Zaměstnanost - Videa

ZAMĚSTNANOST
Bez titulků České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Žádost o zprostředkování zaměstnání Žádost o zprostředkování zaměstnání Application for job matching die Arbeitsvermittlung
Žádost o podporu v nezaměstnanosti Žádost o podporu v nezaměstnanosti Application for unemployment benefits der Antrag auf Arbeitslosengeld
Rekvalifikace Rekvalifikace Requalification Umschulung 
Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace    
Informační a poradenské středisko ÚP ČR Informační a poradenské středisko ÚP ČR Information and Counseling Center of the Labour Office of the Czech Republic Das Berufsinformation Zentrum des Arbeitsamtes der Tschechischen Republik
Projekty Úřadu práce ČR Projekty Úřadu práce ČR Projects of the Labour office of the Czech Republic Projekte des Arbeitsamtes der Tschechischen Republik
Outplacement Outplacement Outplacement Outplacement
Jak OUTPLACEMENT pomáhá v praxi Jak OUTPLACEMENT pomáhá v praxi 1. díl    
Jak OUTPLACEMENT pomáhá v praxi Jak OUTPLACEMENT pomáhá v praxi 2. díl    
Jak POVEZ II pomáhá v praxi Jak POVEZ II pomáhá v praxi    

 

Záruky pro mladé pomáhají absolventům

   
Veřejně prospěšné práce Veřejně prospěšné práce Community service Gemeinnützige Arbeit
Společensky účelná pracovní místa Společensky účelná pracovní místa Socially useful jobs Gesellschaftlich zweckmäßige Arbeitsplätze
Flexi Flexi    
Příspěvek na dojížďku Příspěvek na dojížďku    
EURES
Bez titulků České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
EURES EURES EURES EURES
Přenositelné dokumenty – formulář U1 Přenositelné dokumenty – formulář U1 Portable documents - U1 form Übertragbare Dokumente - Formular U1
Přenositelné dokumenty – formulář U2 Přenositelné dokumenty – formulář U2 Portable documents - U2 form Übertragbare Dokumente - Formular U2
Cizinci na ÚP ČR – občané členských států EU a
EHP
Cizinci na ÚP ČR – občané členských států EU a
EHP
Foreigners at the Labour Office of the Czechia - citizens of member states of the EU and the EEA Ausländer beim Arbeitsamt der Tschechischen Republik - Bürger der EU und EWR- Mitgliedstaaten
Cizinci na ÚP ČR – občané třetích zemí Cizinci na ÚP ČR – občané třetích zemí Foreigners at the Labour Office of the Czech Republic - citizens of third countries Ausländer beim Arbeitsamt der Tschechischen Republik – Dritttstaatsangehörige
OBECNÉ INFORMACE
Bez titulků České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Labour Office of the Czech Republic - a partner to the unemployed and
employers
Arbeitsamt der Tschechischen Republik – Partner für Arbeitslose und auch
für Arbeitgeber
Jak komunikovat s Úřadem práce ČR Jak komunikovat s Úřadem práce ČR How can you communicate with the Labour Office of the Czech Republic? Kommunikation mit dem Arbeitsamt der Tschechischen Republik

 

Žádost o zprostředování zaměstnání

Přišli jste o práci a hledáte novou? Chcete se přihlásit na Úřad práce ČR a nevíte, jak na to? Poradíme Vám, jak a kde žádat o zprostředkování zaměstnání.

Žádost o zprostředkování zaměstnání s českými titulky

Application for job matching

die Arbeitsvermittlung

 

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Přišli jste o práci a hledáte novou? Současně s žádostí o zprostředkování zaměstnání můžete na Úřadu práce ČR podat také žádost o podporu v nezaměstnanosti. Poradíme vám, jak na to.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti s českými titulky

Application for unemployment benefits

der Antrag auf Arbeitslosengeld

 

Informační a poradenské středisko ÚP ČR

Přemýšlíte o tom, čím budete? Uvažujete o změně profese? Chcete rozvíjet svou kariéru nebo nevíte, jakou školu si vybrat? Obraťte se na naše kariérové poradce z Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ČR.

Informační a poradenské středisko ÚP ČR s českými titulky

Information and Counseling Center of the Labour Office of the Czech Republic

Das Berufsinformation Zentrum des Arbeitsamtes der Tschechischen Republik

 

Rekvalifikace

Uvažujte o změně profese? Chcete si doplnit nebo zvýšit kvalifikaci? Přecházíte na novinky v podnikání a potřebujete dovzdělat své zaměstnance? Požádejte ÚP ČR o úhradu rekvalifikačního kurzu.

