Tiskové zprávy 2014

Od ledna ruší zákon povinnou elektronickou komunikaci s ČSSZ

7. 11. 2014

Česká správa sociálního zabezpečení tím v žádném případě neodmítá trend elektronizace. Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy.