Projekty v realizaci

 

Přehled projektů:

 
Oblast realizace Název projektu
Reg. č. projektu
Stav Oblast podpory Č. výzvy Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Doba realizace projektu
 

Národní individuální projekty

Celá ČR Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247
v realizaci     Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání   1.1.2019 – 31.12.2023
Celá ČR Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
v realizaci     Projekt je určen pro zaměstnavatele ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.   1.12.2015 - 31.12.2023
Celá ČR Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP II)

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597
v realizaci     Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP   1.1.2016 - 30.6.2023
Celá ČR Outplacement (OUT)

CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176
v realizaci     Zaměstnanci a zaměstnavatelé podniků procházejících strukturálními změnami   1.6.2020 – 31.5.2023
Celá ČR Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211
v realizaci     Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR   1.1.2021 - 30.6.2023
 

Systémové projekty

Celá ČR Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218
v realizaci     Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci   1.1.2017 – 31.8.2023
Celá ČR Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_011/0000056 v realizaci     Úřad práce ČR a jeho zaměstnanci   1.2.2016 – 30.11.2023
Celá ČR Evropské služby zaměstnanosti ČR II(EURES ČR II)

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054

v realizaci     Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci   1.2.2016 – 30.6.2023
Celá ČR Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216

v realizaci     Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci   1.6.2017 – 31.3.2023

Poslední aktualizace: 5. 6. 2023