Bez překážek ve ZK

BEZ PŘEKÁŽEK VE ZLÍNSKÉM KRAJI

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000022

Doba realizace: 1.3.2016 - 30.4.2023
Místo realizace: Zlínský kraj
Rozpočet projektu: 60 457 000,-Kč
Způsob realizace: vlastními silami (bez dodavatele služeb)

Cílová skupina projektu:

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením a uchazeče o zaměstnání starší padesáti let (včetně) se zdravotními problémy, kteří jsou vedeni v evidenci kontaktních pracovišť ÚP ČR ve Zlínském kraji.

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je podpora integrace zdravotně postižených obyvatel a osob starších padesáti let se zdravotními problémy na otevřený trh práce, zvýšení jejich motivace při hledání zaměstnání či zahájení samostatně výdělečné činnosti. Projekt nabízí možnost doplnění kvalifikace a zvýšení klíčových kompetencí prostřednictvím motivačních, diagnostických, poradenských a rekvalifikačních aktivit směřujících k rozvoji osobnostního a pracovního potenciálu. Záměrem projektu je rovněž snaha o zvýšení motivace zaměstnavatelů zaměstnávat handicapované osoby a osoby starší padesáti let se zdravotními problémy.

Předpokladem je, že do projektu vstoupí celkem 500 osob. Účastníci budou do projektu zařazováni po skupinách cca 7 až 10 účastníků v každém okrese Zlínského kraje. Pro potřeby projektu budou zřízena poradenská centra v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně, ve kterých budou probíhat následující aktivity: Motivační část, Teoreticko-praktická část, Počítačová výuka v rámci aktivity Rekvalifikace, Individuální poradenství pro účastníky projektu. Ostatní aktivity mohou probíhat i v jiných prostorách.

Aktivity pro účastníky projektu:

 • Motivační část – povinná aktivita pro všechny účastníky v rozsahu 2 dny.
  • Obsah aktivity: Seznámení s projektem, sdělení práv a povinností souvisejících s účastí v projektu, podpis dohody o účasti v projektu, individuální pohovor cílený na konzultaci očekávání, požadavků a potřeb účastníka, pracovní diagnostika.
 • Teoreticko – praktická část – povinná aktivita pro všechny účastníky v rozsahu 42 hodin.
  • Obsah aktivity: rozbor osobní a pracovní analýzy, sestavení plánu aktivit účastníka, základy komunikace se zaměstnavatelem, sebeprezentace, orientace na trhu práce, vyhledávání volných míst, finanční poradenství, orientace v pracovněprávní legislativě.
 • Modulová část – volitelné aktivity – např. Finanční gramotnost, Počítačová pracovní diagnostika, Psychologické/sociálně-psychologické poradenství, Bilanční diagnostika, Ergodiagnostika, Rekvalifikace.
 • Individuální poradenství – minimálně 1 x za 14 dní.
 • Zaměstnání – pracovní místa podpořená mzdovými příspěvky (společensky účelná pracovní místa), nedotovaná pracovní místa, podpora zahájení samostatně výdělečné činnosti, podpora uplatňování zkrácených pracovních úvazků.

Přímá podpora pro účastníky projektu:

 • Mzdový příspěvek – v podobě společensky účelného pracovního místa až do 30.4.2023 .
 • Příspěvek na dopravu – v případě dojíždění na aktivity projektu.
 • Příspěvek na péči o dítě či osobu blízkou.
 • Ostatní formy přímé podpory (např. příspěvek na zdravotní prohlídku, na pořízení výpisu z rejstříku trestů, příspěvek na služby pracovního asistenta apod.).

Kontaktní osoby:

Kroměříž

Bc. Eva Baďurová

950 130 372

770 141 370

Eva.Badurova@uradprace.cz

Uh. Hradiště

Ing. Dominika Juřeníková

950 170 264

770 141 371

Dominika.Jurenikova@uradprace.cz

Vsetín

Mgr. Hana Vlková

950 175 268

777 726 242

Hana.Vlkova@uradprace.cz

Zlín

Ing. Dana Pospíšková

950 175 259

777 726 171

Dana.Pospiskova@uradprace.cz

Finanční manažer

Ing. Věra Hanzalová

950 175 179

725 785 931

Vera.Hanzalova@uradprace.czDalší informace o projektu: www.esfcr.cz

Poslední aktualizace: 2. 3. 2023