Úřední deska

Úřední deska

Datum:
11. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Imrich Jaremko - oznámení o možnosti převzít písemnostč.j. UOE-8881/2022-C1
Datum:
13. 4. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 251960/23/OT
Datum:
3. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 16195/2023/CHU
Datum:
3. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 16181/2023/CHU
Datum:
5. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 13685/2023/CHU
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-682/2023-02/04
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-947/2023-XH, ze dne 17. dubna 2023
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-750/2023-02/04
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABD-737/2023-03/01
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 110694/23/UL
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-927/2023-XB, ze dne 14. dubna 2023
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 4925/2023/HOV
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 43683/23/JE
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 43700/23/JE
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Výzva - č.j. 82854/23/CH
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABD-602/2023-03/01
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 51681/2023/MOS
Datum:
11. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABD-576/2023-03/01
Datum:
12. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 191490/23/OL
Datum:
12. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 196943/23/OL
Datum:
12. 5. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-20632/2023-05/07
Datum:
12. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-976/2023-XF, ze dne 19. dubna 2023
Datum:
12. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 161318/23/DC
Datum:
12. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. JIA-1061/2023-6B
Datum:
12. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 17432/2023/AAC
Datum:
12. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 207484/2023/OOI, 207503/2023/OOI
Datum:
12. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. JIC-171/2023-83
Datum:
12. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 14242/2023/RUM
Datum:
12. 5. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-23455/2023-05/09
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 125496/23/PM
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABD-2610/2022-03/01
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 245755/23/BM
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 119351/23/UL
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Usnesení - č.j. 125078/23/UL
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - 94378/23
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 109456/23/UL
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 109467/23/UL
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 274612/23/BM
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Usnesení - č.j. TAA-9818/2023-1/1284
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 109245/23/UL
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 109243/23/UL
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 272354/23/BM
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiřina Plecitá, Studánka 171, Hranice, 352 01 Aš 1, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení řízení z moci úřední č. j. 74100/23/CH ze dne 15. května 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 284256/23/B
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-1897/2023-10/07
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABD-766/2023-03/09
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABD-327/2023-03/01
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 252007/23/BM
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 20005/2023/PIS
Datum:
15. 5. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 242627/23/BM
Menu