Organizační struktura Úřadu práce České republiky

Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

Organizační struktura Generálního ředitelství Úřadu práce ČR (137.3 kB) - ke stažení v PDF

Organizační struktura krajských poboček Úřadu práce ČR (93.09 kB) - ke stažení v PDF

Generální ředitelství Úřadu práce ČR

 
   
Ing. Karel Trpkoš

pověřený zastupováním generálního ředitele ÚP ČR
profesní životopis

Mgr. Kateřina Csillagová
ředitelka Odboru evropských fondů a mezinárodní spolupráce
katerina.csillagova@uradprace.cz
profesní životopis (117.69 kB)
Ing. Vítězslava Dudková
vedoucí Oddělení projektů vnitřních agend
vitezslava.dudkova@uradprace.cz

Ing. Zdeněk Osmanczyk
vedoucí Oddělení projektů služeb zaměstnanosti
zdenek.osmanczyk@uradprace.cz
 

Bc. Marcela Ottová

ředitelka Odboru zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek na základě pověření zastupováním
marcela.ottova@uradprace.cz
profesní životopis

Ing. PhDr. Ondřej Muravecký
vedoucí Oddělení nepojistných sociálních dávek
ondrej.muravecky@uradprace.cz

MgA. Milena Průžková
vedoucí Oddělení sociální integrace
milena.pruzkova@uradprace.cz
 
Ing. Jan Buba, MBA
vedoucí Oddělení zaměstnanosti
jan.buba@uradprace.cz
 

Ing. Jana Dudková
vedoucí Oddělení Call centrum
jana.dudkova@uradprace.cz

Ing. Bohdana Beránková
ředitelka Odboru provozně ekonomického
bohdana.berankova@uradprace.cz
profesní životopis (195.47 kB)
Ing. Miroslav Hladílek
vedoucí Oddělení správy majetku a investic
miroslav.hladilek@uradprace.cz
 
Ing. Boris Kozic
vedoucí Oddělení technické podpory
boris.kozic@uradprace.cz
 
Ing. Věra Frostová
vedoucí Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny
vera.frostova@uradprace.cz
 
Ing. Daniela Spourová
vedoucí Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví
daniela.spourova@uradprace.cz
 
Hana Míšková
vedoucí Oddělení účtárny GŘ
hana.miskova@uradprace.cz
Ing. Jarmila Kotyzová
ředitelka Odboru personálního a vzdělávání na základě příkazu k zastupování
jarmila.kotyzova@uradprace.cz
profesní životopis (115.07 kB)
Ing. Naděžda Pavlová
vedoucí Oddělení personálního
nadezda.pavlova@uradprace.cz
 
Mgr. Jaroslav Dvořák
vedoucí Oddělení vzdělávání
jaroslav.dvorak@uradprace.cz

Mgr. Jan Karmazín, MPA

ředitel Odboru kontrolně právního na základě pověření zastupováním
jan.karmazin@uradprace.cz

profesní životopis (202.84 kB)

Ing. Jaroslav Chmela

vedoucí Oddělení kontrolního na základě pověření zastupováním

 
Bc. Jana Mensdorffová
vedoucí Oddělení veřejných zakázek a právní podpory na základě pověření zastupováním

 

Mgr. Jan Karmazín, MPA
 vedoucí Oddělení agentur práce

Bc. Kateřina Valenčíková
vedoucí Oddělení sekretariátu 
katerina.valencikova@uradprace.cz

 
Mgr. Bohuslav Vrátník
vedoucí Oddělení interního auditu
bohuslav.vratnik@uradprace.cz
 

Mgr. et Bc. Petr Šlechta, Ph.D.
Bezpečnostní ředitel a
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
petr.slechta@uradprace.cz

 

 

 

Mgr. Miroslav Kosina
Bezpečnostní metodik
miroslav.kosina@uradprace.cz

 
fotografie: tisková mluvčí Mgr. Kateřina Beránková
tisková mluvčí
katerina.berankova@uradprace.cz
+420 724 209 037

Poslední aktualizace: 23. 2. 2023