Co dělat při ztrátě zaměstnání

Hledáte novou práci a nevíte, jak se zorientovat v množství nabídek? Chcete najít tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat? Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) Vám nabízí pomocnou ruku.

1. Jak si mám hledat práci?
2. Kde najdu na internetu potřebné informace?
3. Mám v ruce výpověď, čeká mě propouštění. Mám hledat práci okamžitě?
4. Jsem bez práce. Co teď?
5. Musím na ÚP ČR osobně? Dokdy?
6. Jaké doklady po mně bude Úřad práce ČR chtít? Mohu se připravit doma?
7. Musím žádat o zprostředkování zaměstnání? Nestačí zažádat o podporu?
8. Jak dlouho mohu pobírat podporu v nezaměstnanosti?
9. Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti?
10. Pomůže mi ÚP ČR i se změnou nebo doplněním kvalifikace? Přispěje mi na kurz, který si najdu?
11. Chci si najít práci z nabídky volných míst inzerovaných na webu ÚP ČR. Jak na to?
12. Zatím mě žádné z volných míst nezaujalo, můžu si dát svůj inzerát?
13. Opravdu se mám na portálu registrovat? Jaké to má výhody?
14. Zaměstnavatelé žádají profesní životopis, jak na to?
15. Nechci zveřejňovat telefonní číslo. Mohou mi zaměstnavatelé poslat zprávu jinak?
16. Můžu si během evidence na ÚP ČR nebo během pobírání podpory v nezaměstnanosti přivydělat?
17. Pokud si přivydělávám, budu brát podporu v nezaměstnanosti?
18. Kdo za mě bude platit zdravotní a sociální pojištění?
19. Musím nastoupit na každé místo či jít na každý pracovní pohovor, který mi ÚP ČR nabídne?
20. Starám se o malé děti. Bude mě ÚP ČR nutit pracovat na směny?
21. Mohu prostřednictvím inzerátů hledat práci i během doby, kdy jsem v evidenci ÚP ČR?
22. Podařilo se mi najít práci. Musím to nahlásit ÚP ČR?
23. Jsou nějaké projekty, které by mi mohly pomoci při hledání práce?
24. Chci si zkusit najít práci v zahraničí, jaké mám možnosti?
25. Co když práci s internetem nezvládnu?
26. Jsem osoba s dočasnou ochranou. Můžu se evidovat na ÚP ČR v době těhotenství?
27. Jsem osoba s dočasnou ochranou. Za jakých podmínek mě může ÚP ČR zaevidovat v době nemoci, nebo pokud mám nějaké zdravotní omezení?

1. Jak si mám hledat práci?

Kromě tradičních způsobů, jakými je čtení inzerátů na internetu, v tisku či dotazování se v podnicích, existují i způsoby další. Například s pomocí ÚP ČR. Každé kontaktní pracoviště ÚP ČR uveřejňuje seznam volných míst v daném okrese na své „papírové“ i on-line nástěnce.

Pokud tedy máte počítač, chytrý mobilní telefon či tablet s připojením k internetu (příp. přístup do knihovny, které zpravidla vždy nabízejí též počítač s internetem, popř. možnost využít služeb internetové kavárny), můžete přehled volných míst, která někteří zaměstnavatelé inzerují, najít na webových stránkách ÚP ČR.

Další inspiraci najdete na https://www.uradprace.cz/web/cz/hledam-praci

Pokud počítač ani chytré zařízení s připojením na internet nemáte, můžete též osobně zajít na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR a využít informační kiosky, které jsou zde bezplatně k dispozici.

Pro lepší orientaci na trhu práce a pro zlepšení šancí při hledání zaměstnání se můžete obrátit na Informační a poradenské středisko ÚP ČR (dále jen „IPS“), kde Vám kariéroví poradci mohou pomoci prostřednictvím poradenských činností (individuální a skupinové poradenství, poradenské programy). Více k IPS se dozvíte také v těchto videích:

Než začnete s hledáním práce, zvažte si své odpovědi na následující otázky:

 • Hledám jakoukoli práci, nebo něco konkrétního?

 • Chci pracovat spíše „hlavou“, či „rukama“?

 • Toužím po kariéře, nebo po klidném místě?

 • Je pro mě prvořadý dobrý plat?

 • Chci k zavedené firmě, nebo to pro mě není rozhodující?

 • Chci za každou cenu uplatnit své vzdělání?

