dočasnou ochranou. Za bezplatné se považuje poskytnutí ubytování i v případě, kdy ubytovaná osoba uhradila náklady za plyn a elektřinu. A fakt, že občané Ukrajiny u žadatele bydlí nejméně 16 dní po sobě jdoucích.

Pokud s ubytovanými cizinci žije i osoba, která o příspěvek žádá, činí měsíční výše příspěvku na jednu ubytovanou osobu 3 tisíce korun. Maximálně může jedna domácnost obdržet 9 tisíc korun, tedy za 3 a více ubytovaných osob (včetně dětí).

Jestliže žadatel s ubytovanými cizinci nepobývá pod jednou střechou, pohybuje se měsíční výše příspěvku od 5 do 15 tisíc korun, podle počtu ubytovaných osob.

O příspěvek je možné žádat měsíc zpětně, tedy např. v červenci za červen, v srpnu za červenec atd.

Žádost podávejte prostřednictvím aplikace, bez nutnosti návštěvy Úřadu práce ČR.

Potřebujete vědět více? Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi.

ŽÁDOST o příspěvek pro solidární domácnost podávejte POUZE ELEKTRONICKY.

V případě, že chcete nabídnout Úřadu práce ČR pomoc v podobě dobrovolnické činnosti, pište na dobrovolnici@uradprace.cz. Děkujeme!

DALŠÍ INFORMACE Z OBLASTI RESORTU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (873.45 kB)

PODPORA MLADISTVÝCH Z UKRAJINY VE VĚKU 15+, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY V ČR

Jak se stát žákem střední školy? Co mohu dělat dál? Kde najdu podporu? (453.42 kB)

Leták, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), je určen pro mladistvé Ukrajince ve věku 15–18 let, kterým byla přiznána dočasná ochrana a kteří, byť jsou ve věku středoškoláků, ve střední škole nestudují. Jsou zde uvedeny informace o tom, kde najdete kurzy českého jazyka zdarma, jak se můžete zapojit do volnočasových aktivit, s kým se můžete poradit v případě otázek spojených s životem v České republice (ČR), jak probíhá studium ve středních školách a co můžete udělat proto, abyste se začlenili do středního vzdělávání v ČR.

Informace související s povolením k pobytu v návaznosti na konflikt na Ukrajině jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Praktické informace k možnostem humanitární pomoci.

Preventivní informace Policie ČR pro občany Ukrajiny na území České republiky

Podvodníci opět útočí na internetová bankovnictví - Policie České republiky

Poslední aktualizace: 23. 5. 2023

ДОПОМОГА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ДЛЯ ЇХ РОБОТОДАВЦІВ

Сумарна інформація про види  допомоги громадянам України, які прибули до Чеської Республіки внаслідок військового конфлікту, а також роботодавцям, які працевлаштували або працевлаштовують громадян України.

При необхідності Ви можете звернутися за телефоном 950 180 100, де Ви отримаєте інформацію українською мовою. Пишіть на ua@uradprace.cz. Також ви можете скористатися безкоштовною лінією call centrum соціальної допомоги біженцям з України – 800 60 10 20, де ви отримаєте практичну інформацію у сфері соціального консультування та кризового втручання.

З 21.03.2022р набрав чинності Закон № 66/2022 Зб. Про заходи у сфері зайнятості та соціального забезпечення у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, що встановлю є заходи у сфері зайнятості та соціального забезпечення.

Детальна інформація щодо працевлаштування доступні на порталі Міністерствa праці та соціальних справ на чеській та українській мовах

ЗАЙНЯТІСТЬ
КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ
ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ВІКОМ 15+, ЯКІ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ У ЧР

ЗАЙНЯТІСТЬ

Якщо Міністерство внутрішніх справ Чехії видало вам тимчасового захисту, ви можете подати заяву в контактному відділенні Центру зайнятості Чеської Республіки за місцем вашого проживання в Чеській Республіці:

a Державна служба зайнятості Чеської Республіки вам допоможе

  • з пошуком роботи
  • з проходженням курсів чеської мови
  • з перепідготовкою за професією, яка користується попитом серед роботодавців

Заяву заповнюйте латиницею.

