Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Sokolově dne 11. 7. 2024
Ján Miľo
Dlouhá č.p. 635/7
357 31 Horní Slavkov


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Ján Miľo, nar. 3. ledna 1956, bytem Sídliště Za Chlumem č.p. 763, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1, si může převzít rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1586/2024-XB, ze dne 4. června 2024, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Sokolov, Jednoty č.p. 654, 356 01 Sokolov 1, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Ing. Petra Krtová
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 11. 7. 2024.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .