Náhradní výživné pomáhá více než deseti tisícům dětí

Náhradní výživné pomáhá více než deseti tisícům dětí

27. 7. 2022

S náhradním výživným, které už rok pomáhá samoživitelkám a samoživitelům, je spokojeno 90 % příjemců. Pro 60 % z nich je výrazným přínosem pro úhradu nezbytných nákladů. Náhradní výživné většinou pobírají rodiče, kteří jsou výdělečně činní a zároveň se sami starají o dítě. Vyplývá to z analýzy zpracované Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Průzkum přinesl řadu dalších zajímavých zjištění a doporučení, včetně přehledu základních údajů a statistik o rodinách čerpajících tuto pomoc.
Menu