Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla

Tiskové zprávy 2022

Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla

8. 8. 2022

Úřad práce ČR evidoval k 31. 7. 2022 celkem 240 706 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 9 397 více než v předchozím měsíci a o 31 472 méně než
loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,3 %. To je o 0,2 p. b. více než
v červnu a o 0,4 p. b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle
posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen) nejnižší v celé EU, a to
2,4 % (průměr EU 5,9 %).
Menu