Zaměstnanost - Videa, podcasty

ZAMĚSTNANOST
České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Žádost o zprostředkování zaměstnání Application for job matching die Arbeitsvermittlung
Žádost o podporu v nezaměstnanosti Application for unemployment benefits der Antrag auf Arbeitslosengeld
Informační a poradenské středisko ÚP ČR Information and Counseling Center of the Labour Office of the Czech Republic Das Berufsinformation Zentrum des Arbeitsamtes der Tschechischen Republik
Rekvalifikace Requalification Umschulung 
Jak rekvalifikace pomáhá v praxi    
Pracovní rehabilitace    
Veřejně prospěšné práce Community service Gemeinnützige Arbeit
Společensky účelná pracovní místa Socially useful jobs Gesellschaftlich zweckmäßige Arbeitsplätze
Příspěvek na podporu regionální mobility    
PROJEKTY
České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Projekty Úřadu práce ČR Projects of the Labour office of the Czech Republic Projekte des Arbeitsamtes der Tschechischen Republik
FLEXI    
POVEZ II    
Záruky pro mladé pomáhají absolventům    
EURES - animovaná videa
EURES EVIDENCE PŘESHRANIČNÍHO PRACOVNÍKA NA ÚP ČR EURES Na co nezapomenout při odjezdu za prací do zahraničí EURES ŽÁDOST O FORMULÁŘ U1
EURES evropské služby zaměstnanosti EURES Formulář U2 transfer dávek v nezaměstnanosti EURES EVROPSKY PORTAL PRACOVNI MOBILITY
EURES VRACÍTE SE ZPĚT DO ČR EURES PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍCI A JEJICH STATUS  EURES životopis
EURES
České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
EURES EURES EURES
Přenositelné dokumenty – formulář U1 Portable documents - U1 form Übertragbare Dokumente - Formular U1
Přenositelné dokumenty – formulář U2 Portable documents - U2 form Übertragbare Dokumente - Formular U2
Cizinci na ÚP ČR – občané členských států EU a
EHP
Foreigners at the Labour Office of the Czechia - citizens of member states of the EU and the EEA Ausländer beim Arbeitsamt der Tschechischen Republik - Bürger der EU und EWR- Mitgliedstaaten
Cizinci na ÚP ČR – občané třetích zemí Foreigners at the Labour Office of the Czech Republic - citizens of third countries Ausländer beim Arbeitsamt der Tschechischen Republik – Dritttstaatsangehörige
OBECNÉ INFORMACE
České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Labour Office of the Czech Republic - a partner to the unemployed and
employers
Arbeitsamt der Tschechischen Republik – Partner für Arbeitslose und auch
für Arbeitgeber
Jak komunikovat s Úřadem práce ČR How can you communicate with the Labour Office of the Czech Republic? Kommunikation mit dem Arbeitsamt der Tschechischen Republik

 

Žádost o zprostředkování zaměstnání

Přišli jste o práci a hledáte novou? Chcete se přihlásit na Úřad práce ČR a nevíte, jak na to? Poradíme Vám, jak a kde žádat o zprostředkování zaměstnání.

Application for job matching

die Arbeitsvermittlung

 

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Přišli jste o práci a hledáte novou? Současně s žádostí o zprostředkování zaměstnání můžete na Úřadu práce ČR podat také žádost o podporu v nezaměstnanosti. Poradíme vám, jak na to.

Application for unemployment benefits

der Antrag auf Arbeitslosengeld

 

Informační a poradenské středisko ÚP ČR

Přemýšlíte o tom, čím budete? Uvažujete o změně profese? Chcete rozvíjet svou kariéru nebo nevíte, jakou školu si vybrat? Obraťte se na naše kariérové poradce z Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ČR. Podívejte se na video, jak to chodí na veletrhu škol.

Information and Counseling Center of the Labour Office of the Czech Republic

Das Berufsinformation Zentrum des Arbeitsamtes der Tschechischen Republik

 

Rekvalifikace

Uvažujte o změně profese? Chcete si doplnit nebo zvýšit kvalifikaci? Přecházíte na novinky v podnikání a potřebujete dovzdělat své zaměstnance? Požádejte ÚP ČR o úhradu rekvalifikačního kurzu.

Requalification

Umschulung

 

Projekty Úřadu práce ČR

Hledáte práci nebo můžete přijít o tu stávající? Patříte do skupiny uchazečů či zájemců o zaměstnání, kterým hrozí kvůli vysokému či nízkému věku, neaktuální kvalifikaci, zdravotnímu znevýhodnění nebo třeba péči o dítě dlouhodobá nezaměstnanost? Pak právě Vám může pomoci některý z celé řady projektů Úřadu práce ČR.

