Organizační struktura Úřadu práce České republiky

Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

Organizační struktura Generálního ředitelství Úřadu práce ČR (100.7kB) - ke stažení v PDF

Organizační struktura krajských poboček Úřadu práce ČR (93.09kB) - ke stažení v PDF

Generální ředitelství Úřadu práce ČR

   
   

generální ředitel ÚP ČR

Mgr. Viktor Najmon
viktor.najmon@uradprace.cz
profesní životopis (84.99kB)

fotografie: ředitelka Odboru pro sociální věci Mgr. Zdeňka Cibulková
ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek
zdenka.cibulkova@uradprace.cz
profesní životopis (196.28kB)
 

Ing. PhDr. Ondřej Muravecký
vedoucí Oddělení HN a SSP
ondrej.muravecky@uradprace.cz


MgA. Milena Průžková
vedoucí Oddělení DOZP, PnP a SPOD
milena.pruzkova@uradprace.cz
 
 

Mgr. Kateřina Csillagová
ředitelka Odboru kanceláře generálního ředitele
katerina.csillagova@uradprace.cz
profesní životopis (117.69kB)


Mgr. Jaroslav Neuvirth
vedoucí Oddělení správy budovy
jaroslav.neuvirth@uradprace .cz


Ing. Miroslav Hladílek
vedoucí Oddělení správy majetku a investic
miroslav.hladilek@uradprace.cz


Mgr. Jana Čechová
vedoucí Oddělení sekretariát
jana.cechova@uradprace.cz
 

Ing. Eva Stratilová
ředitelka Odboru zaměstnanosti a EU
eva.stratilova@uradprace.cz
profesní životopis (85.65kB)


 

Ing. Jan Buba, MPA
vedoucí Oddělení zprostředkování a poradenství
jan.buba@uradprace.cz
 
 
Mgr. Jan Karmazín, MPA
vedoucí Oddělení agentur práce
jan.karmazin@uradprace.cz
 

Ing. Jana Dudková
vedoucí Oddělení Call centrum
jana.dudkova@uradprace.cz
 
 

Ing. Zdeněk Osmanczyk
vedoucí Oddělení projektů služeb zaměstnanosti
zdenek.osmanczyk@uradprace.cz

 

Ing. Vítězslava Dudková
vedoucí Oddělení projektů vnitřních agend
vitezslava.dudkova@uradprace.cz

fotografie: ředitel Odboru informatiky Mgr. Karel Filipčík
ředitel Odboru informatiky
karel.filipcik@uradprace.cz
profesní životopis (332.59kB)
 

Bc. Martin Jechort
vedoucí Oddělení rozvoje a bezpečnosti ICT
martin.jechort@uradprace.cz


Ing. Boris Kozic
vedoucí Oddělení provozu ICT
boris.kozic@uradprace.cz
 
fotografie: ředitelka Odboru ekonomického Ing. Bohdana Beránková
ředitelka Odboru ekonomického
bohdana.berankova@uradprace.cz
profesní životopis (195.47kB)
 

Ing. Věra Frostová
vedoucí Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny
vera.frostova@uradprace.cz

 

 

Hana Míšková
vedoucí Oddělení účtárny GŘ

Ing. Jarmila Kotyzová
ředitelka Odboru personálního a vzdělávání
jarmila.kotyzova@uradprace.cz
profesní životopis (115.07kB)
 


Ing. Naděžda Pavlová
vedoucí Oddělení personálního
nadezda.pavlova@uradprace.cz


Mgr. Jaroslav Dvořák
vedoucí Oddělení vzdělávání
jaroslav.dvorak@uradprace.cz
 
Mgr. Bohuslav Vrátník
vedoucí Oddělení interního auditu
bohuslav.vratnik@uradprace.cz
 

Mgr. Ondřej Šram
pověřen zastupováním ředitele Odboru kontrolně-právního
ondrej.sram@uradprace.cz

 

 Mgr. Ondřej Šram
 vedoucí Oddělení kontrolního
 
 
Ing. et Ing. Jan Procházka
vedoucí oddělení veřejných zakázek a právní podpory
fotografie: tisková mluvčí Mgr. Kateřina Beránková
tisková mluvčí
katerina.berankova@uradprace.cz
+420 724 209 037

Poslední aktualizace: 13. 8. 2021