Nezaměstnanost v březnu mírně klesla

Tiskové zprávy 2022

Nezaměstnanost v březnu mírně klesla

8. 4. 2022

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2022 celkem 252 873 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 10 560 méně než v předchozím měsíci a o 53 743 méně
než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,4 %. To je o 0,1 p. b. méně
než v únoru a o 0,8 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla
podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za únor) nejnižší v celé EU,
a to 2,6 % (průměr EU 6,4 %).
Menu