Jak získat PD U1 (E 301) v jednotlivých zemích

Kontaktní místa pro předání formulářů U2 (E 303) - zpravidla úřady práce

Belgie
Belgie

U1
K žádosti přiložte dokument C 4, což je belgická obdoba našeho potvrzení o zaměstnání. Pokud není k dispozici, přiložte jiné potvrzení týkající se zaměstnání.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Directie Werkloosheidsreglementering
Keizerslaan 7
B-1000 Brussels
BELGIUM

Žádosti ve francouzštině:
Office national de l'Emploi (ONEM)
Direction réglementation chômage
Boulevard de l'Empereur 7
B-1000 Bruxelles
BELGIUM

http://www.rva.be/
http://www.onem.be/
reglement@rva.be
reglement@onem.be
tel: 02 515 42 25
fax: 02 515 43 15

U2
FOREM - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi http://www.leforem.be/
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be/
ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.actiris.be/
ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft http://www.adg.be/

Bulharsko
Bulharsko

U1
Žádost o formulář U1 z Bulharska se zasílá na adresu:

National Social Security Institute (NSSI)
Directorate for European Integration and International Treaties
Bul. Alexander Stambolijski No. 62-64
1303 Sofia
BULGARIA

Tel.: +359 2 926 16 00; fax: +359 2 926 14 40
E-mail: noi@nssi.bg; web: http://www.nssi.bg

U2
http://www.az.government.bg/

Žádosti o formuláře U1 a U2 z Bulharska pro občany: http://www.nssi.bg/en/eusscoordination/appandforms

Česká republika
Česká republika

Zašlete vyplněný a podepsaný formulář žádosti o E301/U1 (85kB) poštou na místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce dle sídla (IČO) posledního zaměstnavatele v ČR - adresy zde. Pro celou Prahu (kromě Prahy-východ a Prahy-západ) je v této záležitosti místně příslušný Úřad práce - krajská pobočka pro hl.m. Prahu, Domažlická 11, 130 00, Praha 3.
Bezpodmínečně uveďte své rodné číslo, pokud jej nemáte, evidenční číslo pojištěnce!
Upozornění: Podle nařízení 883/04 budou dávky v nezaměstnanosti vypočítávány z výdělku v posledním zaměstnání/SVČ. Proto k žádosti o formulář E301 přikládejte potvrzení zaměstnavatele o průměrném výdělku, v případě, že jste naposledy vykovával/a SVČ, přiložte potvrzení o posledním vyměřovacím základu.

Application form for E301/U1 from the Czech Republic

K žádosti přiložte kopie těchto dokumentů:

 • evidenční list důchodového pojištění, popř. potvrzení o zaměstnání z ČR (nutně z posledního zaměstnání, fakultativně z předcházejících zaměstnání za relevantní období - liší se v závislosti na požadavcích konkrétního státu)
 • potvrzení o výdělku z posledního zaměstnání (34kB) z ČR (jestliže jste v ČR naposledy pracoval jako zaměstnanec)
 • potvrzení osvědčující způsob ukončení pracovního poměru (dohoda, výpověď)
 • pracovní smlouva (pokud pracovní pozice není uvedena na potvrzení o zaměstnání - v případě postupu dle nařízení 1408/71)
 • potvrzení o posledním vyměřovacím základu (v případě výkonu samostatně výdělečné činnosti - důležité pro posouzení výše podpory v nezaměstnanosti)
 • potvrzení o pobírání peněžité pomoci v mateřství (v případě pobírání PPM v rozhodné době)
 • rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku (v případě pobírání rodičovského příspěvku v rozhodné době)

Úřad práce ČR - generální ředitelství
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
ČESKÁ REPUBLIKA

posta@uradprace.cz

U2
Kontaktujte prosím místně příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž územním obvodu máte bydliště - adresy zde.

Dánsko
Dánsko

U1
Žádost o vystavení PD U1 (E 301) z Dánska pro občany: https://www.star.dk/media/2234/eoes-4-1-pdu1_english-pdf.pdf

Pojištění pro případ v nezaměstnanosti je v Dánsku dobrovolné jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné, a je spravováno fondy pojištění v nezaměstnanosti. Zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné žádají o vystavení PD U1 (E 301) ten pojišťovací fond, jehož byli členy.Nejrychlejší cestou, jak získat PD U1 (E 301), je požádat zaměstnavatele poslední den zaměstnání o vyplnění formuláře EØS 7. Zaměstnavatel by poté měl formulář EØS 7 zaslat na adresu Vašeho fondu pojištění, nebo na níže uvedenou adresu. V případě více zaměstnavatelů musí každý z nich vyplnit formulář EØS 7.

Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment
International Recruitment and EEA Division
Njalsgade 72 C
2300 København S
DENMARK

Tel.: +45 33 95 50 00
E-mail:
sfr@penst.dk

V případě, že jste nebyli členy žádného pojišťovacího fondu, nebude Vám doba výdělečné činnosti v Dánsku zohledněna při rozhodování o nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud jste si zachoval/a nárok na dávky v nezaměstnanosti v ČR a odcházíte si hledat zaměstnání do Dánska v souladu s čl. 64 nař. 883/2004, máte povinnost registrovat se na jedné z poboček Workindenmark Centers. Seznam poboček včetně kontaktů naleznete na: https://www.workindenmark.dk/About-Workindenmark/Contact

U2
http://www.ams.dk/

Estonsko
Estonsko

U1
Žádosti o formulář PD U1 se zasílají na adresu:

Eesti Töötukassa
Lasnamäe 2
EE-11412 Tallinn
ESTONIA

E-mail: info@tootukassa.ee; web: http://www.tootukassa.ee/
Telefon: + 372 667 9700; fax: + 372 667 9701
Styčné místo:
merit.aavekukk@tootukassa.ee; tel.: +372 6679 750

Formulář žádosti o PD U1 pro občany: https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/Information_required_for_issuing_U1__print_out.pdf
Do formuláře nezapomeňte uvést estonské osobní identifikační číslo – isikukood (IK) a přiložte kopii dokladu o způsobu ukončení pracovního poměru.

U2
https://www.tootukassa.ee/
Žádost o export dávek z Estonska (formulář U2): https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/U2_taotlus___toootsingutele_valismaale_paberkandjale_0.pdf

Finsko
Finsko

U1
Žádosti o formulář U1 se zasílají na adresu příslušného fondu, u kterého bylo sjednáno pojištění v nezaměstnanosti.
Kontakty: http://www.tyj.fi/eng/unemployment_funds_/contact_details_for_the_unemployment_funds/

Žádosti občanů, kteří nebyli pojištěni u žádného fondu, se zasílají na adresu finské instituce sociálního zabezpečení Kansaneläkelaitos (KELA):

KELA Centre for International Affairs
P. O. Box 78
00381 Helsinki
FINLAND

Tel.: +358 20 634 0200 (Po-Pá 8:00-14:00, ve finštině a angličtině)
Fax: + 358 20 634 1599
E-mail: inter.helsinki@kela.fi; web: http://www.kela.fi/

K žádosti je třeba uvést:

 • finské osobní identifikační číslo,
 • kontaktní údaje na předchozí(ho) zaměstnavatele,
 • kopie dokladů potvrzující období placeného zaměstnání.

U2
Web finského úřadu práce TE-palvelut: http://www.te-services.fi/

Francie
Francie

Francouzské styčné místo vyžaduje k žádostem přikládat:

 • kopii průkazu totožnosti nebo pasu
 • kopii pracovní smlouvy / pracovních smluv
 • kopii osvědčení o pracovním poměru
 • kopie posledních 4 výplatních pásek
 • kopii "Attestation destinée à Pôle emploi"
 • důvod ukončení pracovního vztahu
 • La copie d´une pièce d´identitè
 • La copie du ou des contrats de travail
 • La copie du ou des certificats de travail
 • La copie des quatre derniers bulletins de salaire
 • La copie du ou des "Attestations destinée à Pôle emploi"
 • Le motif de rupture du contract de travail

Pôle emploi services
TSA 10107
92891 Nanterre cédex 09
FRANCE

Tel.: +33 1 46 52 97 00; +33 1 46 52 26 23
E-mail: europe.exchange@pole-emploi.fr
Web: http://www.pole-emploi.fr/

U2
stránky francouzských úřadů práce http://www.pole-emploi.fr/

Chorvatsko
Chorvatsko

U1
Žádost o vystavení formuláře PD U1 je možné podat na jakékoliv krajské či oblastní pobočce (Regionalni ured, Područni ured), nebo na ústředí (Središnji ured) chorvatského úřadu práce (HZZ):

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)
Radnička cesta 1
10 000 Zagreb
HRVATSKA

Žádost je možno podat také elektronicky na e-mail: eukoordinacija@hzz.hr. Formulář žádosti o PD U1 pro občany: Zahtjev za izdavanje U1 obrasca (PD U1).

Žádosti podané elektronicky či poštou musí být vlastnoručně podepsané a opatřené kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu.

K žádosti je vhodné přiložit kopie:

 • dokladu o způsobu ukončení pracovního poměru (dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa),
 • potvrzení o příjmu (dokaz o ostvarenoj/isplaćenoj plaći).

U2
Kompetentní institucí pro vystavení formuláře PD U2 je místně příslušná pobočka HZZ.

Irsko
Irsko

U1
Na internetové stránce http://www.welfare.ie/en/pdf/U1.pdf naleznete ke stažení žádost (Request for Irish Social Insurance Records E104 and U1) o dodání formuláře U1.
S vyplněnou žádostí je nutné zaslat kopie formulářů P45 z aktuálního daňového období a formulář(e) P60 z předchozích let. Vhodné je také zaslat kopie posledních tří výplatních pásek. Žádá se výhradně korespondenčně na adrese:

Department of Social Protection
Client Eligibility Services
EU Records
McCarters Road
Buncrana, Co. Donegal
IRELAND

Tel: +353 (01) 4715898
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/jobseekers_benefit.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/jobseekers_allowance.html

U2
Informace o formuláři U2 na webu Department of Social Protection - http://www.welfare.ie/

Departement of Social Protection
EU Records
McCarters Road
Buncrana, Co Donegal
IRELAND

 

Island
Island

U1
Žádost o formulář U1 pro občany – http://www.vinnumalastofnun.is/media/1018/u-1umsokn-2012-enska1145482078.pdf se zasílá na adresu:

VINNUMÁLASTOFNUN(Directorate of Labour)
Kringlan 1
ISL-150 Reykjavík
ICELAND

Styčné místo pro instituce: 

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ (Ministry of Social Affairs)
Hafnarhúsinu V/Tryggvagötu
ISL-150 Reykjavík
ICELAND

http://www.vinnumalastofnun.is/
Tel: + 354 515 4800
Fax: + 354 511 2520

U2 (E 303)
stránky islandských úřadů práce - Vinnumálastofnun - http://www.vinnumalastofnun.is/

Itálie
Itálie

Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Via Ciro il Grande 21
00 144 Roma
ITALIA
Tel.: +39 396 590 51

Žádost o vydání formuláře E 301 / U1 doporučujeme zaslat na regionální pobočku INPS v místě výkonu práce, nikoliv na cetrálu INPS, která je uvedena výše.
Pobočky "Direzione Provinciale" nebo "Agencia di produzione" vyhledáte po zadání poštovního směrovacího čísla/místa pobytu na webových stránkách INPS:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iIDservizio=2376

U2
stránky italských úřadů práce "Borsa di Lavoro" jednotlivých italských regionů. Odkaz: Itálie

Kypr
Kypr

U1
Žádosti o formulář U1 se zasílají na adresu:

Ministry of Labour and Social Insurance
Social Insurance Services
7 Vyronos Avenue
1465 Nicosia
CYPRUS

Tel.: +357 22 401 836, 671, 668; fax: +357 22 401 664
E-mail: recagree@sid.mlsi.gov.cy; web: http://www.mlsi.gov.cy/sid

Žádost o formulář U1 pro občany:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/65C4AA6F230F5183C2257B1D003A9521/$file/YKA%20U1%20Ε301%20CY%20-eng.pdf
(Část B musí být potvrzena kyperským zaměstnavatelem, pokud k žádosti není přiložen jiný doklad o době zaměstnání a způsobu ukončení pracovního poměru potvrzený posledním zaměstnavatelem).

U2
http://www.mlsi.gov.cy/

Lichtenštejnsko
Lichtenštejnsko

U1
Žádosti o formulář U1 se zasílají na adresu:

Amt für Volkswirtschaft
Arbeitslosenversicherung
Postfach 684
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

Tel: +423 236 68 71; fax: +423 236 68 89
E-mail: info@avw.llv.li; web: http://www.llv.li/#/139

U2
Web úřadu Amt für Volkswirtschaft (AVW): http://www.avw.llv.li/

Litva
Litva

U1
Žádosti o formulář U1 se zasílají na adresu litevského úřadu práce (LDB):

Lietuvos darbo birža (LDB)
Geležinio Vilko 3A
LT-03131 Vilnius
LIETUVA

Tel: +370 5 236 0774; fax: +370 5 236 0788
E-mail: info@ldb.lt; web: http://www.ldb.lt/

U2
Web: http://www.ldb.lt/

Lotyšsko
Lotyšsko

U1
Žádosti o formuláře U1 se zasílají na adresu lotyšské správy sociálního zabezpečení (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, VSAA):

VSAA
International Services Division
Lāčplēša iela 70A
LV-1011 Rīga
LATVIJA

E-mail: spn@vsaa.lv; web: http://www.vsaa.lv/
Tel.: +371 6 7095 600; fax: +371 6 7027 808

U2
Web lotyšského úřadu práce (Nodarbinātības valsts aģentūra, NVA): http://www.nva.gov.lv/

Lucembursko
Lucembursko

U1
Občané zasílají žádost o vystavení formuláře U1 (Certificat de travail pour U1) potvrzenou lucemburským zaměstnavatelem na adresu:

Agence pour le développement de l'emploi (ADEM)
Service du maintien de l'emploi (U1)
1, boulevard Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
LUXEMBOURG

Žádost o formulář U1 pro občany:

https://adem.public.lu/dam-assets/fr/formulaires/demandeurs-emploi/certificat-travail-U1/Certificat-de-travail-U1.pdf

Styčné místo pro zasílání žádostí z ČR: ADEM, 10, rue Bender, L-1229 Luxembourg. Web: http://www.adem.public.lu/

Korespondenční adresa:
Agence pour le développement de l'emploi (ADEM)
Service du maintien de l'emploi (U1)
B. P. 2208
L-1022 Luxembourg
LUXEMBOURG

U2
Kompetentní institucí pro vystavení formuláře U2 (E 303) je příslušná pobočka lucemburského úřadu práce (ADEM)

Maďarsko
Maďarsko

U1
Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministry for National Economy)
1051 Budapest
József nádor tér 4.
HUNGARY

 K žádosti o PD U1 je potřeba přiložit kopie následujících dokumentů:

 • průkaz totožnosti,
 • doklad o adrese bydliště v Maďarsku (pro identifikaci kompetentní instituce),
 • číslo sociálního pojištění (TAJ number),
 • potvrzení o zaměstnání z posledního maďarského zaměstnání (Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához) – vydává zaměstnavatel po ukončení zaměstnání,
 • potvrzení o ukončení samostatné výdělečné činnosti (Igazolás a vállalkozói igazolvány visszaadásáról/vállalkozói tevékenység megszüntetéséről) - vydává národní daňový úřad.

PD U1 vystavuje úřad práce příslušný podle místa bydliště osoby, která žádá o PD U1, popřípadě lze žádost zaslat na výše uvedenou adresu. Adresy jednotlivých poboček úřadu práce lze nalézt na: https://illetekes.munka.hu/

Do prázdného boxu vepište jméno maďarského města, ve kterém nezaměstnaná osoba bydlela. Poté klikněte na vedlejší box „Szürés“ (hledat). Kliknutím na název města se objeví kontaktní údaje kompetentní instituce.

U2
stránky maďarské kompetentní instituce www.munka.hu

Malta
Malta

U1
K žádosti o formulář U1 je nutné doložit kopie následujících dokumentů ze zaměstnání:

 • FS3 za období, po které jste pracoval/a na Maltě (roční potvrzení o příjmech a daních; vydává zaměstnavatel na konci daňového období, nebo po skončení zaměstnání),
 • doklad o ukončení zaměstnání (ETC). 

Pokud nemáte uvedené dokumenty k dispozici, vyžádejte si je od svého zaměstnavatele.
Žádost o formulář U1 s kopiemi dokumentů ze zaměstnání se zasílá na adresu:

Ministry for Education, Employment and the Family (MEEF)
Department of Social Security
International Relations Unit
38, Ordnance Street
Valletta VLT 2000
MALTA

Tel.: +356 2590 3420; fax: +356 2590 3282
E-mail: iru.dss@gov.mt; web: http://socialpolicy.gov.mt/

Občané mohou požádat o formulář U1 z Malty on-line. K žádosti je nutné přiložit kopii osobního dokladu s fotografií (OP/pas). Zaměstnanci dále přikládají kopie posledního ETC a všech FS3, OSVČ pak IRD Receipts re payment of SSC.

U2
Web maltských úřadů práce ETC - http://www.etc.gov.mt/

Německo
Německo

U1
Žádost o formulář U1 se zasílá na adresu příslušné pobočky německého úřadu práce (Agentur für Arbeit) v místě posledního bydliště v Německu.

V případě pendlerů bez registrované adresy v Německu na pobočku úřadu práce v místě sídla posledního zaměstnavatele.

Adresu pro zaslání získáte zadáním poštovního směrovacího čísla nebo názvu obce na odkaze:
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen

K žádosti přiložte kopii potvrzení o zaměstnání (Arbeitsbescheinigung) potvrzeného zaměstnavatelem a uveďte své německé číslo pojištění (Rentenversicherungsnummer).

Žádost o vystavení formuláře U1 pro občany "Antrag auf Ausstellung eines PD U1":
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos

nebo ke stažení (pravou packou myši "Uložit jako" do PC a otevřít v programu Acrobat Reader) na https://portal.mpsv.cz/documents/37855/378780/u1de.pdf/af7d5768-cbe1-a1e5-d0e8-0ea61a54da61 (910.26kB)

Tel.: +49 911 179 5293; fax: +49 911 179 4789
E-mail: Service-Haus.Kundenreaktionsmanagement@arbeitsagentur.de

U2
http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html

Nizozemí
Nizozemsko

U1
Žádost o formulář U1 je možné zaslat e-mailem (uwv.verdragen@uwv.nl), nebo poštou na adresu:

UWV
Afdeling WW Internationaal
Prinses Beatrixstraat 9-15
7551 BK Hengelo
NEDERLAND

Tel.: +31 88 898 20 01
E-mail: uwv.verdragen@uwv.nl; web: http://www.uwv.nl/

K žádosti je nutné přiložit zejména kopii pracovní smlouvy a kopii dokladu o ukončení pracovního poměru z posledního zaměstnání.
Žádost o formulář U1 pro občany: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/requesting-form-e301.aspx

U2
http://www.uwv.nl/

Norsko
Norsko

U1
Žádost o formulář U1 (E 301) pro občany – Request for Certificate PD U1/N-301 (NAV 04-02.05): https://www.nav.no/_attachment/805329615

Žádost o formulář U1 (E 301) musí obsahovat tyto přílohy:

 • potvrzení všech zaměstnání v Norsku vyplněná a potvrzená příslušnými zaměstnavateli na formuláři NAV 04-02.03 (každý zaměstnavatel vyplňuje a potvrzuje vlastní formulář),
 • potvrzení o odvodech ze mzdy a platbách daní (Lønns- og trekkoppgave) ode všech zaměstnavatelů, kteří mají být potvrzeni na formuláři U1,
 • kopii první a poslední výplatní pásky v posledním kalendářním roce,
 • celkové výdělky za poslední kalendářní rok,
 • kopie pracovních smluv,
 • v případě dočasné práce přes pracovní agentury rovněž kopie pracovních výkazů (Timesheets).

 

Adresa pro zasílání žádostí o formulář U1 (E 301):

NAV Work and Benefits
P.O. Box 6600 Etterstad
NO-0607 OSLO
NORWAY

E-mail: nav.work.and.benefits@nav.no
Telefon: (+47) 21 07 37 00 (NAV Call and Service Centre International)
Fax:     (+47) 21 06 91 01

U2 (E 303)
stránky norského úřadu práce (NAV) http://www.nav.no

Polsko
Polsko

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Labour and social Policy)
Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (Department of Co-ordination of Social Security Schemes)
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
POLAND

Tel.: +48 22 461 61 06
Fax: +48 22 461 60 03
E-mail: Instytucja_Lacz@mpips.gov.pl
Web: http://www.mpips.gov.pl/

Žádost o PD U1 (322.5kB)

U2
stránky polských úřadů práce - http://www.praca.gov.pl/

Portugalsko
Portugalsko

Kontaktujte příslušnou pobočku SEGURANCA SOCIAL viz http://www.seg-social.pt

Instituto da Seguranca Social, IP
Unidade de Coordenacao Internacional
Avenida da República, n. 4-6.
1069-062 LISBOA
PORTUGAL

E-mail: ISS-llnternacionais@seg-social.pt

U2
stránky portugalských úřadů práce - IEFP - http://www.iefp.pt/

Rakousko
Rakousko

U1
O formulář U1 je možné požádat:
a) elektronicky na https://www.e-ams.at/eamse301.html
b) na regionální pobočce rakouského úřadu práce AMS (Arbeitsmarktservice)
c) písemně na níže uvedené adrese.

Uveďte své rakouské číslo pojištění (Sozialversicherugsnummer), adresu pro zaslání formuláře a doložte potvrzení o zaměstnání (Arbeitsbescheinigung) potvrzené zaměstnavatelem, případně formulář Beitragsgrundlagennachweis L16.

Arbeitsmarktservice Österreich (AMS)
Finanzen/EWR Verbindungs- und Verrechnungsstelle
Treustrasse 35-43
A-1200 WIEN
AUSTRIA

Tel: +431 33 178 542; fax: +431 33 1 78 123
E-mail: ams.ewrverbindungsstelle@ams.at
Web: http://www.ams.at/

U2
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/geld-vom-ams/arbeitslosengeld-und-arbeitslosenversicherung-in-einem-ewr-land-

Rumunsko
Rumunsko

U1
K žádosti o formulář U1 je nutno připojit:

 • kopii ukončené pracovní smlouvy v rumunštině,
 • kopii registrace k pobytu vydanou ORI,
 • kopii výpovědi, kde je zmíněn důvod ukončení pracovního poměru.

