Úřední deska

Úřední deska

Datum:
1. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 7967/2022/DUC
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Miroslav Tirala, nar. 1958, Do Zátiší č.p. 1505/7, 350 02 Cheb 2, Rozhodnutí ve věci nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-464/2022-4 ze dne 15.3.2022
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOA-1344/2022-XA, ze dne 14. června 2022
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 46160/22
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 56044/22
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 354567/2022/OOI
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 354568/2022/OOI
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 9602/2022/HOV
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 9605/2022/HOV
Datum:
1. 7. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 7639/2022/HLI
Menu