Rekvalifikace s českými titulky

Requalification

Umschulung

 

Projekty Úřadu práce ČR

Hledáte práci nebo můžete přijít o tu stávající? Patříte do skupiny uchazečů či zájemců o zaměstnání, kterým hrozí kvůli vysokému či nízkému věku, neaktuální kvalifikaci, zdravotnímu znevýhodnění nebo třeba péči o dítě dlouhodobá nezaměstnanost? Pak právě Vám může pomoci některý z celé řady projektů Úřadu práce ČR.

Projekty Úřadu práce ČR s českými titulky

Projects of the Labour office of the Czech Republic

Projekte des Arbeitsamtes der Tschechischen Republik

 

Veřejně prospěšné práce

Úklid a údržba veřejných prostranství a zeleně, pomocné práce, opravy veřejného majetku, práce v lesnictví, v charitě, sociálních službách, dohledové službě, pomoc při odstraňování následků živelních pohrom nebo pomoc asistentů prevence kriminality. To jsou jen některé činnosti ve prospěch veřejnosti, na které mohou obce, kraje a další zaměstnavatelé přijmout nezaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací. Úřad práce ČR jim na mzdy těchto pracovníků poskytuje příspěvek.

Veřejně prospěšné práce s českými titulky

Community service

Gemeinnützige Arbeit

 

Společensky účelná pracovní místa

Úřad práce ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou péči lidem, kteří mají z určitých důvodů problém s pracovním uplatněním. Může se jednat o takové hendikepy bránící vstupu na trh práce, jako je například zhoršený zdravotní stav, věk nad 50 let, nedostatek praxe nebo třeba neaktuální kvalifikace. Jednou z cest, jak takovým klientům pomoci při získání zaměstnání, a to i ve specializovaných oborech, je podpora v rámci společensky účelných pracovních míst.

Společensky účelná pracovní místa s českými titulky

Socially useful jobs

Gesellschaftlich zweckmäßige Arbeitsplätze

 

EURES

Pracujete v zahraničí nebo za hranice do zaměstnání pravidelně dojíždíte? Skončilo Vám zaměstnání v zahraničí a Vy se vracíte do ČR? Chcete vědět více pro případ, že práci ztratíte? Pomůže Vám EURES.

EURES s českými titulky

EURES EN

EURES DE

 

Formulář U1

Pracovali jste v zahraničí a vracíte se zpět do České republiky, kde chcete žádat o podporu v nezaměstnanosti? Pak potřebujete standardizovaný evropský formulář, označovaný také jako formulář U1. Tento dokument potřebují ti, kteří po určitou dobu pracovali v zahraničí a pro účely nároku na dávku v nezaměstnanosti, potřebují potvrdit doby pojištění z jiného členského státu.

Přenositelné dokumenty – formulář U1 s českými titulky

Portable documents - U1 form

Übertragbare Dokumente - Formular U1

 

Formulář U2

Chystáte se odjet za prací do zahraničí? Byla Vám přiznána podpora v nezaměstnanosti v některém z členských států Evropské unie, včetně České republiky, a chcete si ji nechat převést do země, kde budete hledat nové zaměstnání? Můžete si požádat o transfer dávek v nezaměstnanosti. K tomu potřebujete standardizovaný evropský formulář, označovaný také jako formulář U2.

Přenositelné dokumenty – formulář U2 s českými titulky

Portable documents - U2 form

Übertragbare Dokumente - Formular U2

 

Cizinci na Úřadu práce ČR - občané EU

Jste občan Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo jeho rodinný příslušník či rodinný příslušník občana České republiky? Hledáte práci v ČR? Obraťte se na Úřad práce ČR a požádejte o zprostředkování zaměstnání, zavedení do evidence uchazečů o zaměstnání, případně o podporu v nezaměstnanosti. Podrobnosti se dozvíte v tomto videu.

Cizinci na Úřadu práce ČR – občané členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru s českými titulky

Foreigners at the Labour Office of the Czech Republic - citizens of member states of the European Union and the European Economic Area

Ausländer beim Arbeitsamt der Tschechischen Republik - Bürger der EU und EWR- Mitgliedstaaten

 

Cizinci na Úřadu práce ČR - občané třetích zemí

Jste občanem třetí země, která není členským státem Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru? Nejste rodinným příslušníkem občana Evropské unie, ani rodinným příslušníkem občana České republiky? Hledáte práci v ČR? Obraťte se na Úřad práce České republiky a požádejte o zprostředkování zaměstnání, zavedení do evidence uchazečů o zaměstnání, případně o podporu v nezaměstnanosti.

