Kudy kam II v Královéhradeckém kraji

 

Název projektu:

Kudy kam II v Královéhradeckém kraji

Doba realizace:

1. 3. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000020

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je určen na podporu osob sociálně vyloučených a exkluzí ohrožených. Hlavním cílem projektu je podpořit opětovný návrat těchto lidí na otevřený trh práce. Projekt je založen na obnově režimových návyků a nácviku pracovních dovedností, které jsou spojeny s obnovením sociálních kontaktů a vazeb. Důraz je kladen na poradenství, individuální přístup a podporu při hledání pracovního uplatnění. Předpokládáme, že více než sto účastníků projektu získá zaměstnání na podpořených pracovních místech.

 

Pro koho je projekt určen?

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR - krajské pobočce v Hradci Králové, kteří z různých důvodů potřebují zvýšenou péči při hledání či zprostředkování pracovního uplatnění.

 

Jaké jsou formy podpory?

Individuální a skupinové poradenství, které podporuje účastníka a zlepšuje jeho pozici při hledání pracovního uplatnění.

Motivačně-poradenský program, který bude probíhat 5 týdnů s celkovou hodinovou dotací min. 120 hodin a je koncipován tak, aby odpovídal možnostem a schopnostem cílové skupiny. Základem programu bude kombinace teoretických a praktických aktivit, postupné zvyšování nároků na zapojení účastníků po stránce časové i obsahové. Obsahem školení budou diskuze, přednášky a školení k tématům: sociálně-právní poradenství, finanční a psychologické poradenství při řešení náročných životních situací, orientace na trhu práce a vyhledávání volných míst, příprava na přijímací pohovor a jiné. Součástí bude také např. pracovní diagnostika, coaching a základy práce s počítačem.

Předpokládáme zprostředkování zaměstnání na podpořeném pracovním místě pro minimálně 100 účastníků projektu a pracovní uplatnění formou vyhrazených společensky účelných pracovních míst nebo veřejně prospěšných prací na 12 až 24 měsíců.

Účast na aktivitě Motivačně-poradenský program bude podpořena úhradou nákladů na dopravu z místa bydliště na místo konání aktivity.

 

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Kudy kam II v Královéhradeckém kraji navazuje na obdobný, již úspěšně ukončený projekt Kudy kam.

 

Kam se obrátit pro informace?

Kontaktní osoby:

Koordinátor projektu
Hradec Králové Ilona Čelovská 950 116 565 ilona.celovska@uradprace.cz
Odborní pracovníci projektu
Hradec Králové Michaela Loudová 950 116 482 michaela.loudova1@uradprace.cz
Jičín Klára Kynčlová 950 122 354 klara.kynclova@uradprace.cz
Náchod Filip Tyburec 950 138 432 filip.tyburec@uradprace.cz
Rychnov nad Kněžnou Bc. Markéta Kašková 950 159 463 marketa.kaskova@uradprace.cz
Trutnov Alena Šimková 950 168 409 alena.simkova@uradprace.cz

Formuláře pro zaměstnavatele

Popis: Upozorňujeme zaměstnavatele, kteří mají zájem zapojit se do projektu Kudy kam II v Královéhradeckém kraji, že na www s informacemi o projektu je k dispozici dotazník pro uvedení základních údajů.
Popis: Upozorňujeme zaměstnavatele, že byl uveřejněn formulář žádosti o příspěvek na SÚPM vyhrazené pro účastníky projektu Kudy kam II v Královéhradeckém kraji a formulář vyúčtování mzdových nákladů.
Popis: Upozorňujeme zaměstnavatele, že byl uveřejněn formulář žádosti o příspěvek na VPP pro účastníky projektu Kudy kam II v Královéhradeckém kraji a formulář vyúčtování mzdových nákladů.

Poslední aktualizace: 19. 10. 2022