Sociální bydlení bude financováno i z evropských fondů