Povinně zveřejňované informace

Podle vyhlášky 442/2006 Sb.

 1. Název: Úřad práce České republiky
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
 6. IČ: 724 96 991
 7. DIČ: -
 8. Dokumenty
  1. 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. 8.2. Rozpočet
  3. 8.3. Účetnictví
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
  1. 14.1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. 14.2. Vydané právní předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
  1. 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poslední aktualizace: 3. 7. 2020