Úřední deska

Úřední deska

Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 987679/22/OT
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 185682/22/TR
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 185688/22/TR
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. UPCR-OT-2022/429985
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-1545/2022-02/03
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-764/2022-02/03
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. MPSV-UP-6787/2022/HN
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Výzva - č.j. 160440/22/PZ
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1013236/22/OT
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 427319/22/TP
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. MPSV-UP/2633/2022/JEM
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABE--66863/2022-04/12
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1015319/22/OT
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 136446/22/HB
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 217786/22/ME
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 138673/2022/HAV a 138671/2022/HAV
Datum:
24. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-979/2022-02/X2
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Výzva - č.j. 1761311/22/AB
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 46014/2022/CHU
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 131624/2022/TEP
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-56513/2022-05/N2
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 357015/22/PR
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 1650359/22/AB
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 362366/22/TP
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21252/2022/DUC
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marian Ferko, nar. 1995, Dolní Žandov č.p. 289, 354 93 Dolní Žandov, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-21339/2022-1 ze dne 20.10.2022
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 33155/2022/NER
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Maryna Skibchyk, nar. 1995, Národní č.p. 14/13a, 351 01 Františkovy Lázně, si může převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-22757/2022-4 ze dne 9.11.2022
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1710379/22/AB
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-56512/2022-05/N2
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 119138/2022/PRO
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - ABF-5683/2022-05/02
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Svitlana Slipachenko, nar. 1991, posledně bytem Dragounská č.p. 2038/39, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-21291/2022-4 ze dne 19.10.2022
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-55038/2022-05/03
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-5770/2022-05/04
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-56498/2022-05/N2
Datum:
25. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-5908/2022-05/N2
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Andrea Martínková, Riegerova 1097/1, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Výzva č. j. 215133/22/CH ze dne 28. listopadu 2022 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 762597/22/BM
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 720497/22/BM
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1852453/22/AB
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 657361/22/BM
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 131746/2022/TEP
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 701199/22/BM
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 25824/2022/SLU
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 661818/22/BM
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Iveta Lukášová, nar. 17.11.1974, Kosmonautů 1239/7, Cheb 350 02, si může převzít písemnost Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na péči z moci úřední čj. 47129/2022/CHE ze dne 31.10.2022
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 758176/22/BM
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 653783/22/BM
Datum:
28. 11. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí čj. 524425/2022/AAF
Menu