Uživatelské příručky

Tato stránka shromažďuje uživatelské příručky pro práci s portálem nebo i jednotlivými aplikacemi, které se na něm vyskytují.

Průřezové příručky

Podporované prohlížeče a zařízení, Úvodní obrazovka, Rozložení obrazovek, Přihlášení, Základní prvky, Funkčnost vyhledávání

Vyplnění formuláře, Formulářové prvky

Oblast sociálních dávek

Ovládání sociálního poradce (dříve sociální kalkulačka), Kalkulačka pro orientační výpočet náhradního výživného

Oblast registru sociálních služeb

Nahlížení a vyhledávání ve veřejném Registru poskytovatelů sociálních služeb

Oblast sociální práce a vzdělávání

Hledání v seznamu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, Hledání v seznamu inzerátů pro pracovní pozice sociální pracovník a pracovník v sociálních službách, Zadání a správa inzerátů, Správa údajů přihlášeného sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách

Oblast zaměstnanosti

Hledání volných pracovních míst v evidenci ÚP ČR, Hledání volných míst vhodných pro cizince, Hledání volných míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, Hledání volných míst obsaditelných držiteli modré karty, Vložení volného pracovního místa do evidence ÚP ČR registrovaným uživatelem, Editace volného pracovního místa v evidenci ÚP ČR registrovaným uživatelem, Volná místa v České republice – Databáze ÚP ČR

Vyhledávání zájemců o práci dle inzerátů a životopisů, Hledání zájemců o práci – cizinci, Správa životopisu zájemce o práci, Zadání informací o nabídce práce - Zadání inzerátu Hledám práci, Zadání informací o nabídce práce – Zadání inzerátu Hledám práci pro cizince, Zadání informací o nabídce práce – Zadání inzerátu Hledám práci – zaměstnanecká karta, Zadání informací o nabídce práce – Zadání inzerátu Hledám práci – modrá karta

Hledání agentur práce, Přehled o činnosti agentury práce, Vyhledání přehledu o činnosti agentury práce

Zveřejňování informací o příspěvcích APZ

Seznam dodavatelů náhradního plnění, Založení dodavatele a oprava identifikačních údajů v evidenci náhradního plnění, Zadání průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců ke stanovení limitu pro kalendářní rok v evidenci náhradního plnění, Zadání čtvrtletních přepočtených počtů zaměstnanců pro informativní účely odběratelům náhradního plnění, Vložení a editace dokladu v evidenci náhradního plnění, Vyhledání dokladů v evidenci náhradního plnění, Žádost odběratele o nahlížení do evidence náhradního plnění, Nahlížení odběratele na své doklady v evidenci náhradního plnění, Ověření dokladu odběratelem v evidenci náhradního plnění – po přihlášení

Aplikace pro nahrání roční zprávy o činnosti zaměstnavatele uznaného na CHTP 

Hledání škol a oborů, Hledání počtu absolventů

Zjištění informací o insolvenci zaměstnavatele

Dotazník na EURES služby, Zobrazení vybraných volných míst EURES, Správa volného místa EURES

Poslední aktualizace: 16. 3. 2023