ВІЛЬНИЙ ВИХІД НА РИНОК ПРАЦІ ЧЕХІЇ

На підставі візи на перебуввання тимчасового захисту ви можете знайти роботу в Чехії самі у кожного роботодавця, який шукає нових співробітників. Подавати заяву на отримання дозволу на працевлаштування не потрібно, оскільки роботодавець повідомить нас про ваш початок праці. Тому вам не варто покладатися на жодних посередників.

Пропозиція вільних робочих місць у Чеській Республіці

КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ

Якщо громадянин України, який перебуває під тимчасовим захистом, зареєстрований в Центрі зайнятості Чеської Республіки як зацікавлена особа або шукач роботи, він може подати заяву на безкоштовні курси вивчення чеської мови (157.2 kB).

Міністерство освіти, молоді та спорту підготувало рамкову програму з 2 курсів вивчення чеської мови для іноземців: «Чеська мова для іноземців – базовий курс» та «Чеська мова для іноземців – основний курс. Тепер будь-який навчальний заклад може подати заявку на акредитацію і надавати послуги такого типу. Більш детальна інформація про мовну освіту для громадян України, та вивчення чеської мови для дітей доступне на сайті Міністерства освіти.

Список провайдерів курсів "Чеська мова для іноземців" (базовий та подальші) акредитованих Міністерством освіти та культури згідно з § 108 Закону про зайнятість.

Однією з найпоширеніших перешкод у пошуках роботи кваліфікованими працівниками є в першу чергу мовний бар'єр. Саме тому ми пропонуємо роботодавцям допомогу у фінансуванні курсів чеської мови, навіть якщо український громадянин вже працює. Це робиться за допомогою внеску в рамках проекту POVEZ II (156.76 kB).

Потрібно знати більше? Перегляньте найчастіші запитання та відповіді.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

 

Ціллю гуманітарних виплат є допомога іноземцям, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці та які не мають коштів для покриття предметів першої необхідності життя. Щомісячний розмір гуманітарної допомоги залежить від місяця проживання в ЧР, за який іноземець звертається про допомогу після отримання тимчасового захисту. За перші півроку розмір допомоги складає 5 000 крон на особу, включаючи дітей. Починаючи з сьомого календарного місяця розмір допомоги залежатиме від віку перетендента. У випадку дітей до 18 років щомісячний розмір гуманітарної допомоги становить 3 490 крон, а для іноземців старше 18 років – 4 860 крон.

З 1 липня 2023 року готується зміна надання гуманітарної допомоги. Змінюється розмір гуманітарної допомоги. По-новому будемо надавати допомогу людям, які мають пільги.

Дізнайтеся більше в цьому відео:

З вересня гуманітарну допомогу можна подати в новому спрощеному додатку (337.02 kB)
З 1 вересня MPSV запустить новий додаток, який принесе спрощення та інші важливі функції для клієнтів, які звертаються за гуманітарною допомогою онлайн. Додаток дозволяє все вирішити без відвідування офісу.
 

Подайте заяву на отримання гуманітарної допомоги в електронному вигляді через додаток або в будь-якому контактному офісі Центру зайнятості Чеської Республіки, залежно від місця вашого фактичного проживання. Заяву можна подати за допомогою одного із засобів електронної ідентифікації громадянина або без використання електронної ідентифікації. Заповніть заяву на отримання гуманітарної допомоги латиницею. І не забудьте переключитися на чеську клавіатуру, щоб мати змогу використовувати диакриктику.

