Seznam hlavních dokumentů

Seznam hlavních dokumentů


1. Organizační řád Úřadu práce České republiky
2. Rozpočet Úřadu práce České republiky
3. Směrnice generální ředitelky č. 20/2014, ve znění pozdějších dodatků, Přijímání, evidování a vyřizování stížností, peticí a podnětů doručených Úřadu práce České republiky ( zobrazit PDF (355.02 kB))
4. Směrnice generální ředitelky č. 11/2014, ve znění pozdějších dodatků, Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Hlavní dokumenty Úřadu práce České republiky uvedené v seznamu, do kterých může každý nahlédnout a pořídit si z nich opis, výpis nebo kopii, jsou k dispozici u níže uvedených útvarů generálního ředitelství Úřadu práce České republiky:

  • Organizační řád Úřadu práce České republiky – Odbor personální a vzdělávání, tel. linka 407
  • Rozpočet Úřadu práce České republiky – Odbor rozpočtu, tel. linka 502
  • Směrnice generální ředitelky č. 20/2014, ve znění pozdějších dodatků, Přijímání, evidování a vyřizování stížností, peticí a podnětů doručených Úřadu práce České republiky – Odbor kontrolně právní, tel. linka 205 nebo 206
  • Směrnice generální ředitelky č. 11/2014, ve znění pozdějších dodatků, Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - Odbor kontrolně právní, tel. linka 724

Poslední aktualizace: 5. 4. 2023