Cizinci na Úřadu práce ČR – občané třetích zemí s českými titulky

Foreigners at the Labour Office of the Czech Republic - citizens of third countries

Ausländer beim Arbeitsamt der Tschechischen Republik – Dritttstaatsangehörige

 

Outplacement

Dostali jste výpověď? Uzavřeli jste se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru nebo Vám končí pracovní smlouva na dobu určitou? Hledáte nové zaměstnance nebo se chystáte propouštět? Potřebujete zvýšit kvalifikaci vašich zaměstnanců? Úřad práce ČR Vám nabízí pomoc prostřednictvím bezplatných outplacementových služeb.

Outplacement s českými titulky

Outplacement EN

Outplacement DE

 

Úřad práce ČR - partner pro nezaměstnané

Ztratili jste práci a hledáte novou? Chcete změnit profesi nebo se zdokonalit v té stávající? Ocitli jste se ve složité životní situaci a potřebujete pomoc? Přemýšlíte o tom, jakou školu studovat? Hledáte nové zaměstnance nebo potřebujete vzdělávat ty stávající? Chcete zvýšit své šance na pracovní uplatnění? Chystáte se za prací do ciziny? S tím vším vám pomůže Úřad práce ČR, který je jedním z klíčových subjektů veřejné správy. A pomáhá lidem nejen v rámci podpory zaměstnanosti, ale také prostřednictvím nepojistných sociálních dávek. 

Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele s českými titulky

Labour Office of the Czech Republic - a partner to the unemployed and employers

Arbeitsamt der Tschechischen Republik – Partner für Arbeitslose und auch für Arbeitgeber

 

Jak komunikovat s Úřadem práce ČR

 

Potřebujete podat žádost o zprostředkování zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti nebo třeba požádat o některou z nepojistných sociálních dávek? Šetřete svůj čas a vyhněte se případnému čekání ve frontách. Většinu svých záležitostí můžete vyřešit z pohodlí domova. Komunikujte s Úřadem práce ČR elektronicky.

How can you communicate with the Labour Office of the Czech Republic?

Kommunikation mit dem Arbeitsamt der Tschechischen Republik

 

FLEXI

Flexi s českými titulky

Hledáte práci na zkrácený úvazek z rodinných, zdravotních či jiných důvodů? Je Vám méně než 30 let, máte minimální praxi a chcete získat pracovní zkušenosti od odborníka přímo ve firmě? Hledáte nové zaměstnance? Máte zaměstnance v předdůchodovém věku a hledáte nové? ÚP ČR Vám nabízí pomocnou ruku prostřednictvím komplexního balíčku aktivit v rámci projektu „FLEXI“, jehož hlavním cílem je podpořit sladění rodinného a pracovního života, mezigenerační solidaritu na trhu práce a generační výměnu zaměstnanců.

 

Pracovní rehabilitace

Máte zdravotní postižení a hledáte odpovídající práci? Pak je pracovní rehabilitace přesně pro Vás. Realizuje ji Úřad práce ČR a jejím cílem je v maximální možné míře podpořit Vaše uplatnění na pracovním trhu.

Pracovní rehabilitace s českými titulky

 

Jak OUTPLACEMENT pomáhá v praxi

Jak OUTPLACEMENT pomáhá v praxi 1. díl s českými titulky

Jak OUTPLACEMENT pomáhá v praxi 2. díl s českými titulky

 

Příspěvek na dojížďku

Jste bez práce, naskytla se Vám šance na nové zaměstnání, ale to je dále od vašeho domova? Řešíte, jak snížit náklady na pravidelné dojíždění za prací? Požádejte Úřad práce ČR o příspěvek na dojížďku.

Příspěvek na dojížďku s českými titulky

Jak POVEZ II pomáhá v praxi

Pro soukromé firmy, fyzické osoby samostatně výdělečně činné a pro nestátní neziskové organizace je určen program s názvem POVEZ II, který realizuje Úřad práce ČR za podpory Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Podívejte se na video a přesvědčte se, jak to funguje v praxi.

Jak POVEZ II pomáhá v praxi s českými titulky

Poslední aktualizace: 24. 8. 2022