Nejčastější chyby v žádostech Antivirus

9. 4. 2020

Žádáte o příspěvek na náhradu mzdy v rámci programu Antivirus? Vyhněte se chybám a urychlete zpracování Vaší žádosti.

Žádosti o příspěvek v rámci programu Antivirus a další informace najdete ZDE.

Pokud Vám Úřad práce ČR Vaši žádost vrátí, neznamená to, že byla zamítnuta. Je nutné ji opravit nebo doplnit. Úředníci všechny zaměstnavatele, kteří nedodali kompletní žádosti, co nejdříve kontaktují a zajistí sjednání nápravy. Pro urychlení zpracování žádostí a eliminaci případných chyb zveřejňuje ÚP ČR 10 těch nejčastějších:

 

1. Nejsou vyplněny všechny potřebné údaje

Žádost nemůže být přijata v případě, že nejsou vyplněny veškeré potřebné údaje. ÚP ČR tak nemůže například jednoznačně identifikovat, o jaký subjekt se jedná.

 

2. Žadatelé přejmenovávají vygenerované dokumenty

Vygenerované dokumenty není možné přejmenovávat. Každý vygenerovaný název dokumentu je ojedinělý a je v systému pro automatickou identifikaci přímo spjatý s konkrétním žadatelem.

 

3. Žadatelé zasílají dokumenty prostřednictvím cizí datové schránky, aniž tuto osobu zmocní k uzavření dohody s ÚP ČR

Tento způsob není možný a zaslanou žádost je nutné vrátit k opravě. Oprava může proběhnout dvěma způsoby – buď je při podání žádosti dodáno i zplnomocnění odesílatele k uzavření dohody (případně i dalším úkonům, jako je předkládat vyúčtování), nebo musí žádost, dohodu a následně také vyúčtování zaslat přímo ta firma, která o kompenzaci nákladů na náhrady mezd žádá.

 

4. Žadatelé nezasílají všechny soubory (žádost, dohodu, doklad o účtu, popř. plnou moc) společně

Jedná se o nesprávný postup. Veškeré dokumenty spolu totiž souvisí a není možné přijmout žádost bez některého z chybějících dokumentů. Kapacita prostředí datových schránek je nastavena tak, aby zvládla odeslat všechny soubory v rámci jedné datové zprávy.

 

5. Žadatelé zasílají místo finální verze žádosti verzi pracovní

Je nutné zaslat vždy až finální verzi žádosti, protože ta je oproti té pracovní opatřena identifikačními znaky a je v případě opatření elektronický podpisem nebo zasláním prostřednictvím datové schránky považována za originál.

 

6. Žadatelé nepřikládají doklad o účtu, pokud komunikují prostřednictvím datové schránky své účetní

Předložení dokladu o zřízení účtu je povinnou součástí všech žádostí. Důvodem je skutečnost, aby peníze byly vyplaceny na účet, který je prokazatelně účtem příjemce příspěvku.

 

7. Žadatelé zmocní jinou osobu k uzavření dohody a administraci, ale nepřikládají plnou moc

Plnou moc k uzavření dohody a administraci je vždy nutné doložit, aby bylo jednoznačně prokazatelné, že osoba uvedená v kontaktech žadatele je s tímto srozuměna a je oprávněna k úkonům spojeným s žádostí a ke komunikaci s ÚP ČR.

 

8. V žádosti není uvedeno správné IČ žadatele

Na základě vyplnění názvu subjektu (žadatele) někdy dojde k automatickému vyplnění IČ. Pokud tomu tak není, je nutné vyplnit správné IČ. V případě, že bude vyplněno nesprávné IČ, nemůže ÚP ČR žadateli přiznat příspěvek.

 

9. Žadatel v žádosti nevyplnil číslo bankovního účtu

Bez vyplněného čísla bankovního účtu nemůže ÚP ČR vyplatit příspěvek na náhrady mzdy dle žádosti. Zároveň je nutné, aby žadatelé přikládali doklad o zřízení účtu. Důvodem je zajištění výplaty peněz na účet, který je prokazatelně účtem příjemce příspěvku.

 

10. Chybí elektronický podpis

Jestliže jsou dokumenty, tj. žádost, dohoda, doklad o zřízení účtu a případně plná moc, na ÚP ČR zasílány emailem, musí být vždy žádost a dohoda opatřeny elektronickým podpisem nebo musí být elektronickým podpisem podepsána alespoň zpráva.