Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji

HLAVICKA_LOGO_BARVA1.PNG

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA.

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00063

Částka: 72 611 927,- Kč

Doba realizace projektu: 1. červenec 2013 až 30. listopad 2015

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Popis projektu

Projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ (dále jen projekt) pomůže ke vstupu na otevřený pracovní trh mladým lidem ve věku do 30 let, uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci krajské pobočky ÚP ČR v Českých Budějovicích. Tyto osoby patří do cílové skupiny, pro niž je největší překážkou v pracovním uplatnění chybějící, nebo nedostatečná praxe a u některých také chybějící, nebo neuplatnitelná aktuální kvalifikace. Cílová skupina zahrnuje všechny evidované osoby v uvedené věkové kategorii, bez ohledu na stupeň vzdělání s délkou doby od ukončení studia, přípravy na povolání, do dvou let. Do projektu budou zapojena všechna pracoviště ÚP ČR v Jihočeském kraji, jejichž odborné útvary vyberou minimálně 400 osob, které se postupně zúčastní naplánovaných motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Následně pak s využitím nástroje APZ příspěvku na vyhrazení SÚPM, bude cca 230 osob zařazeno na místa u zaměstnavatelů, kteří jim na základě dohod uzavřených s úřadem práce umožní získat odbornou praxi v délce minimálně 6 měsíců. Dohled nad výkonem praxe bude realizován prostřednictvím mentorů, které k tomu pověří zaměstnavatel z řad svých zkušených zaměstnanců. Zaměstnavateli pak bude prostřednictvím inovovaného nástroje APZ refundována poměrná část mzdových nákladů ušlé mzdy tohoto zaměstnance, a to formou příspěvku na mentora, přičemž podmínky poskytování budou rovněž upraveny v dohodách s ÚP ČR (tento nástroj již není poskytován). Tím projekt účastníkům přispěje k získávání pracovní praxe uplatnitelné pro pracovní trh a podpoří buď jejich setrvání u zaměstnavatele v místě výkonu praxe, či jiném, nebo zlepší jejich pozici pro získání nového zaměstnání. Samotná realizace bude vyžadovat velmi úzkou a odbornou součinnost pracovišť ÚP ČR se zaměstnavateli v regionu a zároveň bude klást vysoké nároky na koordinaci a řízení zapojených osob a subjektů. Minimální doba poskytování příspěvku je 3 měsíce a bude poskytován nejdéle do září 2015. Poslední nástupy do zaměstnání bude možné realizovat od 1.7.2015.

Cíle projektu

Uchazeči a uchazečky o zaměstnání do 30 let věku, s pracovní zkušeností do 2 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání. Budou vybíráni na základě parametrů míst vhodných pro odbornou praxi. Výběr proběhne dvoufázově a bude podpořen informacemi ze zdrojů odborných útvarů a publicitou orientovanou na veřejnost.

Účastníci/ce projektu

Osoby do 30 let věku

Region

Jihočeský kraj

Realizátor projektu

 • Úřad práce České Republiky
 • IČ: 72496991
 • Ulice: Dobrovského 25
 • Město: Praha 7
 • PSČ: 170 00

Kontaktní adresa

 • Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Českých Budějovicích
 • oddělení projektů EU
 • Klavíkova č. p. 1570/7
 • Pracoviště: Krajinská 42, České Budějovice
 • 370 04 České Budějovice

Kontaktní osoby

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

(tato sekce se průběžně aktualizuje)

 1. Obecné informace k projektu
  • INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE - platná od 1.6. 2015
  • OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROJEKTU OPpM_30 v JčK
  • Předběžný dotazník pro zaměstnavatele - specifikace pracovní pozice
  • Informační leták k projektu OPpM_30 pro uchazeče
 2. Potřebné formuláře
  • Formulář F0 + F1 - Žádost o příspěvek na SÚPM vyhrazené + Charakteristika pracovního místa - platný od 5.2. 2015
  • Formulář F2 - Vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazené
  • Formulář F2 - Vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazené - pro dohody uzavřené s platností od 1.3. 2015
  • Vyúčtování mzdových nákladů na mentora, platné pro dohody uzavřené od 1.1. 2014
  • Vyúčtování mzdových nákladů na mentora bez vzorečků pro ruční vyplnění, platné pro dohody uzavřené od 1.1.2014
  • Příloha č.1 - Plán realizace Odborné praxe
  • Příloha č.2 - Průběžné hodnocení Odborné praxe
  • Příloha č.3 - Závěrečné hodnocení Odborné praxe
  • Příloha č.4 - Osvědčení o absolvování Odborné praxe
  • Příloha č.6 - Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora, platné pro dohody uzavřené od 1.8.2014

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022