Projects of the Labour office of the Czech Republic

Projekte des Arbeitsamtes der Tschechischen Republik

 

POVEZ II

Pro soukromé firmy, fyzické osoby samostatně výdělečně činné a pro nestátní neziskové organizace je určen program s názvem POVEZ II, který realizuje Úřad práce ČR za podpory Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Podívejte se na video a přesvědčte se, jak to funguje v praxi.

 

 

FLEXI

Hledáte práci na zkrácený úvazek z rodinných, zdravotních či jiných důvodů? Je Vám méně než 30 let, máte minimální praxi a chcete získat pracovní zkušenosti od odborníka přímo ve firmě? Hledáte nové zaměstnance? Máte zaměstnance v předdůchodovém věku a hledáte nové? ÚP ČR Vám nabízí pomocnou ruku prostřednictvím komplexního balíčku aktivit v rámci projektu „FLEXI“, jehož hlavním cílem je podpořit sladění rodinného a pracovního života, mezigenerační solidaritu na trhu práce a generační výměnu zaměstnanců.

Záruky pro mladé

Dohromady 13 regionálních projektů s názvem „Záruky pro mladé v …. kraji“ realizuje Úřad práce ČR v jednotlivých regionech prostřednictvím OPZ. Cílem je podpora mladých nezaměstnaných do 29 let, bez rozdílu dosaženého vzdělání. Jsou určené zejména těm, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností, především kvůli absenci pracovních návyků, chybějící praxi, nedostatečnému vzdělání nebo nízkému věku. ÚP ČR prostřednictvím „Záruk pro mladé“ nabízí šanci na pracovní uplatnění, a tím pádem i lepší start do dalšího života. Chcete vědět, jak to funguje v praxi? Podívejte se na toto video.

 

Společensky účelná pracovní místa

Úřad práce ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou péči lidem, kteří mají z určitých důvodů problém s pracovním uplatněním. Může se jednat o takové hendikepy bránící vstupu na trh práce, jako je například zhoršený zdravotní stav, věk nad 50 let, nedostatek praxe nebo třeba neaktuální kvalifikace. Jednou z cest, jak takovým klientům pomoci při získání zaměstnání, a to i ve specializovaných oborech, je podpora v rámci společensky účelných pracovních míst.

Socially useful jobs

Gesellschaftlich zweckmäßige Arbeitsplätze

Veřejně prospěšné práce

Úklid a údržba veřejných prostranství a zeleně, pomocné práce, opravy veřejného majetku, práce v lesnictví, v charitě, sociálních službách, dohledové službě, pomoc při odstraňování následků živelních pohrom nebo pomoc asistentů prevence kriminality. To jsou jen některé činnosti ve prospěch veřejnosti, na které mohou obce, kraje a další zaměstnavatelé přijmout nezaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací. Úřad práce ČR jim na mzdy těchto pracovníků poskytuje příspěvek.

Community service

Gemeinnützige Arbeit

 

Příspěvek na podporu regionální mobility

Jste bez práce, naskytla se Vám šance na nové zaměstnání, ale to je dále od vašeho domova? Řešíte, jak snížit náklady na pravidelné dojíždění za prací? Požádejte Úřad práce ČR o příspěvek na podporu regionální mobility.

 

 

 

Pracovní rehabilitace

Máte zdravotní postižení a hledáte odpovídající práci? Pak je pracovní rehabilitace přesně pro Vás. Realizuje ji Úřad práce ČR a jejím cílem je v maximální možné míře podpořit Vaše uplatnění na pracovním trhu.

 

 

 

EURES

Pracujete v zahraničí nebo za hranice do zaměstnání pravidelně dojíždíte? Skončilo Vám zaměstnání v zahraničí a Vy se vracíte do ČR? Chcete vědět více pro případ, že práci ztratíte? Pomůže Vám EURES.

EURES EN

EURES DE

 

 

 

Formulář U1

Pracovali jste v zahraničí a vracíte se zpět do České republiky, kde chcete žádat o podporu v nezaměstnanosti? Pak potřebujete standardizovaný evropský formulář, označovaný také jako formulář U1. Tento dokument potřebují ti, kteří po určitou dobu pracovali v zahraničí a pro účely nároku na dávku v nezaměstnanosti, potřebují potvrdit doby pojištění z jiného členského státu.

Portable documents - U1 form

Übertragbare Dokumente - Formular U1

 

Formulář U2

Chystáte se odjet za prací do zahraničí? Byla Vám přiznána podpora v nezaměstnanosti v některém z členských států Evropské unie, včetně České republiky, a chcete si ji nechat převést do země, kde budete hledat nové zaměstnání? Můžete si požádat o transfer dávek v nezaměstnanosti. K tomu potřebujete standardizovaný evropský formulář, označovaný také jako formulář U2.

