Organizační struktura Úřadu práce České republiky

Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. Bližší podmínky organizačního uspořádání Úřadu práce České republiky stanoví statut a organizační řád; statut a organizační řád vydává generální ředitel s předchozím písemným souhlasem ministra práce a sociálních věcí.

Organizační struktura Generálního ředitelství Úřadu práce ČR (107.61kB) - ke stažení v PDF

Organizační struktura krajských poboček Úřadu práce ČR (93.09kB) - ke stažení v PDF

Generální ředitelství Úřadu práce ČR

   
   

generální ředitel ÚP ČR

Mgr. Viktor Najmon
viktor.najmon@uradprace.cz
profesní životopis (84.99kB)

fotografie: ředitel Odboru zaměstnanosti Mgr. Jan Karmazín, MPA
ředitel Odboru zaměstnanosti
jan.karmazin@uradprace.cz
profesní životopis (246.36kB)
 

 
Vedoucího Oddělení zprostředkování a poradenství
Ing. Jan Buba, MPA
jan.buba@uradprace.cz
 
 
Pověřená zastupováním vedoucího Oddělení agentur práce
Mgr. Jana Plšková
jana.plskova@uradprace.cz
 

Ing. Eva Stratilová
vedoucí Oddělení aktivní politiky zaměstnanosti
eva.stratilova@uradprace.cz


Ing. Jana Dudková
vedoucí Oddělení Call centrum
jana.dudkova@uradprace.cz
 
fotografie: ředitelka Odboru pro sociální věci Mgr. Zdeňka Cibulková
ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek
zdenka.cibulkova@uradprace.cz
profesní životopis (196.28kB)
 

Ing. PhDr. Ondřej Muravecký
vedoucí Oddělení HN a SSP
ondrej.muravecky@uradprace.cz


MgA. Milena Průžková
vedoucí Oddělení DOZP, PnP a SPOD
milena.pruzkova@uradprace.cz
 
  ředitel Odboru kanceláře generálního ředitele
neobsazeno

 Bc. Martin Válek
vedoucí Oddělení správy budovy
martin.valek@uradprace.cz


Ing. Miroslav Hladílek
vedoucí Oddělení správy majetku a investic
miroslav.hladilek@uradprace.cz


Mgr. Jana Čechová
vedoucí Oddělení sekretariát
jana.cechova@uradprace.cz
 
fotografie: ředitel Odboru projektová kancelář

Ing. Zdeněk Osmanczyk
ředitel Odboru projektová kancelář
zdenek.osmanczyk@uradprace.cz
profesní životopis (194.41kB)
 

 
Mgr. Radka Dydňanská  Ph. D.
vedoucí Oddělení projektů služeb zaměstnanosti
radka.dydnanska@uradprace.cz

 


Ing. Vítězslava Dudková
vedoucí Oddělení projektů vnitřních agend
vitezslava.dudkova@uradprace.cz
 
fotografie: ředitel Odboru informatiky Mgr. Karel Filipčík
ředitel Odboru informatiky
karel.filipcik@uradprace.cz
profesní životopis (332.59kB)
 

Bc. Martin Jechort
vedoucí Oddělení rozvoje a bezpečnosti ICT
martin.jechort@uradprace.cz


Ing. Boris Kozic
vedoucí Oddělení provozu ICT
boris.kozic@uradprace.cz
 
fotografie: ředitelka Odboru ekonomického Ing. Bohdana Beránková
ředitelka Odboru ekonomického
bohdana.berankova@uradprace.cz
profesní životopis (195.47kB)
 

Ing. Věra Frostová
vedoucí Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny
vera.frostova@uradprace.cz

 

 

Mgr. Kristýna Turečková
vedoucí Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví
 

Mgr. Kateřina Csillagová
ředitelka Odboru personálního a vzdělávání
katerina.csillagova@uradprace.cz

 


Ing. Naděžda Pavlová
vedoucí Oddělení personálního
nadezda.pavlova@uradprace.cz


Mgr. Jaroslav Dvořák
vedoucí Oddělení vzdělávání
jaroslav.dvorak@uradprace.cz
 
Mgr. Bohuslav Vrátník
vedoucí Oddělení interního auditora
bohuslav.vratnik@uradprace.cz
 

ředitel Odboru kontrolně-právního

neobsazeno

 

 

Mgr. et Mgr. Jacek Morávek
vedoucí Oddělení právního
jacek.moravek@uradprace.cz
 
 
neobsazeno
vedoucí Oddělení veřejných zakázek
 

 Mgr. Ondřej Šram
 vedoucí Oddělení kontrolního
fotografie: tisková mluvčí Mgr. Kateřina Beránková
tisková mluvčí
katerina.berankova@uradprace.cz
+420 724 209 037

Poslední aktualizace: 22. 1. 2021