Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

POMOC PRO OBČANY UKRAJINY A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE

 

Souhrnné informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají.

V případě potřeby se můžete obrátit na linku 950 180 100, kde dostanete informace v ukrajinském jazyce. Pište na ua@uradprace.cz.

український

Od 21.3.2022 je účinný zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, kterým se stanovuje opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení.

Podrobnosti týkající se zaměstnání, ale i možnosti čerpání některých nepojistných sociálních dávek jsou k dispozici na portále MPSV v češtině a ukrajinštině.

ZAMĚSTNANOST
KURZY ČESKÉHO JAZYKA
HUMANITÁRNÍ DÁVKA
PŘÍSPĚVEK SOLIDÁRNÍM DOMÁCNOSTEM
DALŠÍ INFORMACE 
 

ZAMĚSTNANOST

Pokud Vám Ministerstvo vnitra udělilo pobytové vízum za účelem strpění/dočasné ochrany, můžete požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa pobytu v České republice:

a Úřad práce ČR Vám pomůže

  • s hledáním zaměstnání
  • se zařazením do kurzů českého jazyka
  • s rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů

Žádosti vyplňujte latinkou.

VOLNÝ VSTUP NA ČESKÝ TRH PRÁCE

Na základě pobytového víza za účelem strpění/dočasné ochrany si můžete v ČR najít sami zaměstnání u každého zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance. Není nutné žádat o žádné oprávnění k zaměstnání, pouze nám zaměstnavatel nahlásí váš nástup. Proto se nemusíte spoléhat na žádné zprostředkovatele. Pomoc

Nabídka volných pracovních míst v ČR

KURZY ČESKÉHO JAZYKA

Pokud se občan Ukrajiny pod dočasnou ochranou zaeviduje na ÚP ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, může požádat o financování kurzu českého jazyka

MŠMT připravilo rámcové sylaby 2 rekvalifikačních kurzů českého jazyka pro cizince: „Český jazyk pro cizince – základní kurz“ a „Český jazyk pro cizince – navazující kurz". Nyní tedy mohou o akreditaci požádat kterákoli vzdělávací zařízení a rozšířit tak nabídku tohoto typu. Další informace k jazykovému vzdělávání občanů Ukrajiny, včetně podpory výuky češtiny pro děti jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je jazyková bariéra. Proto nabízíme zaměstnavatelům pomoc s financováním kurzů českého jazyka i tehdy, když daný občan Ukrajiny už pracuje. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II.

Potřebujete vědět více? Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi.

HUMANITÁRNÍ DÁVKA

Kdy o HUMANITÁRNÍ DÁVKU žádat a co je třeba doložit, se dozvíte v tomto spotu.

První výplata humanitární dávky

Cizinec s dočasnou ochranou (vízem), který se zdržuje na území České republiky, může v měsíci, v němž mu vízum bylo uděleno, čerpat humanitární dávku ve výši 5 000 Kč. Pro občany Ukrajiny prchající před válkou to v praxi znamená, že pokud jim byla udělena dočasná ochrana, mohou si od 21.3.2022 o tuto dávku požádat.

O humanitární dávku žádejte elektronicky prostřednictvím aplikace, nebo na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle místa, vašeho skutečného pobytu. Žádosti je možné podávat buď s využitím některého z prostředků elektronické Identity občana, nebo bez využití elektronické Identity. Žádost o humanitární dávku vyplňte latinkou. A nezapomeňte si přepnout na českou klávesnici, abyste mohli používat diakritiku.

Před první výplatou humanitární dávky si zřiďte bankovní účet v ČR

Aby Vám Úřad práce ČR humanitární dávku vyplatil co nejdříve, je potřebné zřídit si bankovní účet v České republice. Pokud účet u české banky máte a zároveň máte elektronickou Identitu občana, nemusíte ve většině případů chodit osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Vyhnete se tak čekání ve frontě. Naopak v případě 1. žádosti o humanitární dávku na Úřad práce ČR musíte, pokud žádáte o humanitární dávku pro děti. Důvodem je potřeba prokázání jejich totožnosti.

S ohledem na výše uvedené především doporučujeme zřídit si bankovní účet u banky v ČR. Vybrané banky Vám umožní komunikovat se státem přes internet, bez nutnosti návštěvy úřadu.

Můžete si také nechat zřídit na nejbližším pracovišti Czech POINTu elektronický klíč ( Mobilní klíč eGovernmentu (192.93kB)). V tomto videu Vám ukážeme, jak na to.

CO JE potřeba doložit?

Pokud máte zřízen bankovní účet v České republice a byla Vám vyplacena dávka mimořádné okamžité pomoci, nemusíte Úřadu práce ČR nic dokládat. V opačném případě předložíte cestovní pas a vízum, které Vám bylo uděleno při příchodu do České republiky.

