Dovolte mi pracovat v Královéhradeckém kraji

 

Název projektu:

 Dovolte mi pracovat v Královéhradeckém kraji

Doba realizace:

1. 1. 2018 – 30. 6. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0003711

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Jaký problém projekt řeší?

Záměrem projektu je poskytnout klientům kvalitní praxi a zároveň nabídnout zaměstnavatelům možného budoucího zaměstnance, jehož kvalifikace odpovídá požadavkům na určitou pracovní pozici.

Pro koho je projekt určen?

Cílovu skupinou projektu jsou zejména osoby vyučené s nedostatečnou praxí, případně osoby se základním vzděláním a s nedokončeným vzděláním. Dále osoby po mateřské a rodičovské dovolené, pečující o dítě do 15 let věku.

Jaké jsou formy podpory?

Projekt je založen na poradenství, zvyšování kvalifikace a následném zaměstnávání účastníků projektových aktivit.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Dovolte mi pracovat v Královéhradeckém kraji navazuje na obdobný, již úspěšně ukončený projekt Dovolte mi pracovat.

Kam se obrátit pro informace?

 

Kontaktní osoby

Hradec Králové

Mgr. Ivana Blažková

950 116 522

ivana.blazkova@uradprace.cz

Jičín Mgr. Romana Jančíková 950 122 376 romana.jancikova@uradprace.cz
Náchod Ing. Martina Krejčová 950 138 328 martina.krejcova@uradprace.cz

Rychnov nad Kněžnou

Ing. Karel Janeček

950 159 485

karel.janecek@uradprace.cz

Trutnov

 

 

 
 

 

Informace pro zaměstnavatele

Poslední aktualizace: 5. 8. 2022