Máte šanci

projektová manažerka: Dana Žákovcová (dana.zakovcova@uradprace.cz)

finanční manažerka: Ing. Hana Miksová (hana.miksova@uradprace.cz)

terénní pracovnice: Lenka Švarcová (lenka.svarcova@uradprace.cz)

Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání s délkou evidence na ÚP do 12 měsíců, zájemci o zaměstnání, bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání.

Stručný popis obsahu a cílů projektu:

Projekt nabízí komplexní soubor aktivit a nástrojů, jejichž uplatněním vůči cílové skupině projektu v Plzeňském kraji hodlá Úřad práce ČR, krajská pobočka v Plzni účinně snižovat míru nezaměstnanosti a předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní souvisejícím negativním dopadům v kraji. Základními aktivitami jsou Vstupní modul, Neprofesní školení (Kurzy základních znalostí trhu práce, komunikace a finanční gramotnost), IT kurzy a Profesní rekvalifikace. Další podpora bude poskytnuta firmám, které zaměstnají účastníky projektu, formou příspěvku na Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Nově vytvořená pracovní místa. Po celou dobu projektu bude účastníkům poskytována Individuální podpora, která bude zaměřena hlavně na vyhledávání vhodných pracovních míst. Projekt počítá s řadou Doprovodných opatření, jejich cílem je umožnit klientům účast na aktivitách projektu a eliminovat překážky v zapojení se do činností. (cestovné, stravné, hlídání dětí, úhrada za lékařská potvrzení, ochranné pomůcky,…). Komplexní soubor aktivit zvýší efektivitu využití nástrojů APZ. Individuální přístup ke klientům, dopravní dostupnost.

Trvání projektu: od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2015
Realizace aktivit: od 01/2013 do 05/2015
Počet klientů: celkem 650  - 700 osob (Plzeňský kraj)
Počet turnusů: 6
Rozpočet projektu: 33 513 000,- Kč
Doba trvání účasti klienta v projektu: cca 3 - 6 měsíců (dle délky rekvalifikačního kurzu, ve výjimečných případech možno i déle)

Aktivity projektu:

Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Sestavení individuálního plánu, individuální poradenství, pracovní diagnostika (dle potřeby), zprostředkování kontaktu s potenciálními zaměstnavateli, v možných případech podpora pracovních míst (NVPM, SÚPM) - mzdové příspěvky.

Neprofesní školení

(povinné pro uchazeče o zaměstnání):

Bude složeno z dvoudenního kurzu základních znalostí o trhu práce a čtyřdenního kurzu komunikačních dovedností a dvoudenního kurzu finanční gramotnosti.

Rekvalifikační kurzy

(dle vhodnosti pro konkrétního klienta a jeho možné budoucí uplatnění):

Obecné (počítačová gramotnost - různé úrovně – od základů až po získání certifikátu ECDL Start; Základy podnikání) a profesní rekvalifikační kurzy (dle požadavků a námětů jednotlivých KoP ÚP ČR a situace na jejich trhu práce).

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022