Komunikujte s námi elektronicky

6. 4. 2020

Na Úřadu práce ČR (dále jen "ÚP ČR")je možné vyřídit většinu záležitostí online. Žádosti o dávky či podpory je možné zasílat na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR dle místa trvalého pobytu elektronicky (prostřednictvím datové schránky, e-mailem i bez zaručeného elektronického podpisu), poštou nebo je odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozím elektronickém objednání (e-mail) nebo telefonické domluvě.

Důležité!!! Vyplněné žádosti nezasílejte na Call centrum ÚP ČR, ale příslušné kontaktní pracoviště. Pokud se rozhodnete podávat žádosti prostřednictvím elektronické podatelny, je třeba zasílat je na podatelnu ÚP ČR, nikoli podatelnu MPSV.

Potřebujete spojení na "Vaše" kontaktní pracoviště ÚP ČR? Stačí kliknout zde, vybrat v mapce kraj, následně sjet na stránce úplně dolů, kliknout na "Kontaktní pracoviště", opět sjet na stránce dolů, vybrat konkrétní pracoviště, které hledáte a kliknout na "Kontakty na zaměstnance".

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Podívejte se, jak komunikovat elektronicky.

Vážení klienti zvažte, i s ohledem na mimořádnou situaci kolem onemocnění COVID-19, jestli je opravdu nutné navštívit kontaktní pracoviště ÚP ČR osobně. Většinu záležitostí můžete vyřešit i jinou cestou.

Přinášíme několik tipů, jak se vyhnout (nejen) dlouhému čekání na odbavení:

Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Žádosti a jiné podklady ve věci evidence, zprostředkování zaměstnání, pro hodnocení nároku na podporu v nezaměstnanosti, nároku na nepojistné sociální dávky můžete podávat i jinou cestou než osobně. Využijte podatelnu ÚP ČR, zašlete dokumenty poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu uchazeče o zaměstnání, žadatele nebo příjemce nepojistných sociálních dávek sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí ÚP ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR. Stejný postup platí v případě nepojistných sociálních dávek, uchazečů o zaměstnání nebo při podání žádosti o dlužné mzdové nároky dle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů.

Praktický rádce postupu podávání žádostí

 1. Na portále Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/web/cz/formulare vyplňte elektronickou žádost o konkrétní nepojistnou sociální dávku, zprostředkování zaměstnání či podporu v nezaměstnanosti, včetně povinných příloh
 2. Vyplněnou žádost a povinné přílohy vytiskněte, nebo uložte na disk.
  • Vytištěnou žádost o zprostředkování a podporu v nezaměstnanosti je nutné vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty odeslat na místně příslušné pracoviště Úřadu práce ČR, a to dle místa bydliště.
  • Vytištěnou žádost o jakoukoliv nepojistnou sociální dávku je nutné vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty odeslat na místně příslušné pracoviště Úřadu práce ČR, a to dle místa Vašeho trvalého pobytu.
  • Elektronickou verzi stačí s dalšími potřebnými doklady poslat buď datovou zprávou na místně příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR dle trvalého pobytu, nebo elektronicky na jeho emailovou adresu.

   V souladu s Usnesením Vlády ČR č. 305, není v době nouzového stavu nutné elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu do 5 dnů potvrzovat.

 3. V případě jakýchkoli problémů se můžete obrátit na Call centrum ÚP ČR. Operátoři Vám pomohou s vyplněním žádostí i povinných příloh.

Pracovníci Call centra ÚP ČR jsou Vám k dispozici

na telefonním čísle 800 77 99 00, a to denně:

 • v pondělí a ve středu 8 - 17 hodin
 • v úterý a ve čtvrtek 8 - 15 hodin
 • v pátek 8 - 13 hodin

Dotazy je možné posílat též elektronicky na e-mail: callcentrum@uradprace.cz.

Důležité upozornění:

Call centrum ÚP ČR poskytuje, s ohledem na ochranu osobních údajů a GDPR, jen obecné informace.