Sdílená pracovní místa nebo generační tandem – Úřad práce ČR spustil nový projekt FLEXI

10. 3. 2021

Až 4 tisícovky lidí dostanou šanci získat zaměstnání v rámci sdíleného
pracovního místa nebo generačního tandemu. A to díky projektu s názvem
„Podpora forem flexibilního zaměstnávání“ zkráceně FLEXI, jehož realizaci
zahájil Úřad práce ČR. Program poběží do 30. 6. 2023 a spolufinancuje ho
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Autor:

ÚP ČR