Úřední deska

Úřední deska

Datum:
18. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. usnesení č.j. STA-7499/2022-6
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. usnesení č.j. STA-7642/2022-6
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. HOB-783/2022-E
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jakub Rambousek, nar. 2000, posledně bytem Čapkova č.p. 823/23, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Vyrozumění o zjištěných skutečnostech ve správním řízení ve věci podpory v nezaměstnanosti č.j. CHA-153/2022-4/1
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OPB-4451/2022-HLU-VYŘ
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kramla Jan, nar. 2.5.1956, trvale bytem Nebanice 7, Cheb, si může převzít písemnost o ustanovení opatrovníka čj. 27376/2022/CHE. Žadateli se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce.
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 173687/22/TP
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. ABA-4463/2022
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 75980/2022/MOS
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. ABA-4839/2022
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOB-113/2022-JA, ze dne 4. dubna 2022
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 45885/22/VY
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 45888/22/VY
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Soňa Klieberová, Hlavní třída 442/130, Mariánské Lázně, 353 01 Mariánské Lázně 1, si může převzít písemnost Výzva č. j. 83219/22/CH ze dne 18. května 2022 .
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Soňa Klieberová, Hlavní třída 442/130, Mariánské Lázně, 353 01 Mariánské Lázně 1, si může převzít písemnost Výzva č. j. 83213/22/CH ze dne 18. května 2022.
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 34068/2022/KOL
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 89288/2022/MOS
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - 567236/22/AB
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OTA-2724/2022-K3
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OTA-2669/2022-K3
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 785772022/MOS
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 336948/22/OT
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 336950/22/OT
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 336951/22/OT
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 336944/22/OT
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. 131866/22/UL
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. UPCR-OT-2022/151485-20170303
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. UPCR-OT-2022/153071-20170303
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 351934/22/OT
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 320325/22/OT
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. 131868/22/UL
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. OTA-2731/2022-K4
Menu