Ukončené projekty

Regionální individuální projekty (RIP)

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji

Moje příležitost v Jihočeském kraji

Se sousedy k vzdělávání I

Dobrá práce v Jihočeském kraji II

Ukončené projekty - RIP

Název projektu

Stav

Oblast podpory

Číslo výzvy

Registrační číslo

Cílová skupina

Rozpočet

Začátek projektu

Konec projektu

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji

ukončený

4.2a.1

70

CZ.1.04/2.1.00/70.00063

Uchazeči ve věku do 30 let, s pracovní zkušeností do 2 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání, s délkou evidence prioritně nad 4 měsíce

72.611.927,--Kč

1.7.2013

30.11.2015

Moje příležitost v Jihočeském kraji

ukončený

2.1

70

CZ.1.04/2.1.00/70.00002

Uchazeči a zájemci o zaměstnání do 30ti let

36 323 560,- Kč

1. 7. 2011

30. 6. 2014

Se sousedy k vzdělávání I

ukončený

2.1

70

CZ.1.04/2.1.00/70.00017

Uchazeči a zájemci o zaměstnání; společným znakem cílové skupiny je bydliště s obtížnou dopravní dostupností (často v kombinaci s dalšími znevýhodněními -dlouhodobá nezaměstnanost, péče o závislé osoby, ztráta profesních dovedností, nízká motivace, apod.)

44 241 294,- Kč

1. 2. 2012

31. 7. 2014

Dobrá práce v Jihočeském kraji II

ukončený

2.1

70

CZ.1.04/2.1.00/70.00056

Uchazeči o zaměstnání nad 5 měsíců a nad 45 let věku; zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP nad 5 měsíců a nad 45 let věku

41 348 290,- Kč

2. 9. 2013

30. 11. 2015