Portfolio absolventa (v Plzeňském kraji)

projektová manažerka: Bc. Lenka Šmídová

finanční manažerka: Ing. Alice Nováková

odborný pracovník pro práci s cílovou skupinou: Lenka Adamovičová

Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, s důrazem na osoby bez praxe respektive absolventy ve smyslu Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 229, odst. 2 (bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání).

Stručný popis obsahu a cílů projektu:

Projekt nabízí komplexní soubor aktivit a nástrojů, jejichž uplatněním vůči cílové skupině projektu v Plzeňském kraji hodlá Úřad práce ČR, krajská pobočka v Plzni účinně snižovat v kraji míru nezaměstnanosti a předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní souvisejícím negativním dopadům. Základními aktivitami jsou Vstupní modul, Neprofesní školení (Kurzy základních znalostí trhu práce, komunikace a finanční gramotnost), IT kurzy a Profesní rekvalifikace. Důležitou aktivitou bude i Pracovní praxe zajištěná formou dočasného přidělení u subjektů veřejné správy na dobu až 12 měsíců. Další podpora bude poskytnuta firmám, které zaměstnají účastníky projektu, formou příspěvku na Společensky účelná pracovní místa vyhrazená a Nově vytvořená pracovní místa. Po celou dobu projektu bude účastníkům poskytována Individuální podpora, která bude zaměřena hlavně na vyhledávání vhodných pracovních míst. Projekt počítá s řadou Doprovodných opatření, jejich cílem je umožnit klientům účast na aktivitách projektu a eliminovat překážky v zapojení se do činností.

Trvání projektu: od 15. 9. 2011 do 14. 9. 2014

Realizace aktivit: od 10/2012 do 06/2014

Počet klientů: celkem 340 - 360 osob

Počet turnusů: 4

Rozpočet projektu: 25 610 000,- Kč

Doba trvání účasti klienta v projektu: cca 3 - 6 měsíců (dle délky rekvalifikačního kurzu, ve výjimečných případech možno i déle)

Aktivity projektu:

Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Sestavení individuálního plánu, individuální poradenství, zprostředkování kontaktu s potenciálními zaměstnavateli, v možných případech podpora pracovních míst (NVPM, SÚPM) - mzdové příspěvky.

Neprofesní školení

Bude složeno z kurzu základních znalostí o trhu práce a kurzu komunikačních dovedností a finanční gramotnosti.

Rekvalifikační kurzy (dle vhodnosti pro konkrétního klienta a jeho možné budoucí uplatnění):

Obecné (počítačová gramotnost - různé úrovně – od základů až po získání certifikátu ECDL Start; Základy podnikání) a profesní rekvalifikační kurzy (dle požadavků a námětů jednotlivých KoP ÚP ČR a situace na jejich trhu práce).

Pracovní praxe

Bude pro některé účastníky zajištěná formou dočasného přidělení u subjektů veřejné správy na dobu až 12 měsíců.