Projekty v realizaci

logo ESF

Národní individuální projekty
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II 

Regionální individuální projekty
Jdi dál! 50+ v MSKRodina a práce v MSK, Příležitost dělá zaměstnance , Záruky pro mladé v MS kraji 

Přehled projektů:

Seznam Národních individuálních projektů OP Z

Kraj Název projektu stav Invest. priorita Číslo výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Rozpočet projektu Začátek projektu Konec projektu
MS kraj Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II ) v realizaci 1.3 21 CZ.03.1.52/0.0/0.0/1 5_021/0000053 Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby - OSVČ a nestátní neziskové organizace 3 500 000 000 1.12.2015 31.12.2023
MS kraj Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II v realizaci 1.1 121

CZ.03.1.48/0.0/0.0/1 5_121/0000597

Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR

1 445 000 000

1.1.2016

30.6.2023

Seznam Regionálních individuálních projektů OP Z Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě

 

Kraj Název projektu stav Invest. priorita Číslo výzvy Registrační číslo projektu Cílová skupina projektu Rozpočet Začátek projektu Konec projektu
MS kraj Jdi dál ! 50+ v MSK v realizaci 1.1 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/1 5_010/0000029 Uchazeči i zájemci o zaměstnání starší 50 let

99 938 202 Kč

1.3.2016

30.4.2023

MS kraj Rodina i práce v MSK v realizaci 1.1 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/1 5_010/0000028 Uchazeči i zájemci o zaměstnání pečující o děti ve věku do 15 let či o jiné osoby, které lze charakterizovat jako blízké či závislé. 110 500 000 Kč 1.3.2016

30.4.2023

MS kraj Příležitost dělá zaměstnance v realizaci 1.1 10 CZ.03.1.48/0.0/0.0/1 5_010/0000027 Uchazeči i zájemci o zaměstnání, kteří jsou sociálně znevýhodněni 131 622 224 Kč 1.2.2016

30.4.2023

MS kraj Záruky pro mladé v MSK v realizaci 1.1 4 CZ.03.1.48/0.0/0.0/1 5_004/0000004 Uchazeči o zaměstnání ve věku do 29 let (včetně) a do 3 let pracovní praxe 173 290 488 Kč 1.2.2016

31.5.2023

Poslední aktualizace: 3. 4. 2023