 • Chci práci v blízkosti svého bydliště, nebo mohu i dojíždět?

 • Chci pro práci něco obětovat (volný čas, doplnit si vzdělání)?

2. Kde najdu na internetu potřebné informace?

Jednou z možností jsou webové stránky ÚP ČR, které Vám nabídnou základní, průběžně aktualizované, informace z oblasti zaměstnanosti a trhu práce, a to včetně seznamu volných pracovních míst, která si můžete vyhledávat podle regionu, oboru a dalších kritérií.

3. Mám v ruce výpověď, čeká mě propouštění. Mám hledat práci okamžitě?

Určitě lze doporučit, abyste hledání nové práce zbytečně neodkládali. Je třeba si uvědomit, že zvláště u profesí, kde se vyžaduje středoškolské nebo vyšší vzdělání, může trvat výběr nových zaměstnanců i několik měsíců (vypsání výběrového řízení, absolvování vstupních pohovorů, vyhodnocení kandidátů). Proto je třeba začít s hledáním práce okamžitě. ÚP ČR Vás do evidence uchazečů o zaměstnání zařadí nejdříve v den, který následuje po skončení pracovního poměru.

VĚDĚLI JSTE, ŽE… Na ÚP ČR se můžete obrátit už tehdy, když zaměstnání máte a chcete ho změnit, jste ve výpovědní lhůtě nebo třeba studujete či se staráte o dítě do 4 let věku? Pokud se zaevidujete jako zájemce o zaměstnání, poskytne Vám ÚP ČR takovou podporu, abyste v ideálním případě nastoupili rovnou k novému zaměstnavateli. Další informace se dozvíte například v těchto informačních videích či stručných letácích.

4. Jsem bez práce. Co teď?

Podat žádost o zprostředkování zaměstnání a stát se uchazečem o zaměstnání můžete až po skončení pracovního poměru. Žádosti můžete podávat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR. Uchazeč i zájemce o zaměstnání mají svá práva a povinnosti.

 

ÚP ČR Vám může následně zprostředkovávat vhodné zaměstnání, poskytne Vám kariérové poradenství nebo třeba zabezpečí, a to i finančně, vhodnou rekvalifikaci. V neposlední řadě Vás může zařadit do některého z projektů a nabídnout tak ještě větší, a hlavně přesně cílenou a individuální péči.

5. Musím na ÚP ČR osobně? Dokdy?

Do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazeni ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádáte-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete zařazeni do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání.

Příklad: Pokud Vám skončil pracovní poměr např. k 31. 7., potom se zajděte na ÚP ČR zaevidovat mezi 1. 8. až 3. 8. Pokud na tyto dny vychází státní svátek nebo sobota či neděle, lhůta se o tyto dny prodlužuje. Pokud je tedy 2. 8. sobota a 3. 8. neděle, můžete se zaevidovat do úterý 5. 8. a v evidenci přitom budete vedeni od 1. 8.

Žádosti o zprostředkování zaměstnání můžete podat elektronicky (prostřednictvím datové schránky, identity občana nebo e-mailem podepsaným, resp. opatřeným uznávaným elektronickým podpisem), osobně či zaslat poštou (s vlastnoručním podpisem). 

6. Jaké doklady po mně bude Úřad práce ČR chtít? Mohu se připravit doma?

Při první návštěvě na ÚP ČR si s sebou vezměte platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu. Pokud máte, vezměte s sebou doklad o ukončení pracovního poměru, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu, potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat z mateřské dovolené, péče o osobu závislou, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně), abyste mohli být ihned zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání. Všechny podklady kromě průkazu totožnosti můžete však dodat později. Nezbytné údaje pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, v případě, že je nebudete dokládat sami, Úřad práce ČR zajistí od ČSSZ.

Pokud máte k dispozici potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění, vezměte si tyto doklady také s sebou. V případě, že uvedené doklady nemáte, je možné stáhnout si z webových stránek ÚP ČR potřebné formuláře pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.


 

7. Musím žádat o zprostředkování zaměstnání? Nestačí zažádat o podporu?

Je třeba si uvědomit, že vždy žádáte v první řadě o zprostředkování zaměstnání. Nelze žádat „jen“ o podporu v nezaměstnanosti. Také nelze požadovat zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání jen z toho důvodu, abyste splnili podmínku pro poskytnutí sociální dávky nebo měli zajištěnou platbu zdravotního a sociálního pojištění.

Další informace, včetně toho, jak podat žádost, najdete ve stručném letáku a v informačních videích – zprostředkování zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti.

8. Jak dlouho mohu pobírat podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že jste během posledních dvou let před zařazením do evidence ÚP ČR získali dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti či náhradní dobou, a zároveň nejste poživatelem starobního důchodu. Jednoduše řečeno, pokud jste v uplynulých dvou letech odpracovali minimálně 12 měsíců a během té doby bylo z Vašeho příjmu odváděno důchodové pojištění, například i v rámci „brigád“.

Do rozhodného období se započítávají i náhradní doby, což je třeba období, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, osobně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo o osobu závislou (kompletní přehled těchto dob).

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí ÚP ČR během podpůrčí doby (tj. určité omezené doby):

a) do 50 let věku 5 měsíců,

b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,

c) nad 55 let věku 11 měsíců.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Úřad práce ČR vyplácí podporu v nezaměstnanosti od data, kdy na ni vznikl nárok. Současně od ledna 2024 nedochází k odsouvání výplaty podpory v nezaměstnanosti po dobu,  za kterou zaměstnavatel vyplatil odcházejícímu zaměstnanci odstupné, odbytné nebo odchodné. Takový klient tedy bude pobírat podporu v nezaměstnanosti od prvního dne, kdy mu na ni vznikl nárok.

V návaznosti na to Úřad práce ČR už neposkytuje ani kompenzaci těm uchazečům, kterým zaměstnavatel odstupné nevyplatil.

VĚDELI JSTE, ŽE: 

V případě, že pobíráte podporu v nezaměstnanosti a nastoupíte do práce dříve, než ji vyčerpáte, práci následně ztratíte a opět podáte žádost o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti, ÚP ČR Vám buď doplatí nevybraný zbytek, nebo přizná znovu celou podporu? Samozřejmě pokud splníte zákonem dané podmínky. Od ledna 2024 mohou nastat dva případy:

Uchazeč o zaměstnání s nevyčerpanou podpůrčí dobou:

• při získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 6 měsíců bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu, tj. v závislosti na věku po dobu 5, 8 nebo 11 měsíců,

• při odpracování kratší doby než 6 měsíců vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po zbývající nevyčerpanou podpůrčí dobu

Uchazeč o zaměstnání s vyčerpanou podpůrčí dobou:

• pro přiznání podpory v nezaměstnanosti bude podmínkou odpracovat 9 měsíců,

• v případě, že nezíská dobu důchodového pojištění v délce 9 měsíců, podpora v nezaměstnanosti nebude přiznána Zároveň platí, že pro přiznání podpory v nezaměstnanosti musí být splněna základní podmínka, kterou je získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Zároveň vždy platí, že pro přiznání podpory v nezaměstnanosti musí být splněna i základní podmínka, kterou je získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

9. Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti?

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od výdělku z posledního zaměstnání a činí:

• 65 % první dva měsíce podpůrčí doby

• 50 % další dva měsíce

• 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání po zbývající dobu.

V případě OSVČ bere ÚP ČR v potaz poslední vyměřovací základ v rozhodném období přepočtený na jeden kalendářní měsíc.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Jestliže uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, je procentní sazba podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Maximální částka podpory v nezaměstnanosti pro rok 2024 činí 24 608 Kč.

Systém výpočtu podpory v nezaměstnanosti je poměrně složitý, bližší informace naleznete v Základním poučení uchazeče o zaměstnání.

10. Pomůže mi ÚP ČR i se změnou nebo doplněním kvalifikace? Přispěje mi na kurz, který si najdu?

Jestliže jste si našli kurz, který Vás zajímá, využijte možnosti zvolené rekvalifikace.

Komu a kdy může ÚP ČR poskytnout rekvalifikaci:

 • Uchazečům a zájemcům evidovaným na ÚP ČR, kteří splňují vstupní předpoklady pro daný rekvalifikační kurz,

 • Uchazečům a zájemcům, kteří se aktivně snaží změnit svoji situaci na trhu práce, mají problém se se svou kvalifikací uplatnit, a dosavadní zprostředkování zaměstnání nebylo úspěšné.

 • ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – plně zabezpečené, tedy ty, které zajišťuje sám prostřednictvím vysoutěžených poskytovatelů, dále zvolené rekvalifikace (tedy ty, které si klienti zajišťují sami) a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, jimž hrozí ztráta zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.
 • Během doby, kdy probíhá rekvalifikace, kterou plně zabezpečuje ÚP ČR, pobírá uchazeč o zaměstnání 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu. V roce 2024 je to max. 27 578 Kč měsíčně. Během zvoleného kurzu nárok na podporu při rekvalifikaci nevzniká.

Více se dozvíte ve videu, které se věnuje tématu rekvalifikace:

NEPŘEHLÉDNĚTE: Evidencí na ÚP ČR nevzniká na rekvalifikaci automaticky nárok.

11. Chci si najít práci z nabídky volných míst inzerovaných na webu ÚP ČR. Jak na to?

Vyhledat volné místo můžete podle základních údajů. Do políčka „ Jakou práci hledáte?“ napište konkrétní profesi, kterou chcete vykonávat, například “zedník”. Po zadání několika prvních písmen hledané profese se Vám nabídne možnost vybrat si profesi z číselníku profesí, která nejvíce odpovídá Vámi hledanému zaměstnání. Tuto možnost nemusíte využít, můžete ponechat název profese, kterou hledáte tak, jak jste ji zadali Vy. Dále můžete zadat další údaje do políček Kde?” chcete pracovat a „ Dopravní spojení“. V políčku „ Dopravní spojení“ zadejte číslo - dobu dojíždění z místa v políčku „ Kde?“, a to buď vzdálenost v kilometrech, nebo dobu dojíždění v minutách. Tím omezíte vzdálenost, ve které hledáte zaměstnání nebo dobu, kterou jste ochotni trávit cestováním za prací veřejnými dopravními prostředky.

Pokud chcete více upřesnit požadavky na hledané zaměstnání, můžete zadat další podmínky, které by Vámi hledané pracovní místo mělo splňovat. Tyto podmínky můžete zadat ve sloupci „Rozšířené hledání“. Po kliknutí na podmínku se otevřou možnosti pro zadání „Oboru“, „Regionu“, „Minimálního stupně vzdělání“, „Mzdy“, „Pracovněprávního vztahu“, „Směnnosti“, „Vhodnosti zaměstnání“ pro různé skupiny zaměstnanců. Pokud hledáte zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele, můžete zadat jeho název nebo IČ v rozšířeném hledání „Zaměstnavatel“.

Požadavky na hledané pracovní místo nemusíte zadat všechny najednou, můžete je zadávat postupně a svůj výběr tak zpřesňovat zadáním dalších kritérií podle počtu vyhledaných míst a podle toho, jak odpovídají Vašim představám.

Vyhledaná volná pracovní místa se zobrazují setříděná podle data zveřejnění. Nejnovější zveřejněná pracovní místa se zobrazují jako první. Řazení volných míst můžete změnit výběrem „Seřadit podle”.

12. Zatím mě žádné z volných míst nezaujalo, můžu si dát svůj inzerát?

Webové stránky ÚP ČR nabízí možnost vytvořit si vlastní inzerát typu „Hledám práci“ a ten nechat zobrazit potenciálním zaměstnavatelům. Vytvoření takového inzerátu je jednoduché a záleží pouze na Vás, jaké osobní údaje a kontakty v něm uvedete. Je však třeba si uvědomit, že tento inzerát by měl zaměstnavateli signalizovat Vaši snahu hledat práci. Obvykle platí, že čím více informací o své osobě uvedete, tím lépe.

Zaměstnavatele především zajímá Vaše chuť pracovat a ochota učit se nové věci. V dalším sledu to pak je stupeň Vašeho vzdělání. U mnohých odborných pozic je nutné mít i požadovaný stupeň vzdělání, případně i odbornost. Dále je důležitá Vaše schopnost vyhovět nárokům pracovní pozice s ohledem na pracovní dobu (směnnost), požadovaný zdravotní stav, očekávání v oblasti obecných kompetencí (digitální gramotnost) a splnění dalších požadavků (bezúhonnost aj.). Zaměstnavatelé často požadují odborné zaměření (např. ekonomické, elektrotechnické). Konkrétní obor si zpravidla vybírají u řemesel, např. zedník, truhlář apod. Vyžadují i jazykové znalosti, řidičský průkaz, různé speciální dovednosti (např. práce s určitým softwarem). Zaměstnavatele zajímá nejen profesní život, ale i další schopnosti a dovednosti.

