Příjem podání a podnětů

Příjem podání a podnětů


Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

generální ředitelství 

krajské pobočky

 

Informace týkající se podávání a vyřizování stížností, peticí a podnětů doručených Úřadu práce

Postup pro přijímání, evidování a vyřizování stížností, peticí a podnětů doručených Úřadu práce České republiky je upraven Směrnicí generálního ředitele č. 20/2014. ( ke stažení ve formátu PDF (355.02 kB))

Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob mají právo obracet se na Úřad práce (generální ředitelství, krajské pobočky, kontaktní pracoviště), se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo postupu Úřadu práce.

Stížnost lze podat písemně, ústně, v elektronické podobě nebo pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě.

Petice a rovněž i další podněty lze podat na kterémkoliv pracovišti Úřadu práce.

Boj proti korupci

Poslední aktualizace: 26. 12. 2020