Aktuality

Filtrovat

Filtrovat

Aktuální informace


Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července mění

Zjistit více

17. 6. 2020

ÚP ČR nadále upřednostňuje elektronickou komunikaci

Zjistit více

20. 5. 2020

Úřad práce ČR hledá nové kolegyně a kolegy na různé pozice

Zjistit více

8. 5. 2020

Úřad práce ČR vydává potvrzení nájemcům, kteří nejsou schopni platit nájem

Zjistit více

8. 5. 2020

Formulář žádosti o MOP je jednodušší

Zjistit více

8. 5. 2020

Antivirus - nejčastější dotazy a odpovědi

Zjistit více

20. 4. 2020

Dokládání příjmů k nároku na některé dávky dočasně není třeba

Příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči nemusí dokládat Úřadu práce ČR pro nárok na výplatu dávek ve 2. čtvrtletí 2020 své aktuální příjmy a náklady na bydlení. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři měsíce roku 2020. Jedná se o dočasné změny, platné po dobu trvání mimořádných opatření.

Zjistit více

20. 4. 2020

Nejčastější chyby v žádostech Antivirus

Zjistit více

9. 4. 2020

Mimořádná okamžitá pomoc

Úřad práce ČR (dále jen "ÚP ČR") v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). „Jak o ni žádat a co je nutné ÚP ČR doložit?” to je otázka, na kterou v poslední době zaměstnanci ÚP ČR odpovídají nejčastěji.

Zjistit více

6. 4. 2020

Program Antivirus

Veškeré informace najdete ZDE 

Zjistit více

6. 4. 2020

Komunikujte s námi elektronicky

Zjistit více

6. 4. 2020

Bezpečnostní opatření v souvislosti s COVID-19

Zjistit více

6. 4. 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx

Zjistit více

23. 3. 2020

Kariéra na ÚP ČR

Úřad práce ČR hledá nové kolegyně a kolegy

Zjistit více

3. 1. 2020

Informace k exekucím

Vážení klienti v exekuci, Úřad práce České republiky si vás touto cestou dovoluje upozornit na možnost, že vaše exekuce byla zahájena na základě neplatného rozhodčího nálezu. Pokud se rozhodnete prověřit oprávněnost Vaší exekuce, můžete se obrátit na soudního exekutora s návrhem na zastavení exekuce, jehož vzor naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti...

Zjistit více

23. 10. 2019

Spuštění nového webu MPSV a ÚP ČR do provozu

Dne 28. 6. 2019 byl spuštěn pilotní provoz nových webů MPSV a Úřadu práce ČR na adresách web.mpsv.cz a web.uradprace.cz. Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) a integrovaného portálu MPSV (portal.mpsv.cz) budou plně nahrazeny novým portálovým řešením již 5. 10. 2019 na adresách www.mpsv.cz a www.uradprace.cz. Nové webové prostředí bude místem, kde uživatel bez problémů a složitého vyhledávání najde rychle a jednoduše přesně to, co potřebuje k vyřešení aktuální životní situace (např. pomoc v případě ztráty zaměstnání, hmotné nouze, při vyřizování různých dávek a příspěvků atd.). Vyhledávání bude pro uživatele stránek pohodlné a jednoduché nejen na počítači, ale také na tabletu nebo chytrém telefonu. Portál umožní elektronické podání prostřednictvím datových schránek nebo Národní identifikační autority. Klient se tak dozví veškeré informace obecného charakteru, aniž by musel osobně navštívit příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

Zjistit více

27. 9. 2019

Úřad práce informuje o změnách

Vážení klienti, z provozních důvodů bude od 1. 8. 2019 v rámci Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Praze 10 přesunuta agenda hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením z pracoviště v Praze 15 - Horní Měcholupy (Boloňská 478/1) na pracoviště v Praze 10 - Vršovice (Vršovická 1429/68). Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Praze – Horních Měcholupech bude i nadále přijímat žádosti o dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, pohřebné) a dávky pěstounské péče. Bližší informace Vám poskytnou zaměstnanci obou kontaktních pracovišť ÚP ČR.

Zjistit více

24. 7. 2019

Vše na jednom místě! MPSV bude mít zbrusu nový web

Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) a integrovaného portálu MPSV (portal.mpsv.cz) budou mít novou vizuální podobu. Dojde také ke změně způsobu přihlašování uživatelů prostřednictvím systému e-identita (NIA) nebo informačního systému datových schránek. Změny čekají i na uživatele, kteří pracují s elektronickými formuláři. Jde o předvyplňování údajů, dynamické skrývání/odkrývání bloků na základě vyplněných informací ve formuláři a podporu sdruženého odesílání formulářů. Nové portálové řešení bude pro veřejnost dostupné již od 28.6.2019 na adresách web.mpsv.cz a web.uradprace.cz.

Zjistit více

11. 6. 2019

Úřad práce ČR vidí změny trhu práce jako příležitost

Nezaměstnanost v ČR je rekordně nízká. „Mohli bychom být spokojeni s tímto stavem, ale pro trh práce je to spíše komplikace než výhoda. Zaměstnavatelé potřebují tisíce nových pracovníků. Jejich požadavky na dovednosti nebo kvalifikaci evidovaní nezaměstnaní často nesplňují. Pro Úřad práce ČR (ÚPČR) je současný vývoj impulsem pro nové přístupy k podpoře zaměstnatelnosti různých cílových skupin,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Zjistit více

7. 5. 2019

Informační povinnost zaměstnavatelů v souvislosti se zaměstnáváním osob ze zahraničí

V případě, že zaměstnavatel zaměstnává osobu ze zahraničí nebo je k němu takováto osoba vyslána k výkonu práce na základě smlouvy uzavřené s jejím zahraničním zaměstnavatelem, musí zaměstnavatel splnit informační povinnost vůči Úřadu práce ČR, vyplývající mu ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Zjistit více

12. 6. 2018

Menu