Boj proti korupci

Vážení návštěvníci internetových stránek Úřadu práce České republiky – www.uradprace.cz, máte možnost oznámit své podezření na korupční jednání zaměstnanců Úřadu práce České republiky na protikorupční e-mail úřadu práce spravovaný odborem kanceláře generálního ředitele, který plní funkci koordinátora implementace Protikorupčního programu Úřadu práce České republiky:

  • e-mail: korupce@uradprace.cz
  • poštovní adresa – Úřad práce České republiky, odbor kanceláře generálního ředitele, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Potřebujeme, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní, ověřitelné a zanechali na Vás kontakt, který budeme považovat za přísně důvěrný údaj. Připomínáme, že v průběhu šetření musíme respektovat presumpci neviny a ochranu osobních údajů.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Zároveň Vás informujeme o opatřeních realizovaných v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing). Uvedené nařízení vlády v § 1 stanovuje, že: „Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.“.


Za účelem podání oznámení státním zaměstnancem byla zřízena schránka (označena „OZNÁMENÍ“), která je umístěna v přízemí budovy Generálního ředitelství Úřadu práce ČR v prostoru hlavního vstupu do budovy po levé straně (ještě před recepcí) vedle kiosku, mimo dosah kamerového systému. Dále byla k uvedenému účelu zřízena elektronická adresa oznameni@uradprace.cz. Pověřeným státním zaměstnancem, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich uvedená písemná podezření, je Mgr. Kateřina Csillagová, tel. 950 180 403.


Poznámka: Aktuální znění Vládní koncepce boje s korupcí a některé další související dokumenty naleznete na www.mpsv.cz v sekci „Boj proti korupci"

 

Protikorupční program Úřadu práce České republiky (245.98kB)

Pravidla etiky (213.83kB)

 

PORADCI PRVNÍ POL 2021 (192.71kB)

PORADCI DRUHÁ POL 2020 (174.18kB)

PORADCI PRVNÍ POL 2020 (158.34kB)

PORADCI DRUHÁ POL 2019 (164.76kB)

PORADCI PRVNI POL 2019 (165.08kB)

PORADCI DRUHA POL 2018 (164.29kB)

PORADCI PRVNÍ POL 2018 (162.42kB)

PORADCI DRUHÁ POL 2017 (165.07kB)

PORADCI PRVNÍ POL 2017 (484.44kB)

 

Poslední aktualizace: 13. 8. 2021