Druhá a následující výplata humanitární dávky

Pokud Vám byla udělena dočasná ochrana (vízum), proběhla výplata první humanitární dávky a nemáte dostatek prostředků na zajištění základních životních potřeb (strava, ošacení, léky apod.), požádejte Úřad práce ČR prostřednictvím elektronické žádosti o druhou výplatu humanitární dávky.

Žádost o humanitární dávku vyplňte latinkou. A nezapomeňte si přepnout na českou klávesnici, abyste mohli používat diakritiku.

Potřebujete vědět více? Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi.

ÚŘAD PRÁCE ČR VARUJE: neplaťte za slíbené místo ve frontě a přednostní vyřízení žádosti o humanitární dávku (236.11kB)

Komplexní informace týkající se všech dávek a oblasti zaměstnanosti v rámci agendy Úřadu práce ČR.

Než se vydáte na Úřad práce ČR

Jste zaměstnavatel v ČR a chcete nabídnout volná pracovní místa lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny? Obraťte se přímo na: ředitele příslušné krajské pobočky ÚP ČR nebo kontaktního pracoviště ÚP ČR.

PŘÍSPĚVEK SOLIDÁRNÍM DOMÁCNOSTEM

Od 11. dubna 2022 je zpřístupněna aplikace, přes kterou je možné požádat si o příspěvek bez návštěvy Úřadu práce ČR. Solidární příspěvek činí 3.000 Kč na osobu ubytovanou v daném měsíci déle než 16 po sobě jdoucích dnů. Maximální příspěvek pro jednu domácnost je 12.000 Kč, tedy za 4 a více ubytovaných osob (včetně dětí). O příspěvek můžete zažádat měsíc zpětně, tedy v dubnu za březen, v květnu za duben, atd.

Potřebujete vědět více? Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi.

ŽÁDOST o příspěvek pro solidární domácnost podávejte POUZE ELEKTRONICKY.

V případě, že chcete nabídnout Úřadu práce ČR pomoc v podobě dobrovolnické činnosti, pište na dobrovolnici@uradprace.cz. Děkujeme!

Další informace z oblasti resortu práce a sociálních věcí

Informace související s povolením k pobytu v návaznosti na konflikt na Ukrajině jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Praktické informace k možnostem humanitární pomoci.

Preventivní informace Policie ČR pro občany Ukrajiny na území České republiky

Podvodníci opět útočí na internetová bankovnictví - Policie České republiky

Poslední aktualizace: 23. 5. 2022

ДОПОМОГА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ДЛЯ ЇХ РОБОТОДАВЦІВ

Сумаризована інформація про можливості допомоги громадянам України, які прибули до Чеської Республіки внаслідок військового конфлікту, або які тривалий час проживають та працюють у Чехії, а також роботодавцям, які працевлаштовують чи працевлаштовують громадян України.

За потреби Ви можете звернутися за телефоном 950 180 100, де Ви отримаєте інформацію українською мовою. Пишіть на ua@uradprace.cz.

З 21.03.2022р набрав чинності Закон № 66/2022 Зб. Про заходи у сфері зайнятості та соціального забезпечення у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, що встановлю є заходи у сфері зайнятості та соціального забезпечення.

Деталі щодо роботу, а також можливості отримання деяких нестрахових соціальних виплат доступні на порталі Міністерствa праці та соціальних справ на чешській та українській мові

КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ

ЗАЙНЯТІСТЬ
ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

Додаткова інформація 

ЗАЙНЯТІСТЬ

Якщо Міністерство внутрішніх справ видало вам візу на проживання з метою толерантності / тимчасового захисту, ви можете подати заяву в контактному відділенні Центру зайнятості Чеської Республіки за місцем вашого проживання в Чеській Республіці:

a Державна служба зайнятості Чеської Республіки вам допоможе

  • з пошуком роботи
  • з включенням до курсів чеської мови
  • з перепідготовкою за професією, яка є затребуваною роботодавцями

Заяву заповнюйте латиницею.

ВІЛЬНИЙ ВИХІД НА РИНОК ПРАЦІ ЧЕХІЇ

На підставі візи на проживання з метою толерантності / тимчасового захисту ви можете знайти роботу в Чехії самі у кожного роботодавця, який шукає нових співробітників. Подавати заяву на отримання дозволу на працевлаштування не потрібно, оскільки роботодавець повідомить нас про ваш початок праці. Тому вам не доведеться покладатися на жодних посередників.

Пропозиція вакансій у Чехії

КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ

Якщо громадянин України, який перебуває під тимчасовим захистом, зареєстрований в Центрі зайнятості Чеської Республіки як заявник або шукач роботи, він може подати заявку на безкоштовні курси вивчення чеської мови (157.2kB).

