Ukončené regionální individuální projekty OP LZZ

V programovém období 2007-2013 byl Úřad práce České republiky realizátorem tzv. Regionálních individuálních projektů, které byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na Úřadu práce České republiky - krajské pobočce v Plzni tyto projekty pro oblast Plzeňského kraje vytvářelo a realizovalo oddělení projektů EU. Projekty byly zaměřeny buď na zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability podniků nebo na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jsou realizovány v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) vymezoval priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013 a byl zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Informace o projektech implementovaných tehdejším Úřadem práce v Plzni v programovém období 2004 - 2006 jsou zde.

Důležité internetové odkazy: