Tiskové zprávy 2014

Nezaměstnaným rodičům věnuje ÚP ČR zvýšenou péči

Zatímco v červnu 2005 evidovaly tehdejší úřady práce v řadách nově příchozích uchazečů o zaměstnání 2 038 rodičů po rodičovské dovolené (RD), v lednu 2014 se jich přihlásilo do...

Zjistit více

30. 5. 2014

ÚP ČR je připraven pomoci obcím i lidem, které...

Starostové obcí, které zasáhla povodeň a potřebují pomoc při odstraňování škod, se mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou...

Zjistit více

30. 5. 2014

U voleb pomohou i uchazeči o zaměstnání

Během voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. – 24. května 2014 využijí některé obce pomoci i ze strany uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

Zjistit více

22. 5. 2014

V dubnu 2014 nahlásilo hromadné propouštění 24...

V dubnu 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 24 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 1 146 jejich zaměstnanců. Nejvíce podniků se chystá propouštět v Praze. A v hlavním...

Zjistit více

22. 5. 2014

Volebním komisím a obcím mohou během voleb...

Během voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. – 24. května 2014 mohou obce využít pomoci ze strany uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

Zjistit více

21. 5. 2014

I lidé se záznamem v trestním rejstříku si...

Ročně je pravomocně odsouzeno zhruba 72 000 lidí. Pro většinu z nich to znamená záznam v rejstříku trestů a s tím související výrazné znevýhodnění na trhu práce i na několik...

Zjistit více

20. 5. 2014

Setkání starostů měst, obcí a pracovníků...

Dne 13. 5. 2014 se na Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech konalo společné setkání starostů měst a obcí a pracovníků městských úřadů zabývajících se problematikou...

Zjistit více

16. 5. 2014

Státní úřad inspekce práce loni zkontroloval 35...

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo „Výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013“. Zpráva podrobně hodnotí výsledky kontrolní činnosti...

Zjistit více

14. 5. 2014

Zaměstnavatelé nejčastěji porušují...

Na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se u zaměstnavatelů stále vyskytují nedostatky ve stavu k správnému vyhledání zdrojů a příčin rizik na jednotlivých...

Zjistit více

14. 5. 2014

Chcete pracovat v zahraničí? Využijte služeb EURES

Počet občanů ČR, kteří cestují za prací do zahraničí, roste. Zatímco v roce 2006 jich podle orientačních údajů evropského portálu pracovní mobility EURES vycestovalo přibližně...

Zjistit více

13. 5. 2014

Personální posílení ÚP ČR přineslo už tisíce...

Lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, vyšší informovanost zaměstnavatelů, přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a tisíce volných...

Zjistit více

13. 5. 2014

Nezaměstnanost v dubnu klesla na 7,9 %

K 30. 4. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 574 908 uchazečů o zaměstnání. To je o 33 407 méně než v březnu a o 9 680 více než v dubnu 2013. Z celkového počtu lidí bez...

Zjistit více

12. 5. 2014

Od ledna do března 2014 prošlo rekvalifikací...

Během prvního čtvrtletí letošního roku se 14 173 uchazečů o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, na kterých se plně nebo zčásti podílel...

Zjistit více

12. 5. 2014

Seminář k projektu Generační tandem a...

Dne 6. 5. 2014 se v budově Úřadu práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech konal společný seminář k regionálnímu individuálnímu projektu Generační tandem a...

Zjistit více

6. 5. 2014

Startuje příprava zákona o sociálním bydlení

Právo na důstojné bydlení je základním právem člověka. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími resorty a organizacemi začíná pracovat na zákonu o sociálním...

Zjistit více

6. 5. 2014

Na podporu zaměstnávání OZP poskytl ÚP ČR během...

V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením (OZP). Na konci března 2014 jich hledalo práci 63 399, tedy 10,4 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.

Zjistit více

5. 5. 2014