Co dělat při ztrátě či po ukončení zaměstnání v EU, EHP a Švýcarsku?

Registrace na úřadech práce a podpora v nezaměstnanosti

Po ukončení zaměstnání se ujistěte, zda máte všechny potřebné dokumenty týkající se zaměstnání v zahraničí (pracovní smlouva, potvrzení o ukončení zaměstnání, výplatní pásky, apod.). Tyto doklady jsou nezbytné pro registraci na úřadech práce a pro případnou žádost o dávky v nezaměstnanosti (pokud na ni v dané zemi vznikne nárok).

Dávky v nezaměstnanosti

K výplatě dávek v nezaměstnanosti a dalším dávkám sociální pomoci je zpravidla kompetentní země posledního zaměstnání, kam by se měli zájemci o tuto podporu obrátit nejdříve. Registrace, vyřízení žádosti a výplata dávek probíhají podle zákonů a zvyklostí země, která o dávkách rozhoduje. Žádat a přijímat podporu v nezaměstnanosti ve dvou státech současně je protiprávní. Po čtyřech týdnech evidence v zemích EU, EHP a Švýcarska je možné požádat o transfer těchto dávek do ČR (a naopak), a to na základě formuláře U2 (či stále platné starší varianty E 303). Bližší informace o tomto transferu poskytne příslušná pobočka úřadu práce.

Výjimkou z pravidla nárokování dávek v nezaměstnanosti jsou:

  • přeshraniční pracovníci (osoby, které pracují v jiné zemi, než bydlí, zároveň si v původním státě zachovali bydliště – tzv. centrum zájmu, a na omezenou dobu se přesunuli za zaměstnáním do jiného státu) – mohou žádat buď ve státě poslední výdělečné činnosti, nebo ve státě bydliště
  • příhraniční pracovníci – PENDLEŘI (osoby, které z jednoho státu pravidelně dojíždějí přes hranice do zaměstnání v jiném státě, přičemž se minimálně jednou týdně vracejí zpět do státu bydliště) – mohou žádat POUZE ve státě bydliště. Detailnější informace naleznete zde (263,95 kB)

Registrace na Úřadu práce ČR na základě zaměstnání v zemích EU, EHP a Švýcarsku

Pro registraci na Úřadu práce ČR (ÚP ČR) na základě zaměstnání v zemích EU, EHP a Švýcarska je nutné vyžádat od příslušné zahraniční instituce evropský formulář U1 (starší varianta E 301 je stále v platnosti). Tento formulář plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání. O vystavení formuláře U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, pro urychlení administrativního procesu je však výhodnější podat žádost ihned po ukončení zaměstnání. Bližší informace a kontakty na příslušné zahraniční instituce: Formulář U1 a U2 – dávky v nezaměstnanosti EU/EHP.

Nezaměstnaní občané v evidenci ÚP ČR na základě zaměstnání v zemích EU, EHP a Švýcarska mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v ČR pouze v případě, kdy:

  • předloží formulář U1 (E 301) potvrzený příslušnou zahraniční institucí,
  • splňují zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání,
  • získali zaměstnáním, nebo jinou výdělečnou činností dobu pojištění alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání,
  • zachovali si během výdělečné činnosti v zahraničí tzv. centrum zájmu v ČR, které se vždy nemusí shodovat s trvalým či přechodným pobytem.

Rozhodnutí o zachování centra zájmu v ČR přísluší konkrétní pobočce ÚP ČR, u níž jsou občané zaregistrováni.

Více na: Koordinace dávek v nezaměstnanosti

Hledání práce

Z pracovněprávního hlediska jsou čeští uchazeči v zemích EU, EHP a Švýcarska ve stejném postavení, jako občané země, v níž hledají práci. Mohou se ucházet o jakékoliv volné místo inzerované prostřednictvím úřadů práce a dalších zdrojů (agentury práce, firemní weby, inzerce v tisku, na sociálních sítích, apod.). Výjimkou mohou být určitá místa ve státní správě, u kterých je požadována státní příslušnost dané země. Uchazeči o zaměstnání z ČR mají také právo využívat místních veřejných služeb zaměstnanosti (úřadů práce). Od základní bezplatné služby je nutno odlišit důkladnější individuální pomoc (podmíněnou registrací na místním úřadu práce v souladu s podmínkami dané země) a nárok na dávky v nezaměstnanosti (který se v každé zemi liší).

Pojištění zaměstnanců a OSVČ

Občané ČR pracující v jiné členské zemi EU, EHP nebo Švýcarsku jsou zpravidla v rámci pracovního poměru v příslušné zemi také pojištěni. Z hrubé mzdy se odvádějí příspěvky na nejrůznější pojištění – sociální, zdravotní, důchodové a pro případ nezaměstnanosti. Účast v systému pojištění zaručuje nárok na případnou pozdější pomoc a dávky sociálního zabezpečení.

V případě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je pojištění pro případ nezaměstnanosti podle místní legislativy buď povinné (Finsko, Lucembursko, Maďarsko, Polsko, Švédsko, Slovinsko), dobrovolné (Dánsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko), v řadě zemí se však OSVČ pro případ nezaměstnanosti pojistit nemohou (Belgie, Estonsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Řecko, Švýcarsko, Velká Británie), a tak zde také nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Další odkazy:

EURES – Evropský portál pracovní mobility

Úřad práce ČR – Databáze volných pracovních míst v ČR

Úřad práce ČR – Podmínky registrace na ÚP ČR

Poslední aktualizace: 19. 2. 2021