Dokládání příjmů k nároku na některé dávky dočasně není třeba

20. 4. 2020

Příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči nemusí dokládat Úřadu práce ČR pro nárok na výplatu dávek ve 2. čtvrtletí 2020 své aktuální příjmy a náklady na bydlení. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři měsíce roku 2020. Jedná se o dočasné změny, platné po dobu trvání mimořádných opatření.

Při stanovení výše a výplaty uvedených dávek na 2. kalendářní čtvrtletí roku 2020 bude ÚP ČR vycházet z údajů o příjmech a nákladech, které lidé doložili na 1. čtvrtletí roku 2020. Jedná se tedy o automatické prodloužení přiznaných dávek ve stejné výši. Pokud během mimořádných opatření vznikne nárok na zvýšení dávky, stačí tyto změny doložit, jakmile to bude možné. ÚP ČR to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.