Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji

Název projektu: Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji
Doba realizace: 1. 3. 2016 – 30. 4. 2023
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000019
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Jaký problém projekt řeší?


Projekt je primárně zaměřen na uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR - krajské pobočce v Hradci Králové, kteří splňují kritéria cílové skupiny. Záměrem projektu je podpora těchto osob formou zhodnocení a prosazení jejich dlouholetých praktických zkušeností a rozšíření jejich dovedností o potřebné klíčové kompetence. Projekt je založen na poradenství, zvyšování kvalifikace a následném zaměstnávání klientů. 

 

Pro koho je projekt určen?

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání od 50 let věku minimálně s výučním listem, kteří zvýšenou péči pro svůj věk potřebují (§ 33 ZoZ).

 

Jaké jsou formy podpory?

Motivačně – poradenský program – bude probíhat čtyři týdny, cca 6 hodin denně a bude koncipován tak, aby odpovídal možnostem a schopnostem cílové skupiny. Základem bude téma klíčových kompetencí (1. komunikace a kooperace, 2. zodpovědnost, 3. výkon a hodnocení, 4. samostatnost a zdůvodňování, 5. řešení problémů a kreativita, 6. učit se přemýšlet). V rámci předpokládaných 120 hodin účastníci absolvují i další tematické kurzy (obsluha PC pro účely vyhledávání volných míst, pracovně-právní minimum, finanční gramotnost, zdravý životní styl včetně zásad pozitivního myšlení a péče o duševní zdraví).

Diagnostické a poradenské služby - Po celou dobu účasti v projektu budou mít klienti zajištěnu dostupnou individuální poradenskou službu, na které se budou podílet odborní pracovníci projektu. Odborní pracovníci budou s klienty pracovat s ohledem na výstupy z Motivačně-poradenského programu a s cílem připravit je na opětovný vstup do zaměstnání. Tato klíčová aktivita obsahuje pracovní diagnostiku, sestavení osobního plánu přípravy (OPP) pro každého účastníka, kontakt s potenciálními zaměstnavateli.

Rekvalifikace - Klienti, kteří budou mít ve svém osobním plánu přípravy stanoveno doplnění (rozšíření, zvýšení, prohloubení) kvalifikace, absolvují rekvalifikaci v příslušném oboru. Předpokládané typy rekvalifikací budou: Strážný, Základy obsluhy osobního počítače, Obsluha osobního počítače, Pracovník v sociálních službách, Základy podnikání, Obsluha elektrovozíku a motovozíku - vysokozdvižný, volantový do 5ti tun.

Podporované zaměstnání - Vhodná pracovní místa u zaměstnavatelů budou vyhledávána v rámci individuálního poradenství ve spolupráci s odbornými pracovníky a odbornými pracovnicemi na úřadech práce. Pracovní místa budou podporována finančními příspěvky dle metodiky APZ.

 

Účast v projektu může být podpořena formou tzv. přímé podpory. V projektu budou využity zejména následující formy přímé podpory-doprava účastníků, zajištění stravování a ubytování účastníků na aktivitách Motivačně poradenský kurz, Diagnostické a poradenské služby a Rekvalifikace.

 

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji navazuje na obdobný, již úspěšně ukončený projekt Klíčové kompetence v Královéhradeckém kraji.

 

Kam se obrátit pro informace?

 

Kontaktní osoby:

 

Koordinátor projektu

Hradec Králové

Jana Klapalová

950 116 595

jana.klapalova@uradprace.cz

Odborné pracovnice projektu

Hradec Králové

Jana Klapalová

950 116 595

jana.klapalova@uradprace.cz

Jičín

Lucie Machová

950 122 342

lucie.machova1@uradprace.cz

Náchod

Radka Skládalová

950 138410 

radka.skladalova@uradprace.cz

Rychnov nad Kněžnou

Jana Jamborová, DiS.

950 159 457

jana.jamborova1@uradprace.cz

Trutnov

Šárka Marinicová

950 168 406

sarka.marinicova@uradprace.cz


Dotazník pro zaměstnavatele

 

Upozorňujeme zaměstnavatele, kteří by měli zájem zapojit se do projektu "Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji" a čerpat podporu na Společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro klienta projektu, že byl uložen na web Dotazník pro zaměstnavatele.

V případě zájmu dotazník vyplňte a kontaktujte odborného pracovníka projektu ve vámi vybraném okrese. 

 

 

 


 

Informace pro zaměstnavatele

Upozorňujeme zaměstnavatele, kteří se chtějí zapojit do projektu "Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji" a chtějí využít podporu na vyhrazená společensky účelná pracovní místa, že byl na web vložen formulář "Žádost o příspěvek na SÚPM" a formulář "Vyúčtování SÚPM vyhrazené".

Poslední aktualizace: 5. 8. 2022