Міністерство освіти, молоді та спорту підготувало рамкову програму з 2 курсів вивчення чеської мови для іноземців: «Чеська мова для іноземців – базовий курс» та «Чеська мова для іноземців – основний курс. Тепер будь-який навчальний заклад може подати заявку на акредитацію і надавати послуги такого типу. Більш детальна інформація про мовну освіту для громадян України, та вивчення чеської мови для дітей доступне на сайті Міністерства освіти.

Однією з найпоширеніших перешкод у роботі кваліфікованих працівників є в першу чергу мовний бар'єр. Саме тому ми пропонуємо роботодавцям допомогу у фінансуванні курсів чеської мови, навіть якщо український громадянин вже працює. Це робиться за допомогою внеску в рамках проекту POVEZ II (156.76kB).

Потрібно знати більше? Перегляньте найчастіші запитання та відповіді.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

Коли звертатися за ГУМАНІТАРНОЮ ДОПОМОГОЮ і що потрібно підтвердити документально, ви дізнаєтеся з цього відео.

Перша виплата гуманітарної допомоги

Іноземець з тимчасовим захистом (візою), який проживає на території Чеської Республіки, може в тому місяці, в якому була видана віза, отримати гуманітарну допомогу у розмірі 5000 крон. Для громадян України, які втікають від війни, це на практиці означає, що, якщо їм надано тимчасовий захист, вони можуть претендувати на цю допомогу з 21 березня 2022 року.

Подайте заяву на отримання гуманітарної допомоги в електронному вигляді через додаток або в будь-якому контактному офісі Центру зайнятості Чеської Республіки, залежно від місця вашого фактичного проживання. Заяви можна подати за допомогою одного із засобів електронної ідентифікації громадянина або без використання електронної ідентифікації. Заповніть заяву на отримання гуманітарної допомоги латиницею. І не забудьте переключитися на чеську клавіатуру, щоб мати змогу використовувати диакриктику.

Перед першою виплатою гуманітарної грошової допомоги відкрийте банківський рахунок в Чеській Республіці

Для того, щоб Центр зайнятості Чеської Республіки виплатив вам гуманітарну допомогу якомога швидше, необхідно відкрити банківський рахунок в Чехії. Якщо у вас є рахунок у чеському банку і водночас є електронне посвідчення громадянина, у більшості випадків вам не доведеться особисто йти до контактного офісу Центру зайнятості Чеської Республіки. Це дозволить уникнути очікування в черзі. Навпаки, у разі 1-ї заяви про надання гуманітарної допомоги до Центру зайнятості Чеської Республіки, ви повинні, якщо подаєте заяву на отримання гуманітарної допомоги для дітей. Причина – потреба підтвердити тотожність неповнолітніх.

У зв’язку з вищесказаним ми рекомендуємо відкрити банківський рахунок в банку в Чеській Республіці. Вибрані банки дозволять вам спілкуватися з державними установами через Інтернет, без необхідності відвідувати офіс.

Ви також можете створити його у відділенні Чеської пошти/Czech POINT електронний ключ  ( eGovernment Mobile Key (203.27kB)). Зараз ми покажемо вам, як це зробити. 

Що потрібно пред’являти?

Якщо у вас є банківський рахунок в Чеській Республіці і вам виплатили невідкладну допомогу, вам не потрібно нічого пред’являти в Центр зайнятості Чеської Республіки. В іншому випадку ви пред’являєте паспорт і візу, яку вам видали після прибуття в Чеську Республіку.

Друга та наступна виплата гуманітарної грошової допомоги

Якщо вам надали тимчасовий захист (візу), Ви отримали першу гуманітарну грошову допомогу, і у вас немає достатньо коштів для забезпечення ваших основних потреб (їжа, одяг, ліки тощо), зверніться до Центру зайнятості Чеської Республіки через електронну заяву про другу гуманітарну грошову допомогу.

Заповніть заяву на отримання гуманітарної допомоги латиницею. І не забудьте переключитися на чеську клавіатуру, щоб мати змогу використовувати диакриктику.

Потрібно знати більше? Перегляньте найчастіші запитання та відповіді.

Перш ніж відправитися в Державна служба зайнятості Чеської республіки

Ви роботодавець в Чехії і хочете запропонувати вакансії мігрантам з України? Звертайтеся безпосередньо: до директора відповідного регіонального відділення Управління праці Чеської Республіки

або до контактного офісу Управління праці Чеської Республіки.

Додаткова інформація від Міністерства праці та соціальних питань

Інформація щодо дозволу на проживання після конфлікту в Україні розміщена на сайті Міністрства внутрішніх справ.

Практична інформація про варіанти гуманітарної допомоги.

Профілактична інформація від Поліції Чеської Республіки для громадян України на території Чеської Республіки.

Poslední aktualizace: 24. 5. 2022

Menu