 

ANOFM
Directia Relatii Internationale
Str. Avalansei nr. 20-22, sector 4
040305 Bucuresti
ROMANIA

Tel.: +402 1 303 98 56; fax: +402 1 303 98 55
E-mail: adriana.pert@anofm.ro

U2
http://www.anofm.ro/

Řecko
Řecko

U1

 

Formulář žádosti o přenositelný dokument U1 (E 301) pro občany je ke stažení na tomto odkazu.

 

K vlastnoručně podepsané žádosti je nutné přiložit:

 • kopii poslední pracovní smlouvy, nebo doklad o zaměstnání s co nejvíce údaji o zaměstnání (název zaměstnavatele, sídlo zaměstnavatele, délka trvání pracovního poměru, pracovní pozice, atd.),
 • doklady o čísle sociálního pojištění (I.K.A.) a čísle A.F.M týkající se daní a důchodového pojištění (pokud nejsou k dispozici doklady, uvést tato čísla alespoň do příslušných kolonek v žádosti),
 • poštovní adresu žadatele/žadatelky,
 • dokument uvádějící důvod ukončení pracovního poměru.

 

Instituce zasílají žádost o formulář U1 na adresu styčného místa:

OAED
Ethnikis Antistasseos 8
Alimos – Kalamaki

17456 Attica
GREECE

Tel: +30 210 414 9211; fax: +30 210 414 9219
E-mail: Christina Mastorodimou (x.mastorodimou@oaed.gr)

osoby pracující na lodích:
ΝΑΤ, Dieuthinsi Porwn, Ethnikis Antistasis 1, 18231 Piraeus, GREECE

osoby samostatně výdělečně činné:
ΟΑΕΕ, Ipiresia Diethnous Sinergasias, Akadimias 22, 10671 Athens, GREECE

Slovensko
Slovensko

U1
Žádost o vystavení formuláře U1 ze Slovenska pro občany (Žiadosť o vystavenie formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1) je ke stažení na stránce: http://www.socpoist.sk/724/4940s.Žádost je možné zaslat elektronicky na e-mail: podatelna@socpoist.sk, nebo písemně na adresu:

Sociálna poisťovňa, ústredie
Odbor poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
Ul. 29. augusta 8-10
813 63 Bratislava
SLOVENSKO

Instituce kontaktují místně příslušnou pobočku slovenské sociální pojišťovny (Sociálna poisťovňa) podle sídla posledního zaměstnavatele:
http://www.socpoist.sk/zoznam-pobociek-podla-krajov/

Web: http://www.socpoist.sk/; http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s

U2
stránky slovenských úřadů práce (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVAR): http://www.upsvar.sk/

Slovinsko
Slovinsko

U1
Žádost o vystavení formuláře PD U1 (E 301) se podává na místně příslušné pobočce (Urad za delo) nebo na ústředí (Centralna služba) slovinského úřadu práce (ZRSZ):

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
Rožna dolina, cesta IX / 9
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Žádost o vystavení formuláře U1 pro občany: Vloga za izdajo obrazca U1

K žádostem je nutno předložit kopie:

 • dokladu o ukončení pracovního poměru (sklep o prenehanju delovnega razmerja),
 • výplatní pásky za poslední celý pracovní měsíc (plačilna lista za zadnji polni delovni mesec),
 • formuláře M1 a M2 o zahájení a ukončení slovinského zdravotního pojištění (prijavno odjavni obrazec M1, M2).

U2
Kompetentní institucí pro vystavení formuláře PD U2 (E 303) je místně příslušná pobočka slovinského úřadu práce.
Žádost o vystavení formuláře U2 pro občany: Vloga za izdajo obrazca U2

Španělsko
Španělsko

U1
K žádosti o formulář U1 je nutné přiložit kopii "CERTIFICADO DE EMPRESA" (potvrzení o zaměstnání), který může být nahrazen kopiemi následujících dokumentů:

 • El contrato (pracovní smlouva),
 • Las cuatro ultimas nóminas (poslední čtyři výplatní pásky),
 • El DNI / NIE (číslo pojištěnce),
 • Cartilla de la seguridad Social (karta sociálního pojištění),
 • La causa de baja (důvod ukončení pracovního poměru).

