Sazebník úhrad za poskytování informací

a) Náklady na pořízení kopií:

 • za pořízení jednostranné černobílé kopie formátu A4: 2,00 Kč
 • za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A4: 3,00 Kč
 • za pořízení jednostranné černobílé kopie formátu A3: 3,00 Kč
 • za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A3: 4,00 Kč

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných Úřadem práce ČR se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

b) Náklady na skenování:

 • za 1 stranu formátu A4: 1,- Kč
 • za 1 stranu formátu A3: 2,- Kč

c) Náklady na opatření technických nosičů dat:

 • za 1 ks nenahraného CD: 8,- Kč
 • za 1 ks nenahraného DVD: 12,- Kč

d) Náklady na odeslání informací žadateli:

 • balné - nevyžaduje se
 • náklady na poštovní služby - dle aktuálního ceníku poštovních služeb

e) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

 • činí 305,- Kč za hodinu vyhledávání, což odpovídá průměrnému hrubému hodinovému platu zaměstnance Úřadu práce ČR, včetně odvodů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění.

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace na základě jedné žádosti nepřesáhnou 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, Úřad práce písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, žádost se odloží.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací platný do 25. 5. 2020  (374.01 kB)

Poslední aktualizace: 5. 4. 2023