Pro ty uživatele, kteří mají velké obavy z výpočetní techniky, je určena základní verze zadání inzerátu nebo rozšířená verze zadání inzerátu bez přihlášení. Tu je na jednu stranu velice jednoduché vyplnit, funguje však trochu jako poštovní schránka, do které jste vložili dopis. Jakmile je jednou dopis ve schránce, nemůžete už v něm dělat žádné úpravy. Takže pokud se stane, že ještě týž den práci získáte, budou Vám přesto ještě další dva měsíce chodit nabídky od zaměstnavatelů. I proto Vám doporučujeme před založením inzerátu se na portál přihlásit.

Přihlášený uživatel má možnost nejen zadat inzerát, ale může se k němu kdykoli vrátit a provádět v něm libovolné úpravy. Pokud naleznete zaměstnání, můžete inzerát zrušit. Přihlášení Vám také umožní pořídit si životopis a připojit ho k zadanému inzerátu. Před pořízením prvního inzerátu přihlášený uživatel poskytuje souhlas s uchováním osobních údajů, který může kdykoli odvolat.

13. Opravdu se mám na portálu registrovat? Jaké to má výhody?

Portál nabízí určité možnosti pouze pro přihlášené uživatele. Jde především o možnost upravovat a mazat inzeráty a vytvořit si profesní životopis. Přihlášení je nutné k zabezpečení Vašich dat a k tomu, aby se Vaše údaje automaticky rovnou načetly.

Přihlásit se můžete prostřednictvím systému identita občana (tzv. NIA) nebo pokud vlastníte datovou schránku prostřednictvím datové schránky. K přihlášení prostřednictvím NIA je potřeba například nový občanský průkaz s čipem, který je vydáván od 1. 7. 2018, nebo NIA ID, který umožní přihlášení k uživatelskému účtu pomocí jména, hesla a SMS, či nově bankovní identita, příp. další soukromoprávní kvalifikovaní poskytovatelé.

Pro přihlášení klikněte na tlačítko „Přihlášení“ v pravém horním rohu obrazovky a dále postupujte podle toho, jaký způsob přihlášení jste zvolili (text Vás povede).

Elektronickou cestu můžete ke komunikaci s ÚP ČR využít i v dalších oblastech, mimo jiné při podání žádostí o zprostředkování zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti nebo některou z nepojistných sociálních dávek.

14. Zaměstnavatelé žádají profesní životopis, jak na to?

Většina zaměstnavatelů dnes požaduje od uchazečů o zaměstnání strukturovaný profesní životopis. Na webových stránkách ÚP ČR je pro přihlášené uživatele připraven návod, jak takový životopis vytvořit. Doba, kterou budete k vyplnění potřebovat, je asi 20 – 30 minut. Potřebujete inspiraci? Najdete ji na našem webu.

Při tvorbě životopisu neboli CV (=curriculum vitae; lidově „sívíčka“), u každého údaje rozhodujete, zda jej chcete, nebo nechcete zveřejnit kliknutím na ikonu „Oko“. Přeškrtnutá ikona znamená, že údaj se nebude na internetu zobrazovat. Možná si říkáte: „Proč mám nějaký údaj vyplňovat, když jej potom nechci zveřejnit?“ Důvody pro jsou hned dva:

 1. Pro Vaši potřebu je k dispozici Váš strukturovaný profesní životopis se všemi zadanými údaji. Můžete se tedy rozhodnout, že na internetu zveřejníte jen vybrané údaje, ale například do firmy „Dobrý plat“ zanesete životopis osobně, a to se všemi údaji. Víte, že platové podmínky jsou tam skvělé, práce by Vás bavila, tak stojí za to se přece snažit.

 2. Často se stává, že na základě Vašeho inzerátu „Hledám práci“, ke kterému se životopis přikládá, se Vám ozve zaměstnavatel s nabídkou, která vypadá lákavě. Takovému zaměstnavateli pak pošlete životopis kompletní anebo mu zpřístupníte daleko více údajů než dosud.

Pokud potřebujete pomoc, poradí Vám odborníci na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, můžete se obrátit přímo na „své“ Informační a poradenské středisko ÚP ČR nebo kontaktujte Call centrum ÚP ČR.

