Péče a příležitost ve ZK

PÉČE A PŘÍLEŽITOST VE ZLÍNSKÉM KRAJI
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000024
Doba realizace: 1. 2. 2016 – 30. 6. 2022
Místo realizace: Zlínský kraj
Rozpočet projektu: 96 545 000,- Kč
Zahájení aktivit pro účastníky: květen 2016
Způsob realizace: vlastními silami (bez dodavatele služeb)

Cílová skupina projektu:

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci kontaktních pracovišť ÚP ČR ve Zlínském kraji, a pečují o dítě do 15 let nebo o závislého člena rodiny.

Stručný popis projektu:

Předpokladem je, že do projektu vstoupí minimálně 640 osob. Účastníci budou do projektu zařazováni po skupinkách - 6 až 14 účastníků v každém okrese Zlínského kraje. Pro potřeby projektu budou zřízena poradenská centra v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a ve Zlíně. Prostřednictvím aktivit projektu dojde k získání, obnovení, doplnění nebo rozšíření znalostí a dovedností u cílové skupiny, což bude mít za výsledek zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Snahou projektu je znovuzařazení účastníků do pracovního procesu.

Aktivity pro účastníky projektu:

  • Vstupní část – povinná aktivita pro všechny účastníky v rozsahu 10 vyučovacích hodin
    • Obsah aktivity: Seznámení s projektem a jeho průběhem, seznámení s aktivitou, BOZP, práva a povinnosti účasti v projektu, pravidla využívání doprovodných opatření, informace o dotační politice EU a projektech ESF, Orientace na ÚP, skupinové aktivity a poradenství za účelem aktivizace a motivace účastníků, osobnostní diagnostika účastníka
  • Teoreticko-praktická část – povinná aktivita v rozsahu 30 vyučovacích hodin + 1 hod. individuálního poradenství
    • Obsah aktivity: Informace pro orientaci na trhu práce, vyhledávání volných míst prostřednictvím internetových portálů a dalších zdrojů, komunikační dovednosti (verbální a neverbální komunikace), sebeprezentace v podobě strukturovaného životopisu a motivačního dopisu, nácvik telefonického rozhovoru, pracovněprávní problematika a finanční poradenství.
  • Volitelné aktivity – výběrové nepovinné aktivity – finanční gramotnost, poradenské aktivity, Individuální finanční poradenství, Rekvalifikace a Práce na zkoušku
  • Individuální poradenství a doprovodná opatření – alespoň 2x za měsíc, nárok na přímou podporu pro účastníky (příspěvek na dopravu, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, příspěvek na zdravotní prohlídku, …)
  • Zaměstnání – pracovní místa podpořena mzdovými příspěvky (SÚPM) i nedotovaná pracovní místa, možnost zahájení samostatně výdělečné činnosti

 

Informace pro zaměstnavatele:

V dokumentech ke stažení je k dispozici Dotazník pro potenciální zaměstnavatele, který je možno vyplnit a zaslat na e-mail - lucie.kostikova@uradprace.cz. Dále je zde ke stažení i Manuál pro zaměstnavatele, ve kterém je popsán postup při vyřizování Žádosti o příspěvek na vyhrazení SÚPM.

 

Kontaktní osoby:

Kontakty na okresy:

 

Další informace o projektu: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=610D7CE9-A20E-413D-86D5-CE8EBBA5294C&idForm=73796f02-af07-40b9-b717-9fc2a7764287&idbo=b4293004-1ec0-467c-ac50-7c241c3f373dDokumenty ke stažení:

Poslední aktualizace: 5. 11. 2021