Povinně zveřejňované informace

Podle vyhlášky 515/2020 Sb.

 1. Název: Úřad práce České republiky
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
 6. IČ: 724 96 991
 7. DIČ: Povinný subjekt není plátcem DPH
 8. Dokumenty
  1. 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. 8.2. Rozpočet
  3. 8.3. Účetnictví
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem podání a podnětů
 11. Předpisy
  1. 11.1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. 11.2. Vydané právní předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
  1. 12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. 12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 13. Licenční smlouvy
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Poslední aktualizace: 22. 3. 2023