Žádosti o formulář U1 se zasílají na příslušné regionální ředitelství (Dirección Provincial) španělského úřadu práceSEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) dle místa výkonu práce: http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp?provincia=0

U2
Kontaktujte místně příslušnou pobočku SEPE: http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp?provincia=0

Švédsko
Švédsko

Formulář U1 (E 301) pojištěncům vydává jejich příslušný pojišťovací fond – unemployment insurance fund (arbetslöshetskassa).

Kontakt na jednotlivé fondy: http://www.iaf.se/Fakta/Forteckning-over-arbetsloshetskassor

Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
(Swedish Unemployment Insurance Board)
Box 210, SE-641 22 Katrineholm
SWEDEN

Žadatelé, kteří nebyli členy žádného pojišťovacího fondu, podávají žádost u Arbetslöshetskassan Alfa (Alfa-kassan): http://www.alfakassan.se/

Arbetslöshetskassan Alfa
SE-827 82 Ljusdal
SWEDEN

U2
K vydávání formuláře U2 (E 303) je kompetentní instituce IAF: https://www.iaf.se/about-iaf/certificate-u2/

 Švýcarsko

Švýcarsko

U1
Pojištěnci žádají o formulář U1 na místně příslušné pobočce švýcarského úřadu práce, kde jsou v evidenci, nebo v jejímž správním obvodu vykonávali výdělečnou činnost. Žádost o vystavení formuláře U1 ze Švýcarska pro občany: německy.

Žádosti o formulář U1 ze zahraničí vyřizuje instituce SECO:

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Holzikofenweg 36
CH-3003 Bern

SCHWEIZ

Tel: +41 58 462 56 56; fax:+41 58 462 27 49
Kontakt: https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/Kontakt.html
Web: http://www.seco.admin.ch/

U2
http://www.jobarea.ch/

Velká Británie
Velká Británie

Žádost o formulář U1 pro občany:
Na internetové stránce https://www.gov.uk/government/publications/national-insurance-statement-of-national-insurance-contributions-ca3916 je k vyplnění interaktivní žádost (CA3916) o dodání formuláře U1. Na začátku zaškrtněte na políčko „Portable Document U1“.

S vyplněnou žádostí CA3916 je potřeba zaslat:

poslední payslips od každého zaměstnavatele za poslední 3 roky,

payslips z měsíce března za poslední 3 roky (pokud trval pracovní poměr), nebo formulář P60 (End of year certificate) za poslední 3 roky.

Pokud nemáte k dispozici některý z uvedených dokumentů, je nutné zaslat kopie všech formulářů P45 (Details of employee leaving work) za poslední 3 roky.

Kontaktní instituce vydávající formulář U1 ve Velké Británii:

National Insurance Contributions and Employers Office
HM Revenue and Customs
BX9 1AN
UNITED KINGDOM

http://www.inlandrevenue.gov.uk/

Tel. pro volání v rámci Velké Británie: 0300 200 3506
Tel. pro volání mimo Velkou Británii: +44 191 203 7010

U2
kontakt na pobočky JobcentrePlus - britské úřady práce - Contact Jobcentre Plus/

The Pension Service
International Pension Centre
Jobseeker´s & Benefit Enhancement Section
Room TC013
Tyneview Park Benton
Newcastle upon Tyne
UNITED KINGDOM

Severní Irsko
Department for Social Development
Overseas Benefits Unit
Block 2
Castle Buildings
Belfast BT4 3SP
Northern Ireland, UK

Gibraltar
Department of Social Security
Unemployment Benefit Unit
14 Governor´s Parade
Gibraltar

Tel: +350 200 7221
kiki.hernandez@gibraltar.gov.gi

Soubor ke stažení: U1DE.PDF (910.26kB)

Poslední aktualizace: 18. 12. 2019