Ukončené projekty OP LZZ

Název projektu Oblast podpory Reg. číslo Cílová skupina Začátek projektu Konec projektu
Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce
(NoPP - VPP)
1.1 Přístup k zaměstnání CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 Uchazeči o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost 1.9.2015 30.6.2018
Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená
(NoPP - SÚPM)
1.1 Přístup k zaměstnání CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058 Uchazeči o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost 1.9.2015 30.6.2018
Nové pracovní příležitosti (NoPP) 1.1 Přístup k zaměstnání

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001

Uchazeči o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost 1.4.2015 31.3.2017
Máte šanci v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/70.00030 uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří jsou v evidenci na kontaktních pracovištích Úřadu práce na území Plzeňského kraje do 12 měsíců 1.8.2012 31.7.2015
Portfolio absolventa v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/70.00010 uchazeči o zaměstnání do 30 let věku 15.9.2011 14.9.2014
Využijme zkušeností v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/70.00009 uchazeči a zájemci o zaměstnání nad 45 let věku 15.9.2011 14.9.2014
Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků CZ.1.04/1.1.00/82.00007 zaměstnavatelé 1.6.2012 31.5.2014
Začni znovu v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/13.00048 skupina nízkokvalifikovaných nezaměstnaných osob a nízkokvalifikovaných osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností 1.7.2009 30.6.2012
Aktivně do práce v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.10013/00014 skupina dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností 1.2.2009 31.1.2012
Rodina není handicap v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/13.00047 osoby pečující o dítě do 15 let věku evidované na úřadech práce jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání 1.6.2009 31.5.2012
S pomocí do praci v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/13.00011 uchazeči o zaměstnání vedení v evidencích úřadů práce po dobu max. 12 měsíců (osoby krátkodobě nezaměstnané) a zájemci o zaměstnání (osoby ohrožené nezaměstnaností) 1.2.2009 31.1.2012
Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace (VSPR! - rekvalifikace) 4.2a.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti CZ.1.04/2.1.00/72.00001 UoZ, ZoZ 1.7.2011 30.6.2014
Alternativní práce v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00055 uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci na kontaktních pracovištích Úřadu práce na území Plzeňského kraje nepřetržitě déle než 5 měsíců 14.512.385 Kč (vč. DPH) 1.9.2013 30.11.2015
Odborné praxe pro mladé do 30 let v Plzeňském kraji 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 70 CZ.1.04/2.1.00/70.00059 uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, s pracovní zkušeností do 2 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání 92.758.945 Kč(vč.DPH) 1.7.2013 30.11.2015
Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II. 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků B1 CZ.1.04/1.1.00/B1.00001 zaměstnavatelé 44.947.000 Kč (vč.DPH) 1.9.2013 30.11.2015
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP) 4.2a.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti 03 CZ.1.04/2.1.00/03.00017 UoZ, ZoZ   1.6.2013 30.11.2015
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti     CZ.1.04./2.1.00./03.00015 uchazeči o zaměstnání 220 000 000 (vč. DPH) 1.1.2012 30.11.2015
VZDĚLÁVEJTE SE PRO STABILITU! Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků A1 CZ.1.04/1.1.00/A1.00001 zaměstnavatelé, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci 6 747 397 (včetně DPH) 17.9.2012 31.8.2015
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců     CZ.1.04/1.100./C3.00001 podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali nižší pokles tržeb než je 5% 54 215 640 (včetně DPH) 1.12.2013 30.11.2015
Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst 4.2a.2 11 CZ.1.04/2.2.00/11.00023 Instituce služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci   1.1.2014 30.6.2015