Využijme zkušeností (v Plzeňském kraji)

projektový manažer: Ing. Vladimír Nový

finanční manažerka: Ing. Hana Miksová

odborný pracovník pro práci s cílovou skupinou: Bc. Adéla Mikulášková

Cílová skupina:

Osoby nad 45 let věku z evidence ÚP (zejména uchazeči o zaměstnání; v odůvodněných případech - kde nehrozí kolize s poskytnutím veřejné podpory zaměstnavateli - i zájemci o zaměstnání), bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání.

Stručný popis obsahu a cílů projektu:

Účinně snižovat míru nezaměstnanosti cílové skupiny spojené s ekonomickou recesí, předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a jejím negativním sociálním dopadům. Doplnit, rozšířit a obnovit klientům projektu znalosti a dovednosti potřebné pro získání a udržení práce. Osobní asistence, poradenství (pracovní diagnostika), zprostředkování kontaktů s potenciálním zaměstnavatelem. Počítá se s podporou nejméně 20 pracovních míst (nově vytvořená, i SÚPM vyhrazená). Využití doprovodných opatření, která eliminují případné překážky zapojení klienta do aktivit projektu (cestovné, stravné, hlídání dětí, úhrada za lékařská potvrzení, ochranné pomůcky,…). Komplexní soubor aktivit zvýší efektivitu využití nástrojů APZ. Individuální přístup ke klientům, dopravní dostupnost.

Trvání projektu: od 15 9. 2011 do 14. 9. 2014

Realizace aktivit: od 09/2012 do 06/2014

Počet klientů: celkem 420 - 430 osob (Plzeňský kraj)

Počet turnusů: 4

Rozpočet projektu: 23 626 000,- Kč

Doba trvání účasti klienta v projektu: cca 3 - 6 měsíců (dle délky rekvalifikačního kurzu, ve výjimečných případech možno i déle)

Aktivity projektu:

Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Sestavení individuálního plánu, individuální poradenství, pracovní diagnostika (dle potřeby), zprostředkování kontaktu s potenciálními zaměstnavateli, v možných případech podpora pracovních míst (NVPM, SÚPM) - mzdové příspěvky.

Neprofesní školení (povinné pro uchazeče o zaměstnání)

Bude složeno z dvoudenního kurzu základních znalostí o trhu práce (BOZP, pracovně-právní předpisy - ochrana zaměstnance, služby ÚP, agentur práce, internet, portál MPSV,…), a šestidenního kurzu zahrnujícího komunikační dovednosti (zásady chování, spisovného projevu, nonverbální působení, jednání se zaměstnavatelem a úřady, motivační dopis, životopis, zvládání krizových situací a emocí,…), finanční gramotnosti a blok o možnostech a základech samostatného podnikání.

Rekvalifikační kurzy (dle vhodnosti pro konkrétního klienta a jeho možné budoucí uplatnění):

Obecné (počítačová gramotnost - různé úrovně – od základů až po získání certifikátu ECDL Start; Základy podnikání) a profesní rekvalifikační kurzy (dle požadavků a námětů jednotlivých KoP ÚP ČR a situace na jejich trhu práce).