Šance na práci v Moravskoslezském kraji

Název projektu:

Šance na práci v Moravskoslezském kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001307

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 31.10.2026

Místo realizace:

Moravskoslezský kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí nebo jsou sociálně vyloučení či žijí v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje. Tyto osoby se potýkají se špatnou socio-ekonomickou situací i kumulací hendikepů. Projekt jim poskytne komplex poradenských a vzdělávacích služeb, jež pomohou s odstraněním bariér, které jim značně znesnadňují nebo neumožňují uplatnit se na trhu práce a integrovat se do běžné společnosti.

Cílem projektu je:

 • Podpořit minimálně 450 klientů z řad cílové skupiny z celého Moravskoslezského kraje.
 • Odstranit kvalifikační bariéry, které účastníky projektu limitují v nástupu do zaměstnání, prostřednictvím rekvalifikací, popř. doplněním vzdělání. Cílem je, aby min. 84 účastníků projektu získalo novou kvalifikaci; min. 20 účastníkům projekt napomůže s návratem do vzdělávání.
 • Podpořit vytvoření minimálně 236 pracovních míst pro účastníky projektu.
 • Poskytnout účastníkům projektu možnost doplnění či obnovení znalostí a dovedností, zvýšit jejich motivaci, sebevědomí, a především zvýšit jejich zaměstnatelnost (i bez použití mzdových příspěvků) na současném trhu práce.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči či zájemci o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Ostravě s kumulací znevýhodnění, která jim stěžují přístup na legální trh práce. Projekt je zaměřen zejména na osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, příp. žijící v sociálně vyloučených lokalitách MSK, tj. uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, jejichž bydliště je v obci s průměrnou hodnotou indexu sociálního vyloučení 8 a více bodů a současně splňují alespoň jednu z uvedených charakteristik:

 • osoby vedené ÚP ČR v evidenci UoZ nepřetržitě déle než 5 měsíců,
 • osoby v hmotné nouzi (včetně osob společně posuzovaných),
 • osoby s dluhy a exekucemi,
 • osoby se záznamem v rejstříku trestů,
 • osoby zařazené do evidence UoZ po výkonu trestu odnětí svobody,
 • osoby mladší 25 let,
 • osoby ve věku 55 a více let,
 • osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2),
 • osoby se zdravotním postižením včetně osob zdravotně znevýhodněných,
 • osoby pečující o dítě mladší 10 let,
 • opakované sankční vyřazování z evidence UoZ (min. 2x za poslední 3 roky).

Projekt je dále určen pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání i mimo obec bydliště s průměrnou hodnotou indexu sociálního vyloučení 8 a více bodů, kteří splňují alespoň dvě výše uvedených charakteristiky.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa, Příspěvek na zapracování, Práce na zkoušku a Společensky účelná pracovní místa zřízené za účelem výkonu SVČ.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Bruntále:

Jméno a příjmení: Bc. Lenka Brázdilová

Tel.: 950 106 478

E-mail: lenka.brazdilova@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR ve Frýdku-Místku:

Jméno a příjmení: Ing. Bc. Pavla Novotná

Tel.: 950 113 545

E-mail: pavla.novotna@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Karviné:

Jméno a příjmení: Bc. Jana Prosová

Tel.: 950 126 460

E-mail: jana.prosova@uradprace.cz

 

Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Joneš

Tel.: 950 126 433

E-mail: jiri.jones@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Krnově:

Jméno a příjmení: Mgr. Tereza Bitomská

Tel.: 950 106 476

E-mail: tereza.bitomska@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Novém Jičíně:

Jméno a příjmení: Ing. Žaneta Kotková

Tel.: 950 139 482

E-mail: zaneta.kotkova@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Opavě:

Jméno a příjmení: Ing. Marcela Fojtíková

Tel.: 950 142 420

E-mail: marcela.fojtikova1@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Ostravě:

Jméno a příjmení: Mgr. Margarita Grycová

Tel.: 950 143 368

E-mail: margarita.grycova@uradprace.cz 

 

Jméno a příjmení: Mgr. Miroslava Horváth

Tel.: 950 143 386

E-mail: miroslava.horvath@uradprace.cz

 

Kontakty pro zaměstnavatele:

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Karviné:

Jméno a příjmení: René Březovják

Tel.: 950 126 202

E-mail: rene.brezovjak@uradprace.cz 

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Ostravě:

Jméno a příjmení: Mgr. Markéta Veldschmídt

Tel.: 950 143 102

E-mail: marketa.veldschmidt@uradprace.cz