 

 

Několik rad, díky kterým můžete ve svém inzerátu zaměstnavatele zaujmout:

 • Zaměstnavatelé vyhledávají v nabídkách práce, tedy v inzerátech „Hledám práci“. Tam používejte klíčová slova, podle kterých Vás mají najít. Nevyhledávají ve vlastních životopisech. Životopisy jsou určeny pro ty zaměstnavatele, kteří Vás již našli, aby se o Vaší osobě dozvěděli více. Myslete na to, až budete formulovat svůj životopis.

 • Ke svému českému životopisu můžete přiložit i životopis anglický.

 • Do životopisu můžete přidat i poznámky o svých dovednostech a znalostech či hobby.

 • Zvažte vložení své fotografie do CV.

15. Nechci zveřejňovat telefonní číslo. Mohou mi zaměstnavatelé poslat zprávu jinak?

Při zadání inzerátu „Hledám práci“ v základní i rozšířené verzi zadáte způsob, jakým si přejete, aby Vás zaměstnavatel kontaktoval. K dispozici máte pole „ Váš e-mail“ a „ Další kontakt na Vás“. V případě druhé možnosti můžete zadat libovolný jiný údaj, jehož prostřednictvím chcete, aby Vás zaměstnavatel kontaktoval (např. telefonní číslo, adresu pro doručení poštou nebo jiný způsob kontaktu). U poštovní adresy nezapomeňte uvést kromě adresy i jméno, v ostatních případech své jméno v inzerátu uvádět nemusíte. Doporučený způsob kontaktu je uvést e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Při vytváření inzerátu aplikace vyžaduje, abyste uvedli alespoň jeden z uvedených způsobů kontaktu. Jinak Vás zaměstnavatel nemůže v případě zájmu kontaktovat a zadání inzerátu tak nemá smysl.

16. Můžu si během evidence na ÚP ČR nebo během pobírání podpory v nezaměstnanosti přivydělat?

V době, kdy jste v evidenci ÚP ČR, si můžete přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání. A to na základě dohody o pracovní činnosti, pracovního nebo služebního poměru a pokud měsíční hrubý výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (pro rok 2024 je to 9 450 Kč). V případě výkonu více činností se měsíční výdělky či odměny sčítají. Jestliže uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti, po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání ÚP ČR pozastaví její výplatu. Po skončení ji opět začne vyplácet.

17. Pokud si přivydělávám, budu brát podporu v nezaměstnanosti?

Ne, to možné není, souběh podpory v nezaměstnanosti a nekolidujícího zaměstnání zákon neumožňuje. V případě, že pobíráte podporu v nezaměstnanosti, a najdete si nekolidující zaměstnání (pracovní nebo služební poměr, dohoda o pracovní činnosti) s měsíčním výdělkem nižším než polovina minimální mzdy, ÚP ČR Vám po dobu trvání pracovněprávního vztahu výplatu podpory pozastaví. Po ukončení nekolidujícího zaměstnání ji opět obnoví. Doba, po kterou vykonáváte nekolidující zaměstnání, se nezapočítává do podpůrčí doby pro pobírání podpory v nezaměstnanosti.

VĚDĚLI JSTE, ŽE… Vykonává-li uchazeč práci nebo činnost pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) mimo pracovněprávní vztah, odměna členům výboru SVJ není překážkou pro výplatu podpory v nezaměstnanosti, tj. výplata podpory v nezaměstnanosti náleží členům výboru SVJ, obdobně jako u členů sdružení bytových družstev.

 

18. Kdo za mě bude platit zdravotní a sociální pojištění?

Zdravotní pojištění za Vás po dobu evidence na ÚP ČR bude hradit stát (cizincům podá informace týkající se zdravotního pojištění zdravotní pojišťovna).

Sociální pojištění Vám hrazeno nebude, pouze doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, se za určitých podmínek započítává jako náhradní doba pojištění, tedy máte splněnou účast na důchodovém pojištění - bližší informace o délce zápočtu Vám podá ČSSZ.

19. Musím nastoupit na každé místo či jít na každý pracovní pohovor, který mi ÚP ČR nabídne?

Prioritním poslání ÚP ČR je zprostředkování vhodného zaměstnání, které zohledňuje Vaše možnosti, znalosti, dovednosti, představy a specifická omezení (např. zdravotní stav, péče o malé děti apod.). Jeho zaměstnanci se Vám budou snažit najít takovou práci, která Vám bude vyhovovat.

Je tedy důležité, abyste svému zprostředkovateli na ÚP ČR sdělili Vaše představy a přesně formulovali Vaše očekávání. Pokud se toto zanedbá, může se stát, že Vás pošlou na volné místo, které nebude zcela odpovídat tomu, co hledáte.

 

 

V takovém případě je dobré vědět, že:

 • v případě odmítnutí vhodného zaměstnání bez uvedení vážných důvodů (např. zdravotní stav, změna bydliště, péče o malé děti) můžete být z evidence sankčně vyřazeni;

 • vhodné zaměstnání je takové zaměstnání, které odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče a pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání;

 • délka pracovní doby vhodného zaměstnání musí činit nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby a zaměstnání musí být sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce. Vhodné zaměstnání dále musí zakládat povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění.

20. Starám se o malé děti. Bude mě ÚP ČR nutit pracovat na směny?

V žádném případě. Při zprostředkování zaměstnání zohlední ÚP ČR Vaši péči o malé děti a bude se snažit zprostředkovávat Vám takové zaměstnání, které nebude v péči o děti bránit. Bude přihlížet k docházce dítěte do předškolního zařízení a k povinné školní docházce dítěte a také k místu výkonu nebo povaze zaměstnání druhého rodiče.

VĚDĚLI JSTE, ŽE… ÚP ČR realizuje řadu projektů zaměřených na podporu zaměstnanosti rodičů. Jejich cílem je umožnit sladění profesních a rodičovských rolí. Jedná se jak o projekty celorepublikové, tak projekty regionální.

21. Mohu prostřednictvím inzerátů hledat práci i během doby, kdy jsem v evidenci ÚP ČR?

Určitě ano. Dokonce Vám to doporučujeme. Pokud jste bez práce, je vhodné využít kombinaci možností, která Vám pomůže získat nové zaměstnání. Navíc, pokud Vy sami budete aktivní při hledání práce, ohodnotí to zaměstnanci ÚP ČR pozitivně. A bude to plusem i v případě, že žádáte o některou z nepojistných sociálních dávek. Využívejte možnosti, které Vám nabízí Úřad práce ČR.

22. Podařilo se mi najít práci. Musím to nahlásit ÚP ČR?

Ano, platná legislativa stanoví povinnost oznámit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, kde jste v evidenci, nástup do zaměstnání. A to nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu. Informaci můžete poslat elektronicky přes datovou schránku nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, poštou nebo osobně nahlásit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR.

Pokud v průběhu evidence využijete možnost přivýdělku, tzv. nekolidující zaměstnáni, máte povinnost oznámit výkon nekolidujícího zaměstnání nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti.

Nesplnění těchto podmínek by mohlo vést k sankčnímu vyřazení, což by mohlo negativně ovlivnit Vaši případnou další evidenci na ÚP ČR.

23. Jsou nějaké projekty, které by mi mohly pomoci při hledání práce?

Ano, pokud hledáte práci nebo můžete přijít o tu stávající, patříte do skupiny uchazečů či zájemců o zaměstnání, kterým hrozí kvůli vysokému či nízkému věku, neaktuální kvalifikaci, zdravotnímu znevýhodnění nebo třeba péči o dítě dlouhodobá nezaměstnanost. Pak právě Vám může pomoci některý z celé řady projektů ÚP ČR.

Účastníkům projektů ÚP ČR nabízí v rámci konkrétních aktivit možnost absolvovat ucelený balíček poradenských a vzdělávacích činností. Těmi jsou například: pracovní diagnostika, různá školení nebo poradenské programy, poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání, kariérové poradenství nebo rekvalifikace. Součástí klíčových aktivit je také oblast digitální a finanční gramotnosti, případně dluhové poradenství, a to buď přímo v podobě odborného školení nebo jako součást některé z poradenských činností. Účast v projektech je, stejně jako všechny poskytované služby úřadu, zdarma. V odůvodněných případech může ÚP ČR zařazenému klientovi proplatit například cestovní výdaje související s účastí na aktivitách projektů nebo poplatky za vstupní prohlídky u lékaře. V určitých případech lze využít i proplacení hlídání dětí nebo doprovod na pohovor u zaměstnavatele.

Podívejte se také na video, které Vám projekty ÚP ČR představí:

24. Chci si zkusit najít práci v zahraničí, jaké mám možnosti?

Obecně platí, že s vycestováním do zahraničí jsou spojeny některé podstatné formality. Ty jsou výrazně jednodušší v členských zemích Evropské unie (EU), ve Švýcarsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku než ve třetích zemích. Hlavně proto, že v rámci EU platí pravidla pro volný pohyb osob a pracovníků. Pokud tedy chcete pracovat v některé z uvedených evropských zemí, doporučujeme využít služeb celoevropské sítě EURES. Ta je pevnou součástí agendy ÚP ČR. O tom, jak funguje a s čím Vám může pomoci, se dozvíte v tomto videu:

Další informace o EURES jsou k dispozici na webu www.eures.cz, na kterém je pro Vás připraven souhrn všech dostupných informací o pracovních a životních podmínkách v jednotlivých státech EU/EHP a Švýcarska a kromě jiného i manuál, na co byste při hledání práce v zahraničí neměli zapomenout. Naleznete zde také nabídky volných pracovních místsezónních nabídek práce, které jsou zahraničními zaměstnavateli určeny zejména občanům ČR.

Užitečné informace najdete také na portálu Evropské unie, včetně přehledu volných pracovních místa z celé EU/EHP. Můžete si zde vložit také svůj životopis, který tak bude přístupný tisícům registrovaných zaměstnavatelů.

Informace o možnostech zaměstnání, ve kterých působí síť EURES, Vám také ochotně poskytnou poradci EURES v každém kraji. Stačí si vybrat v seznamu a oslovit je prostřednictvím uvedených kontaktů.

Můžete navštívit některou z licencovaných pracovních agentur v ČR a požádat je o zprostředkování práce. Pamatujte si však, že agentury práce musí ze zákona provádět zprostředkování zdarma. Budou-li po Vás vyžadovat nějaké platby, nejedná se o seriózní agenturu, nic neplaťte a obraťte se jinam!

Pokud uvažujete o vycestování za prací mimo EU, připravte se pečlivě a dopředu se informujte o podmínkách platných v dané zemi.

Důležité rady před cestou:

Nezbytná je především:

 1. velmi dobrá informovanost,

 2. znalost alespoň jednoho světového jazyka nebo ideálně jazyka země, kam mám namířeno.

Předem si také zjistěte, co je třeba udělat po návratu ze zemí EU/EHP/Švýcarska do ČR. A podívejte se i na naše videa, kde jsou mimo jiné informace k přenositelným formulářům U1 a U2:

 

25. Co když práci s internetem nezvládnu?

Nemějte žádné obavy, že práci s internetem nezvládnete. Nejsou na místě. Webové stránky ÚP ČR jsou intuitivní.

Když si však nebudete vědět rady, můžete se obrátit na Call centrum ÚP ČR, a to buď zavolat na bezplatnou linku +420 800 779 900, nebo napsat e-mail na callcentrum@uradprace.cz. Zaměstnanci ÚP ČR Vám ochotně poradí a pomohou Vám i s vyplněním žádostí či jiných formulářů.

 

26. Jsem osoba s dočasnou ochranou. Můžu se evidovat na ÚP ČR v době těhotenství?

Pokud jste držitelkou víza dočasné ochrany a zároveň jste těhotná, můžete požádat Úřad práce ČR o zprostředkování zaměstnání a zavedení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nebudou-li tomu bránit jiné zákonné podmínky, ÚP ČR Vás do evidence zařadí.

Jiná situace nastane, pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu. V takovém případě Vás ÚP ČR v souladu s platnou legislativou nemůže přijmout do evidence.

27. Jsem osoba s dočasnou ochranou. Za jakých podmínek mě může ÚP ČR zaevidovat v době nemoci, nebo pokud mám nějaké zdravotní omezení?

Pokud máte uděleno vízum dočasné ochrany a máte nějaké zdravotní omezení, můžete si podat žádost o zprostředkování zaměstnání a zavedení do evidence. Nebudou-li tomu bránit jiné zákonné podmínky, ÚP ČR Vás do evidence zařadí a bude se snažit najít Vám vhodné pracovní místo.

V době, kdy budete v evidenci uchazečů o zaměstnání, máte svá práva, ale i povinnosti. V praxi to znamená, že pokud onemocníte a nemůžete plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, musíte požádat lékaře o vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání nebo o vydání potvrzení o vyšetření nebo ošetření. Poskytovatel zdravotních služeb je oprávněn účtovat Úřadu práce ČR za vydání příslušného potvrzení.

Poslední aktualizace: 22. 12. 2023