Informace k exekucím

23. 10. 2019

Vážení klienti v exekuci,
Úřad práce České republiky si vás touto cestou dovoluje upozornit na možnost, že vaše exekuce byla zahájena na základě neplatného rozhodčího nálezu. Pokud se rozhodnete prověřit oprávněnost Vaší exekuce, můžete se obrátit na soudního exekutora s návrhem na zastavení exekuce, jehož vzor naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://exekuce.justice.cz/obecne-vzory-podani/ nebo se můžete obrátit na některou organizaci nabízející bezplatné poradenství v oblasti exekucí a oddlužení (dluhové poradny), kde Vám se sepisem návrhu na zastavení pomohou.

 

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz