Podpora pracovního uplatnění lidí nad 50 let patří mezi priority ÚP ČR

Tiskové zprávy 2022

Podpora pracovního uplatnění lidí nad 50 let patří mezi priority ÚP ČR

10. 2. 2022

Za posledních osm let podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti (APZ) téměř 563 tis. uchazečů a zájemců o zaměstnání. Z toho
přes 156 tis. (28 %) byli lidé starší 50 let. Jen během současného
programového období zařadil Úřad práce ČR do regionálních projektů 6 720
uchazečů o zaměstnání (UoZ) z cílové skupiny 50plus. Celkem 2 810 z nich
získalo zaměstnání prostřednictvím společensky účelných pracovních míst
vyhrazených (SÚPM) nebo veřejně prospěšných prací (VPP). Podpora
pracovního uplatnění této skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority
ÚP ČR a úřad v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele.
Menu