NPO – Vzdělávám se v DIGI (DIGI - RK)

Název projektu:

NPO – Vzdělávám se v DIGI (DIGI - RK)

Reg. číslo:

CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_041/0007765

Doba realizace:

1. 5. 2022 – 31. 10. 2025

Místo realizace:

Celá ČR

Zdroj financování:

Podpora je poskytována z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).

 

Předmětem projektu je realizace cílených rekvalifikačních kurzů (jak rekvalifikací zabezpečovaných, tak tzv. rekvalifikací zvolených) v oblastech digitálních dovedností (IT) a dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0 s cílem zvýšení uplatnitelnosti uchazečů a zájemců o zaměstnání na trhu práce.

Cílem projektu je zvýšit adaptabilitu pracovních sil vůči měnícím se potřebám trhu práce prostřednictvím podpory rekvalifikací (dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Pro koho je projekt určen?

Klienty ÚP ČR:

  • uchazeči o zaměstnání - osoby zařazené ÚP ČR do evidence UoZ;
  • zájemci o zaměstnání - osoby zařazené ÚP ČR do evidence ZoZ;

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Rekvalifikace

Rekvalifikace (dle Národní soustavy kvalifikací – NSK) jsou poskytovány klientům v souladu se současnými i budoucími potřebami trhu práce a s uplatněním principu umožnit cílovým skupinám zlepšit své postavení na trhu práce při respektování jejich individuálních potřeb, zdravotního stavu, schopností a možností pro úspěšné absolvování vhodné rekvalifikace.

Rekvalifikace budou v projektu realizované v souladu s přílohou č. 2 Výzvy NPO č. 041 „Vymezení digitálního vzdělávání pro účely výzvy“ a aktuálními požadavky trhu práce.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných nákladů na dopravu účastníků na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

Poslední aktualizace: 5. 4. 2024