Portable documents - U2 form

Übertragbare Dokumente - Formular U2

 

Cizinci na Úřadu práce ČR - občané EU

Jste občan Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo jeho rodinný příslušník či rodinný příslušník občana České republiky? Hledáte práci v ČR? Obraťte se na Úřad práce ČR a požádejte o zprostředkování zaměstnání, zavedení do evidence uchazečů o zaměstnání, případně o podporu v nezaměstnanosti. Podrobnosti se dozvíte v tomto videu.

Foreigners at the Labour Office of the Czech Republic - citizens of member states of the European Union and the European Economic Area

Ausländer beim Arbeitsamt der Tschechischen Republik - Bürger der EU und EWR- Mitgliedstaaten

 

Cizinci na Úřadu práce ČR - občané třetích zemí

Jste občanem třetí země, která není členským státem Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru? Nejste rodinným příslušníkem občana Evropské unie, ani rodinným příslušníkem občana České republiky? Hledáte práci v ČR? Obraťte se na Úřad práce České republiky a požádejte o zprostředkování zaměstnání, zavedení do evidence uchazečů o zaměstnání, případně o podporu v nezaměstnanosti.

Foreigners at the Labour Office of the Czech Republic - citizens of third countries

Ausländer beim Arbeitsamt der Tschechischen Republik – Dritttstaatsangehörige

 

Úřad práce ČR - partner pro nezaměstnané

Ztratili jste práci a hledáte novou? Chcete změnit profesi nebo se zdokonalit v té stávající? Ocitli jste se ve složité životní situaci a potřebujete pomoc? Přemýšlíte o tom, jakou školu studovat? Hledáte nové zaměstnance nebo potřebujete vzdělávat ty stávající? Chcete zvýšit své šance na pracovní uplatnění? Chystáte se za prací do ciziny? S tím vším vám pomůže Úřad práce ČR, který je jedním z klíčových subjektů veřejné správy. A pomáhá lidem nejen v rámci podpory zaměstnanosti, ale také prostřednictvím nepojistných sociálních dávek. 

Labour Office of the Czech Republic - a partner to the unemployed and employers

Arbeitsamt der Tschechischen Republik – Partner für Arbeitslose und auch für Arbeitgeber

 

Jak komunikovat s Úřadem práce ČR

 

Potřebujete podat žádost o zprostředkování zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti nebo třeba požádat o některou z nepojistných sociálních dávek? Šetřete svůj čas a vyhněte se případnému čekání ve frontách. Většinu svých záležitostí můžete vyřešit z pohodlí domova. Komunikujte s Úřadem práce ČR elektronicky.

How can you communicate with the Labour Office of the Czech Republic?

Kommunikation mit dem Arbeitsamt der Tschechischen Republik

 

EURES - animovaná videa

 

   Žádost o formulář U1 - PD U1? Koordinace sociálního zabezpečení? Nic Vám to neříká? V případě, že přijíždíte z/do členského státu a budete žádat o podporu v nezaměstnanosti, pak vězte, že dokument PD U1 budete potřebovat. Jedná se o potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti. Tento dokument vystavují úřady práce příslušného státu.

Pojďte se o něm dozvědět více v našem spotu, ať o nárok nepřijdete!

 

    Formulář U2 - transfer dávek v nezaměstnanost – transfer dávek v nezaměstnanosti: Víte, že si můžete zachovat nárok na pobírání dávky v nezaměstnanosti, i když se rozhodnete hledat práci v jiném členském státě, než jste doposud pracovali? Jak na to Vám prozradí naše video týkající se problematiky transferu dávek v nezaměstnanosti - tedy formulářů PD U2.

 

 

    Evropské služby zaměstnanosti EURES - Znáte zkratku EURES? Víte, co Vám tato služba, která je přítomna ve všech zemích EU, EHP a Švýcarsku, může přinést? Víte kdo je EURES poradce a s čím se na něj můžete obrátit? V tomto videu naleznete většinu odpovědí na základní otázky týkající se EURopean Employment Services EURES Czech Republic.

 

 

    Evropský portál pracovní mobility EURES - hledáte li práci v EU, pak nejvíce pracovních pozic napříč Evropou najdete zde.

 

 

 

     Vracíte se zpět do České republiky ? Znáte zkratku EURES? Víte, co Vám tato služba, která je přítomna ve všech zemích EU, EHP a Švýcarsku, může přinést? Víte kdo je EURES poradce a s čím se na něj můžete obrátit? V tomto videu naleznete většinu odpovědí na základní otázky týkající se EURopean Employment Services EURES Czech Republic.

 

 

       EURES přeshraniční pracovníci a jejich status - Přeshraniční pracovník neboli pendler. Kdo to vlastně je, jaký je jeho status, jaká jsou jeho práva a povinnosti. Na to vše získáte odpovědi v tomto videu.

 

 

  

     Vytvořte/upravte si svůj životopis EURES - Práce snů v Evropě? Začněte s životopisem EURES!

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 29. 4. 2024