Перед першою виплатою гуманітарної грошової допомоги відкрийте банківський рахунок в Чеській Республіці

Для того, щоб Центр зайнятості Чеської Республіки виплатив вам гуманітарну допомогу якомога швидше, необхідно відкрити банківський рахунок в Чеській Республіці. Якщо у вас є рахунок у чеському банку і водночас є електронна ідентифікація особистості, у більшості випадків вам не доведеться особисто йти до контактного офісу Центру зайнятості Чеської Республіки. Це дозволить уникнути очікування в черзі. Навпаки, у разі 1-ї заяви про надання гуманітарної допомоги до Центру зайнятості Чеської Республіки, ви повинні, якщо подаєте заяву на отримання гуманітарної допомоги для дітей. Причина – потреба підтвердити тотожність неповнолітніх.

У зв’язку з вищесказаним ми рекомендуємо відкрити банківський рахунок в банку Чеської Республіки. Вибрані банки дозволять вам комунікувати з державними установами через Інтернет, без необхідності відвідувати офіс.

 

Ви також можете створити його у відділенні Чеської пошти/Czech POINT електронний ключ  ( eGovernment Mobile Key (383.83 kB)).  

 

Що потрібно пред’являти?

Якщо у вас є банківський рахунок в Чеській Республіці і вам виплатили невідкладну допомогу, вам не потрібно нічого пред’являти в Центр зайнятості Чеської Республіки. В іншому випадку ви пред’являєте паспорт і візу, яку вам видали після прибуття в Чеську Республіку.

Друга та наступна виплата гуманітарної грошової допомоги

Якщо вам надали тимчасовий захист (візу), Ви отримали першу гуманітарну грошову допомогу, і у вас немає достатньо коштів для забезпечення ваших основних потреб (їжа, одяг, ліки тощо), зверніться до Центру зайнятості Чеської Республіки через електронну заяву про другу гуманітарну грошову допомогу.

Заповніть заяву на отримання гуманітарної допомоги латиницею. І не забудьте переключитися на чеську клавіатуру, щоб мати змогу використовувати диакриктику.

Спеціальне відділення Центру зайнятості ЧР в Празі закривається. Громадяни України можуть звертатися до найближчих відділень ЦЗ ЧР

З понеділка, 20 лютого 2023 року, громадяни України під тимчасовим захистом, які проживають у столиці, зможуть звертатися з своїми питаннями щодо гуманітарної допомоги (ГД) поблизу своїх домівок. Тому їм більше не доведеться їхати лише в одне відділення по вулиці Чеськоліпська, а вони можуть звернутися до найближчого до них Центру зайнятості Чехії. Як це вже відбувається з питаннями по працевлаштуванню.

Потрібно знати більше? Перегляньте найчастіші запитання та відповіді.

Перш ніж відправитися в Державна служба зайнятості Чеської республіки

Ви роботодавець в Чехії і хочете запропонувати вакансії мігрантам з України? Звертайтеся безпосередньо: до директора відповідного регіонального відділення Управління праці Чеської Республіки

Додаткова інформація від Міністерства праці та соціальних питань

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ для біженців з України, яким надано тимчасовий захист (віза з метою толерантності) (812.38 kB)

 

ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ВІКОМ 15+, ЯКІ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ У ЧР

ЯК СТАТИ УЧНЕМ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ? ЩО МОЖУ РОБИТИ У ПОДАЛЬШОМУ? ДЕ ЗНАЙТИ ПІДТРИМКУ? (475.72 kB)

Текст, який підготовило Міністерство освіти, молоді та спорту (МОМС), призначений для підлітків з України віком 15–18 років, яким наданий був тимчасовий захист та які, навіть якщо вони старшокласники, не навчаються в середній школі. Тут наведена інформація про те, де можна знайти безкоштовні курси чеської мови, як ви можете займатися дозвіллям, з ким ви можете проконсультуватися з питань, пов'язаних з життям в Чеській Республіці (ЧР), як навчатися в середніх школах і що ви можете зробити, щоб інтегруватися в середню освіту в ЧР.

Інформація щодо дозволу на проживання після конфлікту в Україні розміщена на сайті Міністрства внутрішніх справ.

Практична інформація про варіанти гуманітарної допомоги.

Профілактична інформація від Поліції Чеської Республіки для громадян України на території Чеської Республіки.

Poslední aktualizace: